De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maak je klaar we worden volledig onteigend in de toekomst”‘

Maak je klaar we worden volledig onteigend in de toekomst”‘

woensdag 23 september 2015 11:40
Spread the love

Het lukte de Europese Unie maar niet om uit de crisis te komen en de enorme stijging van de werkloosheid te beteugelen. Daarom wil men opnieuw in de economie gaan investeren. Dat klinkt goed, ware het niet dat hiermee de sluizen voor forse inflatie worden geopend. Sowieso is de werkelijke inflatie in EU veel hoger dan de gemanipuleerde officiële cijfers. Daarom wordt het tijd dat mensen zich beginnen voor te bereiden op een periode waarin de euro -en daarmee hun spaargeld, hun koopkracht en hun bezittingen- in korte tijd veel minder waard zal worden.

Sinds het begin van de crisis werd de geldhoeveelheid in de eurolanden met 30% verhoogd en in de VS zelfs met 100%. De geldpersen van de Europese Centrale Bank draaien onverminderd door, waardoor de biljoenentsunami op zeker moment de kust zal bereiken, met verwoestende gevolgen voor spaarders en bedrijven.

Europa niet onbekend met hyperinflatie

Iedereen die een paar lessen economie op de middelbare school heeft gevolgd weet dat inflatie ontstaat als een centrale bank meer geld bijdrukt terwijl de goederenstroom (vrijwel) gelijk blijft. Het geld wordt hiermee minder waard, zodat de prijzen stijgen en inflatie wordt aangewakkerd. We spreken van ‘hyperinflatie’ als de maandelijkse inflatie 50% of meer bedraagt (op jaarbasis 13.000 %). Hyperinflaties eindigen doorgaans met een valutahervorming.

Hyperinflaties zijn in Europa beslist geen zeldzaamheid. Oostenrijk (1921), Rusland (1921), Duitsland (1922/1923), Polen (1923), Hongarije (1923), Griekenland, (1943), opnieuw Hongarije (1945), opnieuw Polen (1989), Bosnië (1990), opnieuw Rusland (1992) en Georgië (1992) kregen allen met hyperinflatie te maken. Opvallend is dat al deze periodes met hyperinflatie ongeveer één jaar duurden.

Burgers lijden meest

Hyperinflatie ontstaat als het begrotingstekort van een land veel te hoog is en er tegelijkertijd grote hoeveelheden geld in de economie worden gepompt. Een te hoog begrotingstekort ontstaat door financiële, economische en maatschappelijke ‘schokken’ waardoor de belastinginkomsten dalen en een regering enkel door geld bijdrukken zijn eigen uitgaven kan blijven financieren.

De burgers en bedrijven lijden het meest onder hyperinflatie. Prijzen stijgen dagelijks en lonen en uitkeringen moeten eveneens worden verhoogd om deze stijging bij te houden. Hierdoor moeten ondernemingen hun producten steeds duurder maken. Winkels worden bestormd omdat met dezelfde hoeveelheid geld na enkele dagen veel minder kan worden gekocht. Deze enorme vraag wakkert de prijsstijgingen verder aan, waardoor er een spiraal ontstaat waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is.

Het transactiesysteem van de banken begint te haperen, kredieten worden niet meer verstrekt en zowel ondernemers als de staat investeren bijna niet meer. De productie daalt en de werkloosheid stijgt dramatisch, waardoor het sociale zekerheidssysteem dreigt in te storten en sociale onrust ontstaat.

6 miljard voor een brood

Afschrikwekkend voorbeeld is het Duitse Rijk, waar in 1914 de gezamenlijke hoeveelheid geld in omloop 5 miljard Mark bedroeg. Nog geen 10 jaar later was 6 miljard Mark niet eens meer voldoende om één brood te kunnen kopen. Aan het einde van de hyperinflatie was een Reichsmark nog maar één-biljoenste waard van de oorspronkelijke waarde. De mensen verloren al hun spaargeld, maar de Duitse staat profiteerde omdat de oorlogsschuld van 154 miljard mark aan het einde nog maar 15,4 pfennig waard was.

Kerntaak ECB, prijsstabiliteit, in de prullenbak

Aan hyperinflatie gaat vanzelfsprekend een periode met oplopende gewone inflatie vooraf. Hoewel het nog niet in de cijfers is terug te zien, is het risico op hoge inflatie in Europa fors gestegen. De ECB heeft al voor meer dan € 200 miljard staatsobligaties van de Zuidelijke crisislanden opgekocht, waardoor de geldhoeveelheid met 11,4% is gestegen. In totaal steeg de geldhoeveelheid in de eurozone sinds het begin van de crisis met 30%, en dat terwijl er niet of nauwelijks economische groei was.

