De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Modi krijgt petroleum van Rusland zonder wederdienst

Modi krijgt petroleum van Rusland zonder wederdienst

zondag 17 september 2023 13:52
Spread the love

Rusland biedt met dertig per cent korting petroleum aan India. Het gaat sinds dit jaar al over een half miljard vaten. Het is niet duidelijk wat Rusland doet met al de roepies die ze hiervoor in de plaats krijgt. Enerzijds is het niet slecht dat India een ruggensteun krijgt voor haar arme bevolking en het is ook nooit slecht om te investeren in een groeiende economie als de Indische. En anderzijds houdt ze hiermee de internationale petroleumprijs stabiel daarom krijgen ze van het Westen een gedoogbeleid

India wordt rijk door de petroleum transacties met Rusland. Rusland kan eigenlijk niet veel doen met de roepies die ze krijgt en door dertig per cent korting te geven doet ze ook de transportkosten teniet. India stelt voor dat de roepies worden geherinvesteerd in India, maar vergeet niet dat India nog een heel wapenarsenaal heeft van de Sovjet Unie uit de Koude Oorlog. Toch blijkt dat het Westen dit aanvaardt omdat het hiermee de pertroleumprijzen stabiel houdt.

De relaties tussen India en Rusland zijn al zeer oud. Tijdens de Sovjet Unie waren de banden enorm goed en investeerde de USSR veel in India. Het kon hierdoor wapens kopen. Sinds de val van de USSR worden er voornamelijk wapens gekocht in Israël. Zouden deze investeringen dienen om India te paaiën en aanspraak te maken op haar wapenarsenaal uit de USSR omdat deze wapens compatibel zijn met het huidig oorlogsmateriaal dat in Oekraïne wordt gebruikt.

Een bron vertelde mij dat Rusland haar oude wapens aan het opbruiken is sinds de val van de USSR. Hij vervolgde zijn discours dat Rusland een veel minder conventioneel wapenarsenaal moet hebben, dan wat we tegenwoordig zien. Zou het dus kunnen dat Rusland haar wapens van de USSR allemaal aan het opgebruiken is en hier nu ook voor bij oude vrienden gaat aankloppen. Dit is een theorie die redelijk logisch lijkt maar weinig plausibel is, want Rusland is wel degelijk geïsoleerd in de wereld en zit in een overlevingstrijd. En het is ook geen spaarpot aan het uitbouwen waarmee het in de toekomst zogenaamde hoog technologische oologen kan uitvoeren.

Het is dus niet duidelijk wat Rusland hier aan heeft, misschien is er een wederdienst waarover we niet weten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!