De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Move Your Money 2016: beter een belerend vingertje dan een onzichtbare hand

Move Your Money 2016: beter een belerend vingertje dan een onzichtbare hand

vrijdag 28 oktober 2016 11:25
Spread the loveMove Your Money infobeurs op Antwerpen-Centraal

Banken en overheden doen deze dagen niet anders dan burgers aan te zetten hun spaargeld te ‘activeren’. “Niemand ontsnapt aan de verwijtende vinger van deze regering,” schreef Marc Reynebeau op 15 oktober (als start van de Move Your Money Week?) in De Standaard: “Dat die Belg die zopas 168 miljoen euro bij EuroMillions won zich maar gedeisd houdt. Of hij mag het straks ook eens bij Gwendolyn Rutten komen uitleggen.”

Eerlijk is eerlijk, bij FairFin was het al niet anders: Move That Money! klonk het afgelopen week. Weg van grootbanken, naar producten en initiatieven die goed zijn voor mens en milieu. Even belerend, maar zoals wij het in onze wandelgangen plegen te zeggen: beter een belerend vingertje dan een onzichtbare hand. Zo. Hier onze bevindingen van de tweede Move Your Money Week.

De Move Your Money Week ging officieus van start met een bescheiden verjaardagsfeestje voor staatsbank Belfius, die ondertussen als vijf jaar van ons is. In de Brusselse wijk Matongé vierden we dit lustrum bij een kantoor in de Vredesstraat, dat zowaar binnenkort de deuren gaat sluiten. Verhuizen, noemen ze dat en wel naar het Flageyplein, naar een al bestaand Belfiuskantoor. Efficiënt, mooi gebracht – de klanten zijn er vet mee: “Vroeger was dit een bank voor burgers.” FairFin wil dat het dat opnieuw wordt en komt daarom in november naar buiten met de campagne Belfius is van ons.

Zoektocht naar duurzaam pensioen voor zelfstandige zorgverleners

De officiële Move Your Money Week begon – opgezweept door Reynebeau’s column – op de huisartsenbeurs van Domus Medica in Antwerp Expo. Een huisartsenbeurs mag voor uw gezondheid zowat de meest veilige (om niet te zeggen: suffe)  plek in België zijn, voor het pensioen van de artsen is dat allerminst het geval. Huisarts Anneleen de Bonte kwam erop uit dat het geld van haar tweede pijler pensioen wordt geïnvesteerd in allerlei bedrijven waar ze met haar artsenhart niet kan achter staan. Schadelijke mijnbouw, mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling… Anneleen roept nu haar collega zelfstandige zorgverleners op om haar te volgen in haar zoektocht naar een duurzaam pensioen. Anneleens pensioenfonds was overigens ook op de beurs, in een stand recht tegenover haar. Er vielen geen gewonden.

Anneleens campagne werd inmiddels opgepikt door de pers en hoogstwaarschijnlijk komt daar een Radio1 uitzending van op donderdag 3 november. Houd onze Facebookpagina in het oog voor updates.

Op 17 oktober organiseerde koepel Coopkracht een workshop voor coöperatieve ondernemers over hoe crowdfunding hen zou kunnen helpen hun doelstellingen te realiseren. FairFin was erbij en leerde onder meer dat er fiscale incentives voor (nog te erkennen) crowdfundingssites in de maak zijn. Maar vooral leerden we meer over de coöperatieven zelf, die met hun aandeelhouders fantastische doelen nastreven op vlak van duurzame mobiliteit, sociale economie, biologische landbouw en noem maar op. Stuk voor stuk pioniers in de transitie naar een duurzame en sociaal-rechtvaardige samenleving. Een uitgebreid verslag van de workshop vind je hier.

NewB verwelkomt 50.000ste coöperant

Donderdag 20 oktober was het hoogtepunt van de Move Your Money Week met een infobeurs op station Antwerpen Centraal. Het leuke van beurzen in de publieke (of liever: publiek-private) ruimte is dat je als standhouder wordt geconfronteerd met een brede waaier aan reacties. Van zeer wantrouwende “Dat is hier van Optima zeker?” tot zelfs voor ons indrukwekkende “Ik probeer mijn leven zonder geld in te richten. Ik zit nu ongeveer op de helft.” Om onze belerende vingers bij af te likken. Maar de meest terugkerende reactie op de infobeurs was toch onbegrip. Onbegrip over het gedrag van grootbanken enerzijds, die winst maken en tegelijkertijd mensen afdanken én over Europa, die geld bijdrukt om de economie aan te zwengelen maar het regeringen tegelijkertijd niet toestaat te investeren. Wat willen ze nou?

