De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mgr. Elie Haddad: “Alleen dialoog en verzoening leiden naar een oplossing.”

Mgr. Elie Haddad: “Alleen dialoog en verzoening leiden naar een oplossing.”

woensdag 18 mei 2011 08:31
Spread the love

Vorige week was Mgr. Elie Haddad, de aartsbisschop van Saïda en Deir el Kamar in Libanon, te gast bij Kerk in Nood. Op woensdag 11 mei gaf hij een lezing in het seminarie te Namen.

De bisschop deelde zijn betoog op in vier delen. Ten eerste had hij het over de plaats van de Grieks-katholieke melkitische  Kerk in de mozaïek van Kerken die in Libanon aanwezig zijn. De Kerk maakte aanvankelijk deel uit van het orthodoxe patriarchaat van Antiochië en volgt de Byzantijnse ritus. Maar in 1724 verenigde ze zich weer met Rome.

Vervolgens had Mgr. Haddad het over de verhoudingen tussen de christelijke Kerken met de soennieten en sjiieten in Libanon. Verrassend is te horen hoe de bisschop een voorbeeld neemt aan de educatieve en sociale programma’s van Hezbollah. “Als het goed is, moet je dat ook kunnen toegeven “, gaf Mgr. Haddad toe. Het is voor de christenen van groot belang dat ze toegang krijgen tot degelijk onderwijs. Dat is een eerste stap naar ontwikkeling.

In een derde moment reflecteerde Mgr. Haddad over de politieke toestand in Libanon en het Midden-Oosten. De twintigjaar lange burgeroorlog in Libanon heeft de bevolking rijper gemaakt. Hier hebben we door dat er uit een gewapende strijd niets constructiefs kan voorkomen. De oplossing is alleen te vinden in de dialoog en in de verzoening. Daarom lanceerde de bisschop, samen met andere religieuze leiders in het land, een oproep aan de religieuze en politieke verantwoordelijken in Egypte om lessen te trekken uit de Libanese geschiedenis. Mgr. Haddad maant de christenen aan voorzichtig te zijn bij hun beoordeling van de “Arabische lente”. De actuele gebeurtenissen in Egypte illustreren het gevaar dat deze revoluties inhouden. Het is niet altijd duidelijk wie erachter zit, wie ze uitlokt en wie ervan zal profiteren. En vooral de christenen kunnen uiteindelijk de verliezers zijn. Eraan deelnemen, kan het effect hebben van een boemerang. Als het niet duidelijk is wat het einddoel is, dan doe je er best aan een afwachtende houding aan te nemen. De recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat de zaken soms worden gemanipuleerd. De bisschop wil niet met een beschuldigende vinger naar Israël wijzen, maar vermeldt toch fijntjes dat de Joodse staat er alle belang bij heeft dat haar buren in onenigheid blijven leven.

Tenslotte vertelt de bisschop over de projecten in zijn eigen bisdom. Hij wil vooral jonge gezinnen ondersteunen en ervoor zorgen dat ze toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Werkloosheid en de gebrekkige huisvesting zijn de hoofdredenen voor emigratie van christenen uit Libanon en dat wil de aartsbisschop tot elke prijs vermijden.

Voor zijn vertrek naar Libanon had Mgr. Haddad nog een uitgebreide persontmoeting en nam hij op vrijdag 13 mei deel aan een rondetafelgesprek met Mgr. Harpigny (bisschop van Doornik) en E.H. Jo Hanssens (de voorzitter van Pax Christi Vlaanderen). De discussie werd in goede banen geleid door E.H. Eric De Beukelaer (rector van het seminarie in Louvain-la-Neuve en voormalige woordvoerder van de Franstalige bisschoppen). Deze gemoedelijke bijeenkomst vond plaats in de kantoren van Kerk in Nood in de Abdij van Park te Leuven (Heverlee).

take down
the paywall
steun ons nu!