De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oostendse gemeenteraad augustus 2010

Oostendse gemeenteraad augustus 2010

donderdag 2 september 2010 11:18
Spread the love

Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) ging van start om 18.05 uur.

Komen later: Myriam Azou (CD&V, om 18.06 uur), Geert Lambert (Groen!, om 18.14 uur) en Tine Vermeesch (CD&V, om 18.16 uur). Blijft afwezig (en wordt naderhand verontschuldigd): D. De Keyser (blok/belang).

Vooraleer de vergadering echt van start gaat, krijgt Shaireen Aftab (SP.a) het woord, in verband met de problematiek van Pakistan. De Oostendse vereniging Awaaz (van de Pakistaanse gemeenschap in Oostende) organiseert een inzamelactie via de verkoop van Pakistaanse hapjes, op zaterdag 28 augustus. Men kan ook nog steeds een bijdrage storten op 001-620121480.  En alle aanwezigen krijgen een hapje voorgeschoteld.

Vervolgens verwelkomt Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD), Kristof Beuren die voor de eerste keer officieel in functie van stadssecretaris de gemeenteraad bijwoont. En het is een bijzondere vergadering: het is de laatste gemeenteraad die door Claire Goffaux wordt bijgewoond als werkneemster (zij neemt al 13 jaar regelmatig de gemeenteraad op, om dan in het secretariaat uit te tikken). Zij krijgt applaus, en een boeket bloemen van de Burgemeester.

Er is ook een bijkomend agendapunt. Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) licht kort toe: het gaat over de heraanleg van de stationsomgeving, en werd aangekondigd in de eerste raadscommissie.

Bart Tommelein: het wordt agendapunt 16/1.

Jean-Marie Dedecker (LDD) vindt dit een ‘ontzettend belangrijk punt’, had dat graag vooraf kunnen doornemen.

Ook voor Wouter De Vriendt (Groen!) is deze werkwijze niet voor herhaling vatbaar. Het is een heel dossier, toch.

C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) sluit zich daarbij aan.

Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) geeft toe dat het een belangrijk punt is. Maar in het dossier staat niet echt iets nieuws, behalve een paar technische zaken. Als dit nu uitgesteld wordt, krijgt dat dossier 6 maanden vertraging…

Dat kan Dedecker  moeilijk geloven.

Voorzitter Tommelein start de stemming over de hoogdringendheid. 29 zeggen ja (SP.a, CD&V, Open VLD); 2 zeggen neen (LDD en Groen!); en er zijn 7 onthoudingen (Groen! en blok/belang). Er is een 2/3 meerderheid nodig, en die is er dus.

Agendapunt 1: De interpellatie, wordt zoals steeds ondemocratisch verschoven naar het einde van de openbare zitting.

 

Politieraad

Agendapunt 2: De gouverneur keurde de jaarrekeningen goed: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Agendapunt 3: De gemeenteraad, als politieraad, keurt de schenking van 20 pc’s goed.

Agendapunt 4: Men koopt mobiele radio’s voor de lokale politie. Raming: 36.198,39 euro.

Agendapunt 5: Goedkeuring van de wijziging van het stedelijk reglement op de openbare markten.

Agendapunt 6: Bekrachtiging van 2 politieverordeningen.

Agendapunt 7: De politieraad neemt akte van 106 politieverordeningen op het verkeer.

Agendapunt 8: De politieraad neemt 2 politieverordeningen aan.

Voorzitter Jean Vandecasteele vraagt of er nog iets is voor de politie? Dat is er niet, waardoor zonechef Philip Caestecker bedankt wordt voor zijn aanwezigheid, en de wensen krijgt voor een goeie avond, een goed weekend en ‘tot volgende week’. Het is 18.20 uur.

 

Vervolg gemeenteraad

Agendapunt 9: De delegatie van de handtekening van de stadssecretaris wordt goedgekeurd.

Agendapunt 10: De delegatie van handtekening van de stadssecretaris bij medeondertekening van hogere stadsambtenaren wordt ook goedgekeurd.

Agendapunt 11: De infrastructuurwerken in de Vuurtorenwijk worden goedgekeurd. Raming: 283.308,33 euro. 176.942,02 euro komt ten laste van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen; 65.548,22 euro ten laste van TMVW-AquaRio; 1.274 euro ten laste van de Oostendse Haard cvba; en 39.544,10 euro ten laste van de Stad.

Agendapunt 12: De gemeenteraad wijzigt de benoemingsvoorwaarden voor de functie van medewerker Kinderdagverblijf.

Agendapunt 13: De gemeenteraad wijzigt de functie om de verkeersdeskundige (toch) in statutair verband aan te werven en stelt de benoemingsvoorwaarden vast.

