De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oorlog in Oekraïne – De Europese Unie meer dan ooit onderworpen aan de Verenigde Staten

Oorlog in Oekraïne – De Europese Unie meer dan ooit onderworpen aan de Verenigde Staten

vrijdag 11 maart 2022 17:37
Spread the love

Gesprek met Mohamed Hassan, Leuven 3 maart 2022

Professor Mohamed Hassan is een voormalige Ethiopische diplomaat, woonachtig in België en de vroegere raadgever van de overleden voorzitter van de PVDA Ludo Martens.

De EU vreest de escalatie van het conflict met Rusland in Oekraïne.
Vooral Duitsland en Frankrijk zijn bijzonder ongelukkig.
Maar beide gedragen zich als vazalstaten van de VS. Vooral Duitsland dat na WO II door de VS werd heropgebouwd.
Geen enkele politieke formatie in de grote staten van de EU durf tegen de VS in te gaan, ze eten uit hun hand. Meer nog ze werden na de oorlog door de VS heropgericht met als belangrijkste bedoeling het communisme, de Sovjet-Unie te bekampen. Dat is vooral zo voor alle sociaal-democratische partijen in West-Europa.
Diegenen die toch tegen de VS-belangen zouden durven ingaan zullen direct in de hoek gedrumd worden, gediscrediteerd, afgezet of zelf vermoord. De VS en meer concreet de CIA weten “alles” over die partijen en hun politici, vaak meer dan de partijen en de politici van elkaar weten.
De VS hebben na WOII de maffia terug naar Sicilië en Italië gebracht voor haar strijd tegen het communisme en de drughandel van de maffia hersteld (Mussolini had de maffia vernietigd). Met dat geld werden onder meer de nieuw sociaal-democratische partijen gefinancierd.
Dat de VS alles en iedereen controleert werd duidelijk wanneer Duitsland onthulde dat: “President Obama de Duitse kanselier Merkel afluisterde”.
Vele politici en partijen van de vorige generatie hadden banden met de nazi’s en hebben vaak gecollaboreerd. Het geval Mitterand is algemeen gekend. In Duitsland is dat nog meer het geval. Nazi’s werden gerecycleerd en werden kregen hoge functie zoals Gehlen, gewezen nazi en na de oorlog CIA-agent.[i]

Bijna in alle belangrijke landen van Europa zijn er tientallen VS militaire basissen (behalve in Frankrijk). De NAVO en de Shape zetelen in België. Er zijn kernraketten opgesteld in België. Daar wordt nauwelijks nog tegen geprotesteerd. De vredesbeweging is er sinds de jaren 60, 70 en 80 enorm op achteruitgegaan. Om nog maar te zwijgen over de anti-imperialistische bewegingen.
Die militaire basissen zijn staten binnen de staten. De nationale staten hebben geen toezicht van wat daar gebeurt. Als Amerikaanse militairen misdaden begaan wordt dat vaak verzwegen of in de doofpot gestopt. De nabestaande van de slachtoffers van het ongeval in 1998 met de kabelbaan in Cavalese in de Italiaanse Alpen dat werd veroorzaakt door een straaljager van de VS hebben hemel en aarde moeten bewegen om een vergoeding te krijgen. De VS hebben echter nooit schuld bekend.

De Britten staan vandaag volledig achter de VS. Ze verlieten de EU omdat ze botsten met het duo Duitsland-Frankrijk.

Turkije dat lid is van de NAVO stelt zich onafhankelijker op dan de EU, die lid van de NAVO zijn. Zij hebben het nationalisme van Atatürk niet helemaal vergeten. Nu weigeren ze de Dardanellen te sluiten voor de Russische schepen ondanks de druk van de NAVO en de VS.

