De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief: Wereldburgerschap op school in een wereld volgens Trump

Open brief: Wereldburgerschap op school in een wereld volgens Trump

donderdag 10 november 2016 15:21
Spread the love

Maandagochtend 10 uur. Een kopie van een document, verspreid door de kabinetschef van minister Alexander De Croo, circuleert onder collega’s. Hij meldt ons vluchtig dat er dringend veertig procent bespaard dient te worden op de Noordwerking binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. En dat hij geen tijd gehad heeft om de Noordwerking door te lichten. De Noordwerking, zegt u?

Wereldburgerschapsvorming bekt misschien wat beter. Dat wil zeggen,  drie programma’s die sensibiliseren en informeren. Over mondiale vraagstukken en sleutelcompetenties om jongeren mee te wapenen. En om leerlingen inzicht te doen krijgen in de actualiteit. Hen te laten participeren.

Zoals het Programma Kleur Bekennen, dat binnen haar Kenniscentrum van wal stak met diverse experimenten leerlingenparticipatie op school. Met een whole school approach. Een brede school-verhaal, waarin het welbevinden van leerlingen primeert. En de nood van leraren en directies om daaraan tegemoet te komen. Zou het daar misgelopen zijn in de Verenigde Staten?

Kan je president Obama verwijten dat hij niet voldoende ingezet heeft op wereldburgerschapsvorming op school? Spreekt Hillary de taal van het volk niet voldoende? De leraar-bij-de-pinken kan niet op zijn eentje bergen blijven verplaatsen, in een wereld volgens Donald Trump. Hij of zij heeft nood aan vrije ruimte en co-creatieve coaching. Om samen met een brede school aan actoren leerlingen te informeren en sensibiliseren over de grootste mondiale vraagstukken van onze tijd.

Ellen Braet

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!