Jean-Marie Dedecker (LDD) is verheugd dat er een verkeersdeskundige komt. Maar hij heeft toch klachten rond de Lijn…De tram veroorzaakt verkeershinder.

Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) zegt dat hij dat eigenlijk beter op niveau Vlaanderen aankaart. De regel is nu dat de Lijn voorrang krijgt. Maar de Stad en de administratie zitten op dezelfde lijn om dat te veranderen. ‘Wij denken dat het tickethokje op de verkeerde plaats staat; de Lijn denkt van niet…’

Agendapunt 14: De straat die aansluit bij de Kuipweg in de industriezone Plassendale III wordt Annemie Brackxstraat genoemd.

Agendapunt 15: De gemeenteraad stelt de procedure in om de straat op het bedrijventerrein ter hoogte van de Rolbaanstraat en de Torhoutsesteenweg, “Heerweg” te noemen.

Agendapunt 16: De gemeenteraad stelt ook de procedure in om de doodlopende straat aan de Steensedijk, de Leander Vanmassenhovestraat te noemen.

Agendapunt 16/1, toegevoegd punt: toelichting door Burgemeester Jean Vandecasteele: dit is wat de partners in het project stationsomgeving, zullen doen. Het gaat over een kleine 140 miljoen euro aan werken, waarvan de stad zo’n 5 miljoen euro betaalt; de rest wordt door NMBS en De Lijn gedragen.

Wouter De Vriendt (Groen!) blijft het weinig transparant en weinig democratisch vinden, dus vraagt hij de stemming.

Stemming: 29 ja (SP.a, CD&V, Open VLD), 9 onthoudingen (blok/belang, LDD, Groen!).

Agendapunt 17: De stadsontvanger rapporteert aan de gemeenteraad de wettelijkheid van de voorgenomen verbintenissen over het dienstjaar 2009.

Agendapunt 18: De gemeenteraad verklaart 152.209,89 euro als onwaarden.

Agendapunt 19: Op 31 maart 2010 werd de stadskas opgenomen.

Agendapunt 20: De gemeenteraad neemt akte van het besluit van het Schepencollege (26 juli 2010) om de opdracht van de nieuwe stookinstallatie in de H. Conscienceschool op de buitengewone dienst te zetten.

Agendapunt 21: De gemeenteraad keurt de openbare aanbesteding van de lastvoorwaarden van de renovatie van lokaal 306 in het stadhuis goed. Raming 1/ vervanging asbesthoudend plafond: 33.123,86 euro. Raming 2/ aansluiten elektrische installaties: 48.655 euro.

Agendapunt 22: De gemeenteraad keurt het addendum 2 goed, over de kinderopvang in het kader van de beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Stad.

Agendapunt 23: De gemeenteraad keurt de collectieve hospitalisatieverzekering goed, voor het stadspersoneel, van 1 januari 2011 tot 31 december 2014. Raming: 290.937,84 euro.

Agendapunt 24: De gemeenteraad regelt via een addendum de concessie voor het businessgebouw en de business-seats in het Albertpark.

Agendapunt 25: De gemeenteraad neemt een annexe aan, aan de concessieovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Stad, voor privatief gebruik van terreinen aan het Vuurtorendok. Dit dient voor de organisatie van de 37ste Snelheidsprijs van de Noordzee door KV Ostend Motor Sport. 

Agendapunt 26: De gemeenteraad sluit voor 5 jaar, vanaf 1 september 2010, een gebruiksovereenkomst af voor de Karperstraat 7, met de Hondenschool Oostende vzw.

Agendapunt 27: De gemeenteraad geeft een vergunning voor het plaatsen van dijkstoelen, voor 9 jaar, met VOF Vandevelde. Een vermindering van 40% van de concessieprijs, dus 4.462,09 euro in plaats van 7.436,81 euro.

Agendapunt 28: De gemeenteraad keurt de vervreemding goed van 87,79 m³ grond aan het Sint-Truidenpad.

Agendapunt 29: De gemeenteraad keurt een aantal vervreemdingen goed:

1) Torhoutsesteenweg 248 (130m²);

2) Blauwkasteelstraat 28 (240m²);

3) Nieuwlandstraat 39 (69m²);

4) Blauwkasteelstraat 34 (4m²);

5) Blauwkasteelstraat 36 (1.778,75m²);

6) Torhoutsesteenweg 250 (80m²).

Agendapunt 30: Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) verkoopt de autobergplaatsen onder de zeedijk, nummers 153 en 154

Agendapunt 31: Idem voor nummer 157.

 

De Vismijn…

Agendapunt 32: Ingevolge de uitspraak van de Europese Commissie start de stad de vereffeningsprocedures voor AGVO (Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende), NV EVO (Exploitatie Vismijn Oostende) en NV Pakhuizen.

