De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Niemand staat boven de wet’, behalve de VS

donderdag 6 juni 2019 14:55
Spread the love

Een Australische advocaat van Julian Assange, Greg Barns, en een EU human rights law consultant, Lisanne Adam, betoogden op consortiumnews.com (5 juni 2019) dat de houding van de VS met betrekking tot de WikiLeaks-uitgever op flagrante wijze talloze wetten negeert.

Op 11 april 2019 informeerde de Britse premier Theresa May het parlement van dat land over de arrestatie van Julian Assange en bedankte de Ecuadoriaanse regering en de Metropolitan Police voor hun acties en samenwerking, die bijdroegen aan de arrestatie van de WikiLeaks-uitgever en de daaropvolgende detentie. In haar verklaring zei May: “Dit laat zien dat in het Verenigd Koninkrijk niemand boven de wet staat.” Met deze verklaring verwees May naar de acties tegen Assange met betrekking tot het overtreden van borgtocht en zijn arrestatie die dag door de Britse autoriteiten, nadat Ecuador de asielaanvraag van Assange had ingetrokken.

De verklaring van May, waarin wordt verwezen naar de wet als geheel kan echter in bredere zin worden opgevat, inclusief de fundamentele rechten die het Verenigd Koninkrijk moet respecteren in overeenstemming met internationale mensenrechtennormen. De verklaring van May is juist en waar, geen overheid of persoon zou boven deze wetten moeten staan.

Houd May’s verklaring in gedachten en denk aan het feit dat in haar eigen achtertuin op 20 mei dat buitengewone schouwspel plaatsvond van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties die door Ecuador werden uitgenodigd om hun ambassade binnen te wandelen en de bezittingen van Assange te stelen. Vier dagen later voerde de VS de beschuldiging op die zij tegen Assange had ingediend door zeventien extra aanklachten toe te voegen, waaronder; spionage, criminele samenzwering en computerhacken.

Het was te verwachten dat de vervolging, de uitleveringsverzoeken en andere juridische zaken van Assange uitzonderlijk zouden zijn. Echter, de arrogante minachting door de VS, die werd gesteund en aangemoedigd door Ecuador en het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen maand, vormt een echt gevaarlijk precedent.

Wereldwijd zijn er grondrechten, verankerd in het Handvest van de Verenigde Naties van 1945 en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1954 (ICCPR) en bedoeld om mensen te beschermen tegen mishandeling door regeringen en niet-statelijke actoren. Grondrechten zijn er om elk individu te beschermen, ongeacht wie ze zijn of waar ze zijn.

Er is zorgvuldig nagedacht over de formulering van deze grondrechten in internationale verdragen en deze belangrijke rechten zijn tegenwoordig verankerd in internationale en nationale wetgeving. Het overkoepelende en universele principe van eerlijkheid is wat de basis vormt voor respect voor deze rechten. Vandaar dat fundamentele rechtvaardigheid is verankerd in nationale en internationale wetten in het VK, de VS en andere landen die beweren de rechtsstaat te onderschrijven.

Ontdaan van zijn rechten

Maar in het geval van Assange is rechtvaardigheid een bedreigde soort, zo niet volledig uitgestorven. De Ecuadoriaanse regering negeerde volledig de grondrechten van Assange door de inbeslagname van de persoonlijke eigendommen van Assange te vergemakkelijken. Persoonlijke eigendommen waaronder vertrouwelijke documenten, zijn juridische verdedigingsstrategie, medische dossiers en elektronische apparatuur. Het in beslag genomen eigendom van Assange werd vervolgens overgedragen aan de VS.

De veronachtzaming van de rechtvaardigheid die de VS tegenover Assange toonde, betekent dat materialen, die onrechtmatig in beslag zijn genomen door openbare aanklagers en wetshandhavingsinstanties, als informatie tegen hem zullen worden gebruikt in de rechtszaak. Als Assange wordt uitgeleverd aan de VS en daar wordt berecht, zal er geen sprake zijn van procedurele gelijkheid van wapens, aangezien Assange geen redelijke mogelijkheid heeft om zijn zaak te presenteren onder voorwaarden die hem niet benadelen ten opzichte van andere partijen in de procedure.

Het verpulveren van rechtvaardigheid in het geval van Assange moet worden tegengewerkt ​​en gestopt. Als het VK besluit zijn uitlevering aan de Verenigde Staten voort te zetten, wordt Assange geconfronteerd met een levenslange gevangenisstraf op basis van procedures die zijn aangetast door fundamentele schendingen van rechtvaardigheid en ongeoorloofd vervolgingsbeleid. Een rechtvaardig proces in de VS is eenvoudigweg niet mogelijk.

Bovendien is de houding met betrekking tot de procedure tegen Assange allesbehalve wettelijk; het is een politieke heksenjacht zonder dat het iets oplevert. Het verzamelen van bewijsmateriaal op een dergelijke onwettige manier wijst op de wanhoop van de Amerikaanse openbare aanklager om een ​​zaak tegen Assange op te bouwen. Een zaak die niets met de wet te maken heeft, Assange moet als voorbeeld dienen; een precedent en een waarschuwing dat geen klokkenluider, organisatie of persoon informatie over Amerikaanse inlichtingen mag onthullen, hoe gruwelijk deze informatie ook is.

Erger nog, de hoge menselijke kosten van deze vooringenomen en tunnelvisionaire vervolging, wordt genegeerd door het VK, de VS en – laten we het onder ogen zien – het land waarvan hij een burger is, Australië. Assange lijdt onder de langdurige blootstelling aan psychologische martelingen en zijn toestand verslechtert met de dag. Professor Nils Melzer, de speciale rapporteur van de VN voor foltering, meldde vorige week dat Assange geen uitzicht heeft op een eerlijke rechtszaak in de VS.

Je kunt je afvragen waarom er fundamentele rechten bestaan ​​als we bepaalde landen toestaan ​​deze te negeren en te schenden wanneer het hen uitkomt? Theresa May had gelijk: niemand zou boven de wet moeten staan. Laten we duidelijk zijn: ‘Niemand’, daar hoort ook de Amerikaanse overheid bij.

 

Vertaling: vertaalslag.blog

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!