De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Auteur Hanneke van Veghel, dieet voor een betere planeet.

Met mes en vork bouwen aan een betere planeet, lees Hanneke van Veghel

maandag 30 november 2020 22:23
Spread the love

Er resten ons nog 60 oogsten voor onze planeet, door de druk van ons voedingssysteem, er onder doorgaat. Hanneke van Veghel geeft ons een duidelijke analyse over hoe het gesteld is met onze landbouwproductie en consumptie. Die essentiëel is voor iedereen die wilt mee zijn met de actuele debatten.

Hanneke van Veghel (1985) is gespecialiseerd in duurzame landbouw en voedselzekerheid. Ze werkte in Indonesië rond de impact van de palmolie-industrie op het regenwoud en nu wil ze de duurzaamste avocado ter wereld verbouwen in Kenia (per avocado maar 8 liter water nodig).

Het boek is uitgegeven bij Carrera Culinair dat is een uitgeverij die meesurft op de golf van de foodfestivals, kookprogramma’s, culinaire tijdschriften en kookboeken. Met dit boek komt er een diepere analyse over hoe we consumeren en produceren. Geen beter ‘product placement’ dan bij deze uitgeverij.

Het boek is geschreven in heldere taal en het leest zeer vlot. Het is overladen met praktische tips, diepgaand onderzoek en literaire verwijzingen. Dit boek dient niet om de lezer te overhalen, maar geeft een concreet pakket aan kennis om je overtuigingen beter te schaven en natuurlijk een dieper inzicht rond het onderwerp te geven.

Het bestaat uit vijf hoofdstukken, elk volgens een vaste structuur. Er wordt wat gegoocheld met cijfers, maar die worden al eens herhaald waardoor een gewone lezer kan volgen. De onderwerpen zijn consuminderen, duurzame consumptie, voedselverspilling, eerlijke en duurzame voedingsretail en relatie tussen gezondheid en klimaat.

We zouden allemaal meer traditioneel moeten eten, en deze tendens is al ingezet. Tropische producten zoals chocolade, bananen, ananas, koffie en thé zijn vaak onder zeer slechte arbeidsomstandigheden geproduceerd en echte grote verschillen maakt eerlijke handel hier niet in. Het is dus duidelijk dat Hanneke opteert voor een duurzame industriële landbouw met een faire retail. Ze baseert zich op het feit dat duurzame projecten weinig kans op slagen hebben en op termijn zelf slechter uitkomen voor de kleine boeren en op ecologisch vlak. Ze geeft het voorbeeld van de cashewnoten die de wereld afreizen van West-Afrika (productie) naar Vietnam (verwerking) en naar het Westen (consumptie), dit zijn geen duurzame productieketens.

Het wereldvoedingssysteem is niet duurzaam voor mens en natuur. Volgens Hanneke van Veghel moet het helemaal anders en is het vijf voor twaalf. Waar de voedingsretail elkaar tot de laagste prijs beconcurreerde, zal het nu tijd worden om samen te werken voor een nieuw systeem. Omdat bijna de helft van de winst bij de supermarkt blijft hangen en maar 1 % bij de boeren, destemeer omdat we op 75 industriële oogsten ons landbouwareaal hebben vernield.

Het boek is zeker geen aanklacht, maar een duidelijke analyse van het probleem en geeft veel voorstellen hoe het beter kan. In België is het boek te koop bij De Standaardboekhandel. Voor iedere leek die rond duurzame consumptie bezig is, is dit een essentiëel boek.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!