C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) ziet in het oordeel van de Europese Commissie, een slecht bestuur door de stad.

Jean-Marie Dedecker (LDD) waarschuwde al 6 jaren… “Vandaag is de boel failliet, de vis verdronken, en u heeft erbij gestaan en ernaar gekeken”… Hij schiet op wie in die 3 organisaties zit, hij citeert uit de balansen, hij citeert (deels) Vande Lanotte,… Kortom, hij is lang aan het woord maar maakt niet echt duidelijk waar hij tegen is.

Hij wil in alle geval een audit, en wil de kosten ervoor nog zelf dragen…

Geert Lambert (Groen!) is één van de bestuurders, en heeft daar geen spijt van. Hij poogde ook telkens naar de vergaderingen te gaan. Hij komt opnieuw op wat hij een eerdere gemeenteraad ten berde bracht: het principe van de AG’s (Autonome Gemeentebedrijven). Hij was er destijds van overtuigd dat die een nuttig instrument zijn. Maar er is blijvende waakzaamheid nodig, van wie er in zitten. Bij de AG vismijn moeten we vaststellen dat de poging om er nieuw leven in te steken, deels mislukt is: we verliezen veel geld, er zijn verschillende zaken misgelopen. Hij is niet blij met de vereffening. Hij wil wel dat de vereffenaar zijn werk goed doet, en dus ook uitzoekt welke fouten er zijn gemaakt.

Vervolgens hoopt hij dat er activiteit in de Oostendse vismijn blijft (dat het dus niet allemaal naar Zeebrugge verhuist). Voor het personeel is hierover nog geen duidelijkheid.

Hij pleit opnieuw voor een soort geconsolideerde rekening van alle AG’s en wat er bij hoort. Dit wordt een kluwen waar we misschien niet aan uit geraken.

Om 19.05 uur is het aan Schepen Yves Miroir (SP.a). Vóór wij startten met AG vismijn, verloor de stad gemiddeld zowat 1,5 miljoen euro per jaar aan de Vismijn. Dus heeft de stad het niet slecht gedaan. Er zijn fouten gemaakt, ja, maar dat is niet de oorzaak van het stoppen ermee.

De Europese Commissie oordeelde dat de som van de stad moet terugbetaald worden. Maar niets kan starten zonder startkapitaal, dat geldt zelfs voor een marktkraam…

Wij hebben intussen wel ervoor gezorgd dat de omzet verhoogde (met 40%) en dat er meer werknemers waren.

We hebben een bedrijfsrevisor. De balans is een momentopname.

Achter al de klachten zit eenzelfde groep mensen…

Wij hebben ervoor gezorgd dat de toekomst van Oostende als vissershaven gegarandeerd is.

Om 19.28 uur krijgt gemeenteraadslid Johan Vande Lanotte (SP.a) het woord. Hij merkt op dat er nooit klachten kwamen over de vismijn zolang er veel geld naartoe ging, en er een achteruitgang was. De klachten startten maar sinds het beter gaat…We zullen er geen 6 miljoen euro in gestopt hebben, wat nog altijd betekent dat de Oostendenaars minder aan de Vismijn betaald hebben tijdens de periode van de AG, dan ervóór.

Er is gekozen voor vereffening liever dan voor faillissement: de stad moet een verantwoordelijkheid nemen.

We wachten wel nog op 2 andere overeenkomsten, één met de stad en een sociaal akkoord. Als die twee ook in orde komen, is het akkoord met de Vlaamse overheid pas uitvoerbaar.

Dedecker is (uiteraard) niet overtuigd. Hij leest de balans en ziet verlies.

Lambert vindt het niet evident dat ‘iedereen’ moet betaald worden; ook dat moet bekeken worden. Het kan niet dat de lasten alle zijn voor de overheid, en de lusten enkel voor de privé.

Dedecker eindigt: “Mijnheer Ramoudt, als je nog eens een frietkot opent in Oekraïne, pak hem (schepen Miroir) dan mee. Oostende zal dan veel geld verdienen” (sic).

En daarmee werd het 20.07 uur, en gaat Voorzitter Bart Tommelein over naar het volgende agendapunt. (NvdR vermits niemand hierrond een stemming vroeg, is dit punt dus ook unaniem goedgekeurd).

Agendapunt 33: De gemeenteraad wijzigt het wedstrijdreglement voor de Terr’Oskars 2010 waarbij 6 in plaats van 5 winnaars goedgekeurd worden.

Agendapunt 34: Ten gevolge de afbraak van de Vercamerschool, heeft de stad ruimte aan vzw Dyade toegewezen op de site van ’t Bosjoenk:

–  berging wordt bureauruimte,

–  extra container voor hun materiaal op de achterzijde van de site van ’t Bosjoenk,

–  de polyvalente zaal wordt op woensdag- en zaterdagmiddag en vrijdagavond gebruikt voor hun activiteiten volgens het jaaroverzicht.

