De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Milieuboete betaald door politici?

Milieuboete betaald door politici?

zondag 14 februari 2016 10:59
Spread the love

Zou het niet logisch zijn dat de boete die België van de EU zal krijgen omdat we de norm niet halen voor de productie van milieuvriendelijke energie betaald wordt door de falende ministers, parlementsleden, energiebedrijven, … Als België er na 25 jaar nog niet in slaagt die norm te halen dan wil dit misschien toch wel zeggen dat de mensen die verantwoordelijk zijn (ministers, parlementsleden, CEO’s van de energiebedrijven) ofwel niet capabel zijn, ofwel niet bereid zijn om de juiste beslissingen te nemen en toe te passen. In beide gevallen zou het een vorm van goed bestuur zijn als ze ontslag nemen. Als tussenoplossing zouden ze nog een tweede kans kunnen krijgen mits ze de financiële verantwoordelijkheid voor hun wanbeleid opnemen en een substantieel deel van die boete voor hun rekening nemen. Enkel op die manier kan er blijkbaar iets veranderen. Langs de kassa passeren en niet presteren past immers niet in een vrije markteconomie…

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!