De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lucas 11:25: “Het huis is geveegd en op orde gebracht…” WHITE TRASH en demonen

Lucas 11:25: “Het huis is geveegd en op orde gebracht…” WHITE TRASH en demonen

Bij Lucas keert de demon terug in het huis en brengt er zeven andere mee. Dat huis is onze wereld. Die is geestelijk leeg geworden en cultureel braakliggend… De oude tendensen doen het niet meer… Verwarring alom. WHITE TRASH en demonen.

woensdag 22 maart 2017 11:25
Spread the love

 

 De jaren 20 en 30 herhalen zich nu als een farce http://community.dewereldmorgen.be/blog/andriestermote/2017/03/01/de-geschiedenis-herhaalt-zich-eerst-als-tragedie-dan-als-farce-de-jaren-20-en-nu. De neoprogressieven of nepprogressieven van nu gedragen zich als de ‘regressieven’ van toen. Massabewegingen zonder duidelijke ordewoorden en politieke eisen maar met wat psychologen regressieve symbolen noemen (pussy hat). Demoniseren van tegenstanders, nu ook van de leider van de sterkste Westerse staat. Oproepen tot politieke moord en staatsgreep. Heksenjacht op figuren die overal achter zouden zitten (toen de joden, nu de Russen). Oproepen tot censuur van media. “Antifa” knokploegen op fascistische leest.

De nepprogressieve krant Le Monde pakt uit met Decodex. Je voert een website in en zij geven de betrouwbaarheid aan. Op school leerden we vroeger dat je een tekst beoordeelt op zijn inhoud, Le Monde leert ons dat je een tekst beoordeelt volgens de auteur. Wie kritisch geschreven heeft over 9/11, over de Syrië- en Libië-berichtgeving in het Westen, is per definitie een onbetrouwbaar sujet.

Vroeger stelden de progressieven de index van de verboden boeken van de Kerk aan de kaak, nu maken ze die zelf. Vroeger klaagden ze de politiestaat aan, nu verdedigen ze de CIA-politiestaat van de massale surveillantie (via uw smartphone, tv) zoals Wikileaks (Vault 7 van 15 maart) die onthuld hebben. De libertaire conservatief Ron Paul vindt het fantastisch dat Wiki dat onthuld heeft. Voor de neoprogressieven, bijv. de think-tank Atlantic Council, bij de NATO aanleunend, is het simpel: Achter Assange zit Putin. De bedoeling is gewoon Amerika te verzwakken. De boodschapper van de lekken moet onderschept worden, niet de boodschap.

We maken een wissel mee, zoals je maar om de 200 à 300 jaar meemaakt. De twee tegengestelde tendensen van de moderne periode, het klassieke liberalisme en het collectivisme, zijn uitgewerkt, uitgehold. Met de tweehonderd jaar afstand zien we dat ze eigenlijk niet zo polair tegengesteld waren. Met de geschiedenisfilosoof Hegel gesproken, belanden we in de fase van de Aufhebung. Dat betekent in het Duits: 1) het optillen (tot een hoger niveau), 2) het afschaffen (van wat achterhaald is) en 3) het bewaren (van wat belangrijk is).

De klassieke 18de- en 19de-eeuwse liberalen (Adam Smith, Walras..) staan voor het autonome individu dat keuzes maakt op een vrije markt, ideaal balancerend zonder inmenging, en de minimale staat. De collectivisten wijzen op de dreigende overbevolking, het te veel aan armen en de noodzaak om te koloniseren en de bevolking te disciplineren en controleren (“social engineering”). In dit collectivisme is de collectiviteit, zeg maar de “90%”, eerder het object dan het subject van de controle.

Malthus was een tijdgenoot van Smith, een liberale econoom maar evenzeer een ongegeneerde collectivist, hij bepleitte bevolkingsprogramma’s van massa-opsluiting in werkhuizen tot deportatie naar de kolonies en waar dat niet voldoende was deden epidemieën en hongersnoden de rest. Hij gaf trouwens les in een kweekschool van de East India Company.

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEMAN J., Conspirators’ hierarchy. The story of the Committee of 300, America West Publishers, 1992. Ook in pdf op het internet te vinden. U moet “300” families van de laatste tweehonderd jaar als een symbolisch getal zien. De East India Company ligt aan de basis van het fortuin van een aantal grote zakenfamilies zowel in het VK als de VS. Colemans werk is zeer herhalend maar als u moeite doet, vindt u namen die altijd terugkomen in thinktanks, globalistische organisaties als Davos, Bilderberg, de Council on Foreign Relations, bepaalde multinationals, met NATO en EU verwante lobby’s enz.