Agendapunt 35: Voor de Kinderboerderij wordt voor de werkjaren 2010, 2011 en 2012 een nieuwe concessie toegekend aan Buitengoed cvba.

Agendapunt 36: De stad geeft een paviljoen op de site ’t Bosjoenk aan CAW-JZ Middenkust, afdeling JAC.

Agendapunt 37: De provinciegouverneur heeft de rekening 2008 van het OCMW Oostende goedgekeurd. De gemeenteraad neemt hier kennis van.

Agendapunt 38: De gemeentelijke toelage aan het OCMW daalt ten gevolge van reserves, tot 1.116.979 euro in 2009. Dit behoort tot de opmerkingen aan de provincie, waar de Gemeenteraad kennis van neemt.

C. Pinet (blok/belang) denkt hierop te moeten tussenkomen. “We zullen ons onthouden”. Blijkt dat hij het verkeerd voor heeft: hij zegt dat het verslag van de audit niet in het dossier zit, maar schepen Nancy Bourgoignie (SP.a) zegt: dat zit er wel in: dat is het hele boek.

Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) maakt een eind aan de discussie: over een kennisname kan niet gestemd worden…

Agendapunt 39: De gemeenteraad aanvaardt de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap van 33.517 euro en herverdeelt die onder de partners Vrijetijdsbesteding. Daarvan ontvangt het Sociaal Huis, 11.000 euro.

Agendapunt 40: De gemeenteraad wijzigt het dienstreglement van de Bibliotheek.

Agendapunt 41: De gemeenteraad aanvaardt het eindrapport en evaluatie van het programma huisvesting in het kader van het federaal grootstedenbeleid.

Agendapunt 42: De gemeenteraad stelt het tracé vast voor de ontsluitingsweg die aansluit op de Rolbaanstraat ter ontsluiting van het RO-bedrijventerrein ‘Torhoutsesteenweg’

Agendapunt 43: De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor elektriciteitskasten voor evenementen. Bij onderhandelingsprocedure; raming: 207.475,28 euro (excl. btw).

Agendapunt 44: De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor ondergrondse voedingskasten voor evenementen op het Sint-Petrus- en Paulusplein. Openbare aanbesteding, raming: 120.200 euro (zonder btw).

Agendapunt 45: De gemeenteraad wijzigt het regelement op de huwelijken. Bij huwelijken vóór 10.30 uur, geen recepties meer; erna wel (maar daar moet dan ook een retributie voor betaald worden).

 

De interpellatie…

Het is 20.14 uur, de agenda is afgewerkt. Tijd voor de interpellatie van C. Pinet (blok/belang) over de wijze waarop de noodhulp aan Pakistan, door de stad, bekendgemaakt werd. Op deze wijze wordt iedere Oostendenaar verplicht, bij te dragen. En hij vindt dat het lijkt op een persnummertje van Schepen Tom Germonpré. Ten slotte “is het schrijnend dat er volop geopteerd wordt voor het buitenland, in een tijd van crisis” (sic).

Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) betreurt de stijl en de aard van de tussenkomst. Hij heeft niet de indruk dat het een persoonlijke stunt van de schepen is. Wat in Pakistan gebeurt, is tragisch. Vele duizenden verdrinken er. “Ik denk dat het eerder een stunt van u is, voor ‘eigen volk eerst’ “. (met applaus vanop de meerderheidsbanken)

Schepen Tom Germonpré (SP.a) denkt dat hij op dezelfde lijn ligt als de Voorzitter. Hij hoopt dat hij het medeleven mag geven in naam van de hele bevolking. Volgens de Verenigde Naties is dit één van de grootste humanitaire catastrofes ooit. Dat komt op de budgetwijziging in de gemeenteraad van september.

Internationale solidariteit is heel belangrijk, hier. Deze catastrofe dreigt vergeten te worden. “Uw pleidooi komt heel duidelijk in de lijn van wat de Taliban zegt”…

Pinet: “Ik ben hier niet tégen. Als u zo bezorgd bent, waarom dan nog een maand uitstel?”

Shaireen Aftab (SP.a) volgt de schepen. Zij betreurt de manier van interpelleren. De schepen gaf een signaal vanuit de overheid, en dat inspireerde andere overheden. Er zijn lijken gevallen. Het is niet op een week opgelost.

Pinet blijft hameren op de snelheid die hier belangrijk is (sic).

Om 20.35 uur ziet Voorzitter Bart Tommelein hier dan toch het einde van de internationale solidariteit… Hij dankt het publiek en de pers voor hun aanwezigheid, en vooral Claire Goffaux (zie begin). We moeten de zaal verlaten, de geheime zitting start.

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!