De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OPINIEKNEDERIJ EN KIEZERSBEDROG

OPINIEKNEDERIJ EN KIEZERSBEDROG

woensdag 28 mei 2014 10:20
Spread the love

Wat me bij de reacties op de ‘overwinning’ van de N-VA opvalt,
is de triomfantelijke verwijzing naar de nederlaag van het Vlaams Belang met
zijn racistische praat. Het toont nog maar eens aan dat je, zoals het VB, niet
in een regering moet zitten om je gedachtegoed ingang te doen vinden. Ik
verwijs in dit verband naar de terechte analyse van Jan Blommaert:

http://dewereldmorgen/be/artikel/2014/05/26/vaarwel-vlaams-belang

Dit is het gevolg van de jarenlange opinieknederij die zo
ver gaat dat het zelfs niet meer past het woord ‘multicultureel’ te gebruiken
omdat het – dankzij de rechterzijde – een negatieve inhoud heeft gekregen, als
het ware een scheldwoord is geworden. Voortaan moet je het hebben over
‘superdiversiteit’.

Ik verwijs ook naar de analyse van Guido Fonteyn elders op
deze site:

http://dewereldmorgen/be/artikel/2014/26/guido-fonteyn-verkiezingen-wijzen
–toch-op-veranderingen

Daarin schrijft hij zeer terecht: “Opvallend is ook de
vooruitgang van de MR. Daarin mogen wij het resultaat zien van het toenemende
belang van die tweede as in Wallonië, die van Brussel over Waals Brabant naar
de provincies Namen en Luxemburg gaat. Dit is dé MR-as (in mindere mate van de
cdH), de as die niet gebaseerd is op zware industrie, syndicaten en PS, maar op
KMO’s en universiteiten. “

Overigens voor een deel met dank aan degenen die einde jaren
1960 “Leuven Vlaams ” scandeerden. Een studentenbeweging die aardig werd
aangegrepen door de een Vlaamse elite om meer invloed in het land te verwerven. 

Deze as-vorming van Brussel naar het zuiden des lands is
al tientallen jaren bezig. Maar in Vlaanderen heeft men daar zelden of nooit
oog voor gehad. Wallonië, dat was toch het land van de inmiddels met planten
begroeide terrils, de verroeste torens voor de liften die destijds de
mijnwerkers naar de ondergrond brachten,…

Trek die as vanuit Brussel breed door naar het noorden zodat
ook Antwerpen, een randje Gent en Leuven,… Het is op deze verticale as die
België van noord naar zuid doorkruist, dat ‘welvaart’ tot stand komt. Een deel
daarvan gaat niet alleen naar de in bepaalde Vlaamse middens zo verketterde
transfers naar Wallonië, maar ook naar regio’s in West-Vlaanderen en Limburg!
Helaas, deze realiteit past niet in het plaatje dat Vlamingen al decennialang wordt
voorgehouden.

Al in 2002 stelde een toen nog welhaast onbekende Bart de
Wever dat “recent onderzoek uitwijst dat de succesformule van radicaal rechts
vandaag zou liggen in de combinatie van politiek en cultureel conservatisme
enerzijds en een resoluut marktgerichte keuze op sociaal-economisch vlak
anderzijds”. 

http://dewereldmorgen/be/blogs/janwillems/2012/08/09/de-rode-pet-van-bart-de-wever

De succesformule van de N-VA! 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!