De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nederlandse openbare bank doet het zeer goed.

Nederlandse openbare bank doet het zeer goed.

maandag 13 maart 2017 11:43
Spread the love

De nieuwswebsite nu.nl heeft het vandaag over een fors hogere winst voor de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Die financier van de lokale besturen verstrekt leningen aan gemeenten, maar ook aan woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. De aandelen zijn in handen van het Rijk en van lokale overheden.[i]

Ook de Waterschapsbank (NWB Bank) werkt voor de Nederlandse publieke sector met de financiering van decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies), instellingen onder garantie van (decentrale) overheden en Publiek-Private-Samenwerking (“PPS”).[ii]

Bij Belfius – onze bank in overheidshanden – is van een bijzondere maatschappelijke opdracht nauwelijks iets te merken. Inzake haar commerciële politiek verschilt die nauwelijks van de eerste de beste commerciële bank. In plaats van Belfius toe te laten een meerwaarde voor de samenleving uit te bouwen, willen minister van Financiën Van Overtveldt en zijn rechts-liberale regeringsvriendjes Belfius privatiseren.

[i] http://www.nu.nl/economie/4536195/fors-hogere-winst-financier-gemeenten.html

[ii] https://www.nwbbank.com/home

take down
the paywall
steun ons nu!