De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maandag 14/09/2015 – de HVW: “Er is een gebeurtenis gebeurd bij de RVA waardoor er iets gebeurd is…”

Maandag 14/09/2015 – de HVW: “Er is een gebeurtenis gebeurd bij de RVA waardoor er iets gebeurd is…”

maandag 14 september 2015 22:07
Spread the love

Sinds mijn werkgever me eindelijk na bijna 3 jaar aandringen een C4 heeft overhandigd d.d. 21 mei l.l, met als drogreden “medische overmacht” zonder verdere “motivatie” waartegen ik uiteraard in beroep ben gegaan bij de Arbeidsrechtbank, heb ik toen mijn dossier geopend bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en RVA en VDAB.

Nu na weerom iets meer dan 3 maanden laat de RVA weten dat er zich een gebeurtenis heeft voorgedaan waardoor het recht op werkloosheidsuitkeringen kan geschorst worden en dit volgens regeltje Art.53 van het KB van 25/11/1991.

Wat heb ik nu weer misdaan? Heb tot nu toe nog geen werkloosheidsuitkering ontvangen en gelukkig dat het OCMW mijn situatie begrijpt zodat ik via daar een leefloon bekom en kan overleven.

Edoch frons ik weerom de wenkbrauwen en zeg het nogmaals: alles draait om “geld” en niemand is “happy” om te betalen terwijl je wel als werknemer met op 1/05/2016 45 volledige dienstjaren voldoende belastingen betaald zal hebben…

Ben eens benieuwd wat die “gebeurtenis” mag wezen.

Addendum: “de maatschappij” zorgt er leukweg voor dat je volledig in de financiële problemen tuimelt en iedereen werkt daar aan mee: dokters, psychiaters, ambtenaren, advocaten, notarissen, rechters, kortom het hele gamma aan “notabelen”… en dan kijk ik verwonderd: “wat is dat hier?” Vele mensen worden door “het systeem” uit “de maatschappij” gekieperd en kunnen zich niet verdedigen en lijden met alle gevolgen van dien!

Het moet anders want het kan niet anders…

 

take down
the paywall
steun ons nu!