De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maandag 23/03/2015 – UCSIA – Uitsluiting doorbreken: inspiratie vanuit feministische theologieën

Lezing door dr. Anneleen Decoene.

dinsdag 24 maart 2015 17:15
Spread the love

In samenwerking met het Bisdom Antwerpen, Relevant, de Pastorale Dienst Universiteit Antwerpen en Caritas Antwerpen/Cairos.

Onze samenleving wordt gekenmerkt door verschillende vormen van uitsluiting. Heel wat mensen krijgen niet de kans om voluit deel te nemen aan de arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, … Hoe werken uitsluitingmechanismen? Hoe zijn machtsverhoudingen georganiseerd in onze samenleving? Welke machtspositie nemen wij zelf in? Hoe zijn verschillende uitsluitingmechanismen met elkaar verbonden? En vooral: hoe kunnen we deze mechanismen doorbreken? Hoe kunnen we anders denken en doen zodat samenleven in diversiteit mogelijk wordt?

Tijdens deze lezing onderzoekt Anneleen Decoene of en hoe theologische inzichten inspiratie bieden in het denken over uitsluiting en bevrijding. Ze gaat te rade bij feministische theologieën. Wat levert de combinatie van feminisme en theologie op, voor het doorbreken van uitsluitingmechanismen? Hoe kunnen feministische theologieën vandaag relevant zijn in ons zoeken naar goed samenleven?
Welke ongewone denkpistes en onverwachte invalshoeken zijn te vinden in feministisch theologisch werk? Waartoe nodigen feministische theologieën ons uit – vrouwen én mannen – vandaag, in kerk en samenleving?

Dr. Anneleen Decoene studeerde sociologie en theologie en voltooide onlangs een doctoraatsonderzoek op het kruispunt van feminisme, antiracisme en religie. Ze werkt als stafmedewerker diaconie bij het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede.

Na de verwelkoming door professor dr. Luc Braeckmans, UCSIA, academisch directeur a.i. stak de spreekster van wal met een anekdote van professor Verschueren die refereert naar een transcriptie van professor Michael Kimmel die iedere week naar een vrouwenpraatgroep ging waar teksten werden voorgelezen en gegeten werd in de vorm van “potluck”. Deze teksten hadden steeds een feministische invalshoek.

Op een keer was hij getuige van een gesprek tussen 2 dames wat zijn kijk totaal veranderde. Een van de dames was “wit” en de andere “zwart”. De witte dame zei: “Alle vrouwen hebben dezelfde beleving als vrouw. Alle vrouwen krijgen te maken met dezelfde onderdrukking. Alle vrouwen bevinden zich in hetzelfde patriarchaat. En daarom hebben alle vrouwen een soort intuïtieve solidariteit of zusterschap.” De zwarte dame zei: “Ik ben niet zo zeker. Laat me een vraag stellen: Wanneer je ’s morgens opstaat en in de spiegel kijkt, wat zie je dan?” De witte dame zei: “Ik zie een vrouw.” En de zwarte dame zei: “Zie je, dat is het probleem, want als ik ’s morgens opsta en in de spiegel kijk, zie ik een zwarte vrouw! Voor mij is ras of afkomst  zichtbaar, maar voor jou niet. Jij ziet het niet.” En dan zei ze iets zeer verrassend: “Dat is hoe voorrecht werkt. Privilege is onzichtbaar voor zij die het bezitten.” Het is een luxe voor de witte mensen die in deze kamer zitten om niet ieder moment over ras te moeten denken. Daar gaat privilege rond. Privilege is onzichtbaar voor zij die het bezitten. Ik was dus de enige man was in het gezelschap en bij deze getuigenis legde ik mijn hoofd in mijn hand en kreunde ik “oh nee”. Iemand zei dan als reactie: “Wanneer ik ’s morgens wakker word en in de spiegel zie, zie ik een mens, ik ben een generiek persoon. Ik heb geen ras, geen klasse, geen gender. Ik ben universeel generaliseerbaar.

Tot slot haalt hij nog een citaat aan van Floyd Dell in “Feminisme voor mannen”:

“Feminisme zal het mogelijk maken voor mannen om voor de eerste keer vrij te zijn.”

Het volledige artikel = http://www.mediaed.org/assets/products/232/transcript_232.pdf

Anneleen geeft een gedreven en gevatte doorloop aan de hand van projecties die naar alle waarschijnlijkheid binnenkort zullen gepubliceerd worden op de webstek van www.ucsia.be

Wat heb ik weerhouden uit het grote aanbod:

1.   De feministische bevrijdingstheologie met als vertrekpunt een verlangen naar een rechtvaardige wereld. Er is nood aan kritische maatschappij analyses.

De “malestream” theologieën…

Zij refereert ook naar de auteur van “Feminisme is voor iedereen” Bell Brooks, waarvan zo te zien vele citaten te vinden zijn.

2.   Intermezzo: wiens feminisme?

Haar verbazing over het misbruik van feminisme in het hoofddoekendebat.

Even een citaat van Gayatri Chakravorty Spivak: White men are saving brown women from brown men.

http://www.shmoop.com/spivak/quotes.html

Feminisme werd geïndustrialiseerd.

Er is nood aan een bewustwordingsproces omtrent de eigen witte dominante positive

Het kruispuntdenken = een identiteitstheorie en analyse-instrument. De identiteit wordt gevormd op het kruispunt van verschillende assen van betekenisgeving zoals bv gender, ettniciteit, klasse, nationaliteit en seksualiteit.

Het kruispuntdenken versus het diversiteitsdenken:

Bij het diversiteitsdenken is wie afwijkt van “de norm” ‘anders’

Bij het kruispuntdenken is de norm zichtbaar als één van de vele posities.

3.   Een kritische witte bevrijdingstheologie

Een citaat van James Baldwin: ‘White’ Is An Idea, “As long as you think you’re white, you’re irrelevant

http://politicalblindspot.com/james-baldwin-white-is-an-idea-as-long-as-you-think-youre-white-youre-irrelevant/

Verzet omhelst precies de bewustwording.

Anneleen noemt nog enkele andere activisten zoals Doreen Hazel, Sally Noland,  Kristy McNichol, Jennifer Harvey, Katharina von Kellenbach, Britta Jüngst,..

We dienen te strijden voor rechtvaardigheid!

En om het even persoonlijk te radicaliseren en zwart-wit te stellen: iedereen die denkt “normaal” te zijn, in se dus de “witte mannen” behandelen mensen die “anders” zijn als minderwaardig en is dus discriminatie! Dit is uiteraard extreem gesteld want er zijn gelukkig vele uitzonderingen en dat verbetert met de dag!

Vrouwen aan de macht!

 

Hier de verwijzing naar het presentatiemateriaal:

http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=121015&ct=121015

take down
the paywall
steun ons nu!