Des te belangrijker dat er initiatieven als NewB bestaan die wél weten wat ze willen. ‘s Avonds organiseerden zij twee bijeenkomsten: de voorstelling van het boek ‘Ethisch beleggen is voor iedereen’ in De Zondvloed in Mechelen en een NewB avond met René De Preter in Antwerpen. NewB mocht in de Move Your Money Week overigens haar 50.000ste coöperant verwelkomen.

Investeringsfonds

Er mag al eens gelachen worden en op dinsdag 25 oktober voerde zanger Stijn Meuris in de Gentse Backstay Bar een ‘mini-tirade over maxibedrog’ op. We leerden onder meer dat Stijns persoonlijke vete met Johan Van Overtveldt tot grootse daden leidt, dat leeggoed meer opbrengt dan vastgoed én dat eerder genoemde winnaar van Euromillions over maar liefst 12 keer meer geld beschikt dan in het Vlaams Klimaatfonds te vinden is. Het team en de Raad van Bestuur van FairFin had juist het weekend ervoor, in een jeugdherberg in Molenbeek, hardop gedroomd over een investeringsfonds beheerd door de overheid, waar vakbonden, pensioenfondsbeheerders én individuele spaarders met een laag risico in zouden kunnen investeren en dat enkel gebruikt zou worden voor zaken die de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk maken. Voor al die geweldige burgercoöperaties bijvoorbeeld.

Gisteren, 27 oktober, sloten we de Move Your Money Week samen met Vorming-Plus in Hove af met een sessie over negatieve rente. Collega Frank Vanaerschot werd op de rooster gelegd door twaalf kritische 60-plussers en zag zich op een gegeven moment zelfs genoodzaakt onze overheid te verdedigen: “Vindt u het niet vreemd dat we voor overheden die veel schulden hebben véél strenger zijn dan voor banken die nog veel meer schulden hebben? Trouwens: als overheden al hun schulden zouden terugbetalen dan viel de economie stil.”

Hoop doet sparen

Overdag was er een studiedag van Socius over ethische kwesties bij samenwerking met bedrijven. Professor dr. Bart Raymaekers leidde de dag in door uiteen te zetten hoe noodzakelijk en tegelijkertijd onmogelijk het lijkt een ethiek te formuleren in onze huidige door wetenschap en technologie vormgegeven maatschappij, waar het individu strijdt met de spanning tussen het systeem waar economie en vooruitgangsdenken de scepter zwaaien – en de persoonlijke leefwereld, waar verhalen en symbolen de dienst uitmaken. Het zijn die verhalen die ons tekenen in wie we zijn.

Een van die verhalen is ‘sparen is het beste wat je kunt doen’. Dat is iets anders dan de economische boodschap ‘zie dat je geld opbrengt’. Daarom verzetten we dus geen poot, ook al is de rente nul. We mogen blij zijn dat die tweespalt er nog is, aldus Raymaekers. De overheid doet al alsof hij is opgelost en spreekt de burger toe als een consument (behalve als het om spaargeld gaat dus, dan doet de overheid alsof wij onze burgerplicht verzaken door het niet risicovol te investeren).

Ook na deze Move Your Money Week ziet FairFin het als haar taak mensen in hun leefwereld te inspireren om (als klant én burger) een betere plek te zoeken voor hun geld – en banken en overheden aan te sporen hiervoor alle mogelijkheden te creëren.

Doe mee met FairFin – Wij denken dat het kan, een actief transitiefonds beheerd door maatschappelijke stakeholders. Wil jij mee aan de kar trekken voor dergelijke innovatieve financieringsmogelijkheden? Word dan lid van FairFin. Je wordt betrokken bij discussies, krijgt een berg welkomstkado’s en korting op evenementen (als je je snel aanmeldt kun je nog gratis naar de Boekenbeurs). Bovenal betekent het voor ons een grote steun om verder te werken aan een duurzaam en sociaal financieel systeem. Je word lid door dit formulier in te vullen en 20 euro over te maken op rekening BE77 8939 4401 1442 (BIC: VDSPBE91) van FairFin met de mededeling ‘lid 2016 + je naam’. Heel erg bedankt!

take down
the paywall
steun ons nu!