Polen heeft een speciale plaats in de EU. Het wordt over het algemeen veracht in de EU, zeker in Duitsland.
Polen heeft een bewogen en pijnlijke geschiedenis achter zich. Het was ooit een grote natie tussen de Baltische en de Zwarte Zee (ze waren meester in het huidige Lithauwen en het westen van Oekraïne. Na verschillende oorlogen werd Polen in de tweede helft van de 18de eeuw in drie verdeeld[ii]. De Poolse staat maar ook de Poolse taal en cultuur dreigden te verdwijnen. Het Poolse nationalisme is toen ontstaan en de Polen hebben hun geschiedenis vergeten. Ze haten vooral de Duitsers en de Russen. Polen werd uiteindelijk opnieuw een staat na de Eerste Wereldoorlog en het voerde een revanchistische politiek tegen de Sovjet-Unie. Met de nazi’s had de uiterst rechtse leidende klasse in Polen vóór de Tweede Wereldoorlog een haat- liefdeverhouding. Ze deelden samen de haat tegen de Joden. De Joden werden al eeuwen in Polen vervolgd. Maar Polen heeft wel fel geleden onder de Duitse nazi-bezetting die hen als untermenchen brandmerkten zoals de andere Slavische volkeren.
Omwille van de Koude Oorlog was Polen gedwongen toe te treden tot het Warschaupact. De Poolse anticommunisten speelden een actieve rol in de ondermijning van de Sovjet-Unie.
Maar na de val de muur voelden de Polen zich opnieuw bedreigd door de Duitsland dat eigenlijk de nieuwe grenzen van Polen nooit echt heeft willen aanvaarden.
Vandaag houdt Polen, alhoewel lid van de EU een zekere afstand van de meeste andere EU-landen, zeker van Duitsland. Ze staan eigenlijk dichter bij de VS
Polen maakt geen deel uit van de Eurozone. De reden is niet alleen politiek maar vooral economisch. Polen wil een eigen munt om haar handelsbetrekkingen met Rusland veilig te stellen. De export van de Poolse bedrijven naar Rusland is groter dan die naar het geheel van de EU-landen samen. De situatie in Hongarije is ongeveer dezelfde.

De toestand in de Baltische staten is ook erg problematisch. Ze doen erg stoer en verklaren trouwe EU-staten en de NAVO-landen te zijn maar economisch staan ze zwak. Hun vijandige houding t.o.v. Rusland is erg contraproductief op dat terrein. Ze zijn extreem anti-communistische. Velen hebben met de nazi’s gecollaboreerd en de nazaten van die collaborateurs zijn er nu erg actief. De Russen die 25 % van de bevolking vertegenwoordigen worden erg gediscrimineerd. Dat is een tweede tijdbom in het oosten van Europa, naast Oekraïne.

De VS-strateeg George Kennan[iii], de “vader” van de “Koude Oorlog” en de “containment”[iv] politiek, zei dat alle tegenstellingen tijdens de eerste en tweede wereldoorlogen zich concentreerde in het oosten van Europa.

Na de Tweede Wereldoorlog wilde de Sovjet-Unie één verenigd, neutraal en ongewapend Duitsland (het opheffen van de militaire verdeling van Duitsland na WOII). De Verenigde Staten hebben dat met hun Europese vazallen verijdeld en de Koude Oorlog gelanceerd.

Zoals ik reeds zei; Duitsland (en voorheen West-Duitsland) is een vazal van de VS. Het heeft geen nationale identiteit meer, hun cultuur is Amerikaans. Welke grote schrijvers en kunstenaars hebben ze nog? Het moordende bombardement op de historische stad Dresden diende om het moreel van de Duitsers te breken, hen groggy te slaan. De VS hebben Duitsland gered om het als bruggenhoofd tegen de Sovjet-Unie te gebruiken. De Duitsers (voorheen de West-Duitsers) mogen niet samenwerken met Rusland, alhoewel de economische belangen van Duitsland in het Euro-Aziatisch continent liggen. Duitsland levert machines en technologie in ruil voor Russische grondstoffen. Zo simpel kan het zijn. Maar de Duitsers moeten zich elke dag opnieuw in eigen voet schieten.

Het is hallucinant maar enkele dagen geleden verdrievoudigde Duitsland haar militair budget tot 100 miljard ten voordele de NAVO. Trump had geroepen en getierd dat Duitsland en de nadere Europese NAVO landen hun bijdrage moesten verhogen of dat anders de VS zich van Europa zou desolidariseren. Enkele dagen oorlog in Oekraïne en de VS krijgen hun zin.
De VS willen nu dat Duitsland geen gas meer importeert uit Duitsland (de Nord Steam 2 gasleiding was is een Duits project !) in ruil voor het veel duurdere gas uit de VS. Zo komt de Duitsland en de EU nog meer in de handen van de VS.

Voor Rusland is het probleem niet zo groot, het kan zijn gas en andere grondstoffen naar China exporteren. De sancties die het Westen tegen Rusland treft worden door China opgevangen. Het front Rusland-China samen met andere landen zoals Indië wordt erdoor versneld en versterkt. Dat is uitstekend!
Het vertrouwen van China in de EU-landen (voor hun nieuwe zijderoute) is ook sterk verminderd. Welke strategische akkoorden en contracten kan je aangaan met een onbetrouwbare Europese partners die eigenlijk “the house niggers” van de VS zijn.