Bovendien verdrievoudigde de balanssom van de ECB zich sinds 2007 en verdubbelde de hoeveelheid cashgeld en tegoeden naar bijna € 2 biljoen. De Zuidelijke schuldenlanden zijn heel blij dat de ECB meer vers geld in omloop brengt, want zo worden hun gigantische staatsschulden door inflatie minder waard gemaakt. De officiële kerntaak van de ECB, het handhaven van de prijsstabiliteit, is dan ook in de prullenbak verdwenen.

Nederlanders en Duitsers door euro onteigend

Volgens Europese politici, economen en de media is de inflatie in de eurozone nog altijd laag, maar schijn bedriegt. Het Noorden van de eurozone is ten opzichte van het Zuiden met 20% ondergewaardeerd. Over een periode van vijf jaar bedraagt het inflatieverschil nog altijd 4%. Het spaargeld en het vermogen van de Duitsers en Nederlanders wordt dankzij het eurosysteem op deze wijze steeds minder waard.

Hoewel de werkelijke inflatie veel hoger is dan de officieel opgegeven gemanipuleerde cijfers (zie links onderaan), is er van gierende inflatie nog geen sprake. Dat komt omdat de enorme hoeveelheid geld bij de banken blijft hangen. Dit is vooral in het Zuiden het geval, waar de centrale banken en zakenbanken inmiddels € 1,2 biljoen hebben opgehoopt. Al dit geld wordt (nog) niet in de echte economie gepompt, waardoor de inflatie redelijk binnen de perken blijft.

Geldzeepbel zal barsten

Toch is het slechts een kwestie van tijd voordat deze overtollige geldzeepbel barst. De meeste EU-landen nemen inmiddels afscheid van de Duitse bezuinigingskoers en kondigen aan weer meer geld te gaan investeren en uitgeven. Hiermee wordt de groeiende sociale onrust tegengegaan. Tegelijkertijd begint het ‘teveel’ aan geld op deze wijze langzaam in de echte economie te vloeien. Zodra de mensen weer meer consumeren -iets dat ook de Nederlandse regering openlijk aanmoedigt- zal de inflatie al snel flink gaan stijgen.

De ECB zit in een spagaat, want als het overtollige geld te snel uit het systeem wordt gehaald, zal de rente fors gaan stijgen en bestaat het gevaar op een bankencrash. Wordt echter toegestaan dat het vele extra geld in omloop komt, dan zullen de prijzen gaan stijgen en wordt de inflatiespiraal aangewakkerd.

Voorbereiden op de supercrash

Omdat het er sterk naar uitziet dat de eurozone stopt met de bezuinigingskoers, is het belangrijk dat mensen weten hoe ze zich op deze financiële ‘supercrash’ kunnen voorbereiden. Dat kan bijvoorbeeld door goederen in te slaan die geschikt zijn voor ruilhandel, waar later voedsel en medicijnen voor kunnen worden verkregen. Een deel van uw euro’s inwisselen voor gouden en zilveren munten is eveneens verstandig, al moet u deze niet in de kluis van een bank bewaren omdat het dan in beslag kan worden genomen.

Zorg voor afbetaalde hypotheek

Velen adviseren om uw geld uit verzekeringen, staatsobligaties en beleggingen te halen, omdat deze bij hyperinflatie al snel niets meer waard zijn. In plaats daarvan kan worden geïnvesteerd in aandelen en vastgoed. Sowieso is het erg verstandig om te zorgen voor een afbetaalde hypotheek, zodat u beschermd bent tegen verdere waardedaling van uw woning. Sommigen redeneren dat bij hoge inflatie ook uw hypotheek minder waard wordt, maar bedenk dat uw geld veel sneller minder waard wordt, waardoor uw netto lasten juist zullen stijgen. (1)

Zelfvoorzienend?

Voor het geval er totale maatschappelijke chaos ontstaat zou een grote voorraad proviand en een autonome stroom- en watervoorziening ideaal zijn, maar dat is voor de meeste mensen niet haalbaar. Laat u daarom niet bang maken door zogenaamde ‘preppers’, mensen die zich voorbereiden op de totale instorting van de samenleving en volledige zelfvoorziening propageren. Ten eerste is het risico op zo’n massale uitbraak van anarchie gering, zeker in onze huidige controlemaatschappij. Ten tweede zult u, als één van de weinigen die geen gebrek lijdt, een zeer aantrekkelijk doelwit worden voor plunderaars.

Permanente schuldenslavernij in Marxistische Nieuwe Wereld Orde

Het uiteindelijk doel van de globalistische machtselite is de vernietiging van de waarde van de dollar en de euro en daarmee het bezit van de gewone man. Het ‘redden’ van de banken en schuldenlanden met biljoenen belastinggeld is onderdeel van het plan om met name de Westerse burgers totaal te onteigenen en in permanente schuldenslavernij te voeren, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor een nieuwe wereldmunt en een centraal geleide Marxistische-socialistische Nieuwe Wereld Orde.

ak de tekst in dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!