De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Million mask march brussel

donderdag 30 oktober 2014 09:17
Spread the love

Beste Burgers Van Belgie. Wij Zijn “Anonymous”. 
Aan het publiek. onze vrienden. onze broeders. en zusters. binnen de wereldwijde Gemeenschap. 
het word tijd dat we onze maskers uithalen.gelijk welke masker is voldoende .of gelijk welke politieke overtuiging u ook heeft. want op het einde zijn we allemaal burgers. 
Wij moeten samen handelen in solidariteit. Niet langer kunnen we ik of Mijn politieke partij mentaliteit houden. We worden allemaal beinvloed door regering. 
die niet naar de wensen van het volk luistert. Samen moeten we hoog staan en deze wereld eraan herinneren wat het heeft vergeten. 
dat gelijkheid rechtvaardigheid en vrijheid meer dan alleen maar woorden zijn. De mensen van deze wereld zijn hun eigen ergste vijand geworden. Gooi uw politieke ideologieën naar de kant op 5 November 2014. en laat dat een dag zijn de de regering nooit meer zal vergeten. 
Corruptie, ongelijke verdeling van rijkdom, politieke schandalen, leugens, constant gehoorzamen, bedrog, fraude, de verkeerde mensen die in controle zijn, almaar beperken en schenden van onze vrijheden & privacy, crisissen, hoge werkloosheid, repressie, massale faillissementen, politie-agressie, falend justitiesysteem, bewust misinformeren, kapitalisme, banken die met ons geld spelen, censuur, waarheid verbergen, meer en langer werken, miljoenensalarissen & bonussen voor hooggeplaatsten, meer en meer mensen die leven onder de armoedegrens, enzovoortDit zijn maar enkele voorbeelden van de vele zaken die fout lopen in onze samenleving, maatschappij, in België, in de wereld… Indien ook jij er genoeg van hebt, kom dan op 5 november naar de Grote Markt, Brussel om 12uur. Laat je stem horen, voor jezelf, voor je geliefden, voor de mensheidop 5 november zijn er in meer dan 400 locaties wereldwijd. protesten gepland. 
alstublief geef een beetje van uw tijd aan het grotere goed.De zwijgende meerderheid is een minderheid. als hun stem niet word gehoord. De mensheid heeft u nodig Uw regering heeft gefaald. 
zij zitten bovenop hun tronen en misbruiken hun macht. Zij zijn doof voor de wil van het volk.
Het systeem is gebroken. we zullen onze maskers dragen uit solidariteit. en laten zien dat we allen 1 zijn.
het is aan ons om de volgende generatie een toekomst te geven. zo niet dan zullen zij geen stem hebben.
We zijn allemaal Anonymous.We zijn Legion.We vergeven niet.We vergeten niet.Verwacht ons. 
https://www.facebook.com/events/335626836609123/?ref_dashboard_filter=upcoming

take down
the paywall
steun ons nu!