Europa als “bakermat” van een zekere cultuur ligt op apen gapen na twee wereldoorlogen (de Sovjetcultuur is bijna zo goed als volledig vernietigd sinds 30 jaar). Onze massacultuur is “Amerikaans”, het is “Hollywood”. De kennis van de geschiedenis, de cultuur en de kunst van Europa en de andere volkeren in de wereld is bijna nul op massaniveau in Europa.
Het collectief denken is nu bijna volledig vervangen door het individualisme.
Het individualisme wordt gepropageerd in het onderwijs, waar de concurrentie onder de leerlingen, de leraars en de professoren overheerst.

De volgende “killers” maken de dienst uit in de politiek (de parlementen hebben geen echte macht): het IMF en de Wereldbank, de CIA en het Pentagon, de NAVO en de “nationale” legers en tenslotte Hollywood.

Het huidig conflict in Oekraïne is niets anders dan de verderzetting van de politiek van de VS sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Na de vernietiging van de Sovjet-Unie moet ook de Russische Federatie eraan. De NAVO bleef maar oprukken naar het oosten om de onderbuik van Rusland; Oekraïne te bereiken.
Maar de wereld is veranderd. De VS is niet meer zo sterk als na de van het Oostblok en de Sovjet-Unie.
Rusland slaat nu terug. Kissinger is lucide op zijn oude dag. Hij begrijpt dat de VS vandaag te hoog mikt. Hij raadde daarom de agressie van de VS en de NAVO tegen Rusland in Oekraïne af.
De Russen zijn erg vaderlandslievend en laten geen verovering van hun land toe. Napoleon en Hitler hebben dat al ervaren. Vandaag leren de VS dat. De EU-landen weten dat al lang maar durven niet tegen de VS in te gaan. Het misprijzen van Poetin voor de EU moet enorm toegenomen zijn.

De oorlog in Oekraïne verzwakt vooral de EU-landen. De Europese landen lopen gevaar. Hoe meer ze op de NAVO-bescherming rekenen, hoe meer ze in gevaar komen. Alhoewel dit nog niet aan de orde van de dag is, zijn de VS bereid een kernoorlog te voeren op het Europese continent.
De gevolgen voor de Europese bevolking van de agressieve politiek van de VS zijn zeer zwaar. De hoge energieprijzen, het duurder wordende graan zullen grote delen van de bevolking verarmen.

De schrik bij de bevolking neemt ook toe door de oorlogspropaganda en de oorlogsdreiging. Langzaam maar zeker komt er een anti-Russische stemming in het zog van de haatcampagne tegen “dictator Poetin”.
Wat gaat de doorslag geven bij de bevolking: de strijd tegen de hogere energieprijzen of mee opstappen in de kruistocht van de VS en de NAVO?

De vredesbeweging, de linkse organisaties en de meeste communistische partijen in West-Europa roepen verkrampt “vrede”, veroordelen de invasie van Poetin en leveren kritiek op de NAVO. Ze willen “geen kant kiezen”.
Welk perspectief, welke strategie verdedigen ze? Ze willen terug naar het verleden van “een vreedzaam Europa”. Vrede heeft op wereldniveau nooit heeft bestaan maar dat was niet hun grootste zorg.
“Vrede” eisen, “geen kamp kiezen” het haalt niets uit. Men verliest twee keer! Enerzijds worden de vredesbeweging en de communisten toch gedemoniseerd omdat ze de NAVO niet steunen en de vredesactivisten worden afgeschilderd als onverantwoorde Poetin aanhangers.
Anderzijds begrijpen de landen uit “de Derde Wereld” de politieke lafheid niet van de progressieven en democraten in de EU niet die weigeren de strijd van Rusland tegen VS, de grootste, gevaarlijkste en wrede imperialistische grootmacht sinds de WO II, te steunen.

De uitdagingen voor de anti-imperialisten zijn groot!

Gesprek samengevat en uitgeschreven door Frans De Maegd op 10 maart 22

 

[i] Reinhard Gehlen was van 1942 tot 1945 chef van de afdeling “Fremde Heere Ost” (Vreemde Legers Oost) van de Duitse Generale Staf. Dat instond voor de liquidatie van de weerstand achter de linies van het Duitse leger. Hij werd in 1946 gerekruteerd door de CIA met als opdracht een anti-communistische inlichtingendienst op te zetten in het “Oostblok”. Pas in 1956 kwam deze dienst onder verantwoordelijkheid van de bondskanselier, waaronder hij tot heden ressorteert.

[ii] https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_Delingen

[iii] https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Kennan

[iv] https://nl.wikipedia.org/wiki/Containmentpolitiek

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!