De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nothing Personal

Nothing Personal

maandag 7 januari 2013 23:56
Spread the love

Een jong rebels meisje zwerft te voet rond in het desolate landschap van Connemara aan de Ierse westkust.De ware toedracht van haar queeste is een raadsel.Allicht wil ze in het reine komen met zichzelf.Vol goede moed trotseert ze het barre klimaat en de eenzaamheid lijkt wel een louterend effect op haar te hebben.Op een dag echter kruist ze het pad van een eenzaat die haar een aanbod doet. De tuin onderhouden in ruil voor kost en inwoon. Aanvankelijk staat Anne weigerachtig tegenover zijn vriendelijke houding maar geleidelijk aan ontdooit ze. Ze maken de afspraak er een louter functionele verhouding er op na te houden. Kunnen ze dit volhouden?

Anne wordt vertolkt door de ravissante roodharige actrice Lotte Verbeek en eenzaat Martin door Stephen Rea. Het is een sobere prent die een grote indruk op mij heeft nagelaten.Het majestueuze landschap bedwelmt je en de stilte en rust brengen je helemaal in de sfeer.De manier waarop beide acteurs hun getormenteerd personage vertolken is verbluffend.Kortom: een intimitische film volgens het adagium:less is more, een aanpak die zijn effect niet mist.

take down
the paywall
steun ons nu!