De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Matchmaking

donderdag 26 maart 2015 12:22
Spread the love

Jobbar VDAB / Copernicuslaan 3, Antwerpen

Netwerken doe je elke dag. Communiceren met een doel. Op dinsdag gebeurt het wel nog net iets meer. Dan vindt telkens de Jobbar plaats in de VDAB Werkwinkel aan de achterkant van het Centraal Station. De Jobbar profileert zich als de plek “waar afgestudeerde jongeren werkgevers ontmoeten en hun sollicitatievaardigheden versterken”. Het initiatief is voornamelijk gericht aan hooggeschoolde werkzoekenden en bestaat nu ongeveer een jaar.

Het is de vierde keer dat ik mij inschrijf via het online YouCanBook.Me-systeem. Na een eerste ontmoeting op het eindejaarsfeestje van 2014 volgde ik bij een tweede bezoek aan de bar een uiteenzetting over IBO-contracten. Een aantal weken terug werd er een speeddate georganiseerd met Talentus en eergisteren nam ik deel aan de workshop over solliciteren via social media, geleid door VDAB bemiddelaar Roel Van Puyvelde.

“Netwerken is als daten. Matchmaking. Mensen bij mekaar brengen. En wat is GOED netwerken? Dat is geven en nemen. En waarderen.”

De zoektocht naar werk heeft iets van een liefdesspel. Zo had ik het voordien nog niet deftig bekeken. Online maak je profielen aan waarin je je van je beste kant laat zien. LinkedIn voor expertise, Twitter voor interesses, Facebook meer privé of gemengd. Speeddate. Matchmaking.

“Leer of doe iets elke dag dat jouw waarde verhoogt voor jouw connecties, of hun waarde voor jou!”

De motiverende spreuken van Roel Van Puyvelde raken bij mij een gevoelige snaar. Op LinkedIn omschrijft hij zichzelf als Motivational Speaker and Writer on Life Purpose and Personal Freedom. Daarnaast is hij vooral ook jobcoach bij VDAB, waar hij zich concentreert op creative career matching.

“Goed is niet goed genoeg. Meer-waarde ontstaat pas wanneer het aanbod op maat is van de vraag en als je dit overtuigend kan communiceren.”

Wanneer men meerwaarde zegt, wordt vaak winst bedoeld. Meerwaarde of winst kan beschouwd worden als het deel van de totale waarde die door arbeiders wordt geschapen en die de eigenaars van de productiemiddelen zich toeëigenen. Onze analogie met een liefdesrelatie dreigt plots spaak te lopen.

Geliefden die een aanbod doen op maat van mekaars vraag? Tot daar aan toe. Maar dat de gegenereerde meerwaarde wordt toegeëigend door de partij die in het bezit is van de productiemiddelen? Dat lijkt me vrij uitzonderlijk binnen een stel, om niet te zeggen praktisch onhaalbaar. Where is the love?

“Doel: job vinden die bij je past en die je graag wil doen.”

Hier opnieuw een kanttekening: het doel binnen een werkrelatie bestaat er niet zozeer in één te vinden die goed bij je past of waarin je je goed voelt (al zijn die zaken best mooi meegenomen). Het doel daarentegen is om meerwaarde bij te dragen die een bedrijf in staat stelt haar productiviteit en competitiviteit te verhogen. Volgens zulke doelstellingen hoeft een amoureuze zoektocht wel écht niet beschreven te worden.

“Duurzame relaties opbouwen doe je met mensen met wie je goed klikt.”

Het doel mag dan verschillend zijn, de essentie blijft hetzelfde. Charme zal je maar tot zover brengen op het werkterrein. Hoogstens breng je het ervan af met een aaneenschakeling one-night stands, ten koste van die ene langere duurzame relatie. Zo’n lange relatie zit geworteld in een attitude, noem het een vorm van liefde, die ik trouwens eindelijk geloof gevonden te hebben.

Wat is uw verhaal? Ik help u het te regisseren – het in the picture te zetten en te zorgen dat het wordt overgedragen. U beslist hoe uw verhaal wordt herinnerd en daar werk ik aan. Ik volg uw tempo en voeg mijn ritme toe.

Mijn naam is Sven Goyvaerts. Ik ben regisseur, archivaris en drummer en ik ben de man die u zoekt. Dit is mijn LinkedIn-profiel.

take down
the paywall
steun ons nu!