Liberale economie is goed maar monopolie zoals de EIC is nog beter om kapitalen te vormen. Adam Smith zegt over de EIC dat het monopolie “in bloed gedrenkt” is. De EIC heeft de basis gelegd voor een aantal grote fortuinen in het VK maar ook de VS. Het meest winstgevend was het opiummonopolie in China. De EIC promootte via protestantse missionarissen het mengen met tabak met alle gevolgen van dien waar de Chinezen voorheen opium enkel in medicinale hoeveelheid als pijnstiller gebruikten.

De monopolies hebben honderden jaren de collectiviteit in Europa sterk gestuurd. Zo hebben ze heel wat Britse armen gedeporteerd naar de VS vanaf 1600. Die hebben daar vaak eerst als slaaf gewerkt (“indentured servant”) en vormen de basis van de “white trash”, de blanke armen die in het zuiden en het diepe binnenland hebben overleefd, de “deplorables” zoals Clinton ze noemt, die in massa voor Trump gestemd hebben.

 

 

ISENBERG N., White trash: The 400-year untold history of class in America, Kindle, 2016. Een uitstekend historisch werk, profetisch met de verkiezing van de miljardair Trump,de paradoxale vertegenwoordiger van de “white trash” tot in het ruwe taalgebruik toe. Amerikaanse “liberalen” geloven niet dat er in hun land bij blanken echte klassenverschillen zijn, zij geloven dat armoede een probleem is van minderheden.

Een ander monopolie waar de liberalen nauwelijks over spreken is het monopolie van de (private) centrale banken. Die hebben vanaf de 18de eeuw de geldcreatie van de staat naar zich toe getrokken. Verliezen (bij financiële crisissen..) worden gecollectiviseerd, de winsten blijven geprivatiseerd.

Vanaf het begin al liepen liberalisme en collectivisme vaak in mekaar over. Denk aan de koloniale monopolies, het controleren en deporteren van delen van de bevolking.  Er is een grote spraakverwarring: collectivisme, socialisme, communisme. Collectivisme is de controle over de 90 of 99%, het tweede en het derde zijn politieke bewegingen. Communisme is de beweging van de Derde Internationale (1919) die na de val van de Sovjet-Unie vrijwel uitgewerkt is. Socialisme of sociaaldemocratie is de Tweede Internationale (1889). Die beweging implodeert al jaren, denk nu aan de verkiezingen in Frankrijk en Nederland. De Vierde Internationale (1948) of de trotskistische is als structuur vlug ingestort maar kun je “cultureel marxistisch” noemen. In navolging van Gramsci en de Frankfurter Schule (Marcuse..) richten ze zich op deelgroepen om zo de maatschappij te veranderen. Verander het waardesysteem, de familie. Maak kinderen bewust van “gender”. De maatschappij zal mee veranderen. Volgens mij is ook deze “Internationale” in terminale crisis. De sociale strijd is voor hen maar nevengeschikt. Het volk voelt dat in deze barre tijden aan en gaat anders stemmen (zie VS, zie populistische partijen). Deze neoprogressieven worden uit onbegrip en wanhoop regressief, zoals we gezien hebben, om niet te zeggen reactionair.

Het is een klucht dat conservatieve sites zoals bijv. Infowars de oppositie tegen de neoliberale en globalistische Nieuwe Wereldorde hebben overgenomen. Het antiglobalisme, een core business van links twintig jaar geleden! Bovendien zitten de neoprogressieven in een ongemakkelijke relatie met de radicale moslims. Uit in augustus gelekte memo’s van de stichtingen van miljardair Soros blijkt dat massale immigratie nodig is om Europa “heterogener” te maken. Het is niet alleen een kwestie van geboortecijfers opkrikken. Nationale culturen en eigenheid zijn hinderpalen om te globaliseren en moeten weg. Dan zijn we allemaal minderheden, elk opgesloten in zijn eigen getto. Het ultieme “verdeel en heers”. Het massaal binnenbrengen van immigranten, waaronder nogal wat radicale moslims, vloekt echter met het cultuurrelativisme van de nepprogressieven. De islam net zoals het christendom gaat niet samen met hun waarde- en cultuurrelativisme.

Neoprogressieven en neoconservatieven zijn allebei neoliberalen en dus relativisten. Neoliberalisme is de huidige vorm van het klassieke liberalisme in zijn overmatig gefinanciariseerde en geglobaliseerde variant. Liberalisme gaat uit van het autonome individu dat keuzes maakt in een geïdealiseerde markt, waardesystemen zijn producten van vraag en aanbod. Enkel relatief, niks absoluut.

Het economische (neo)liberalisme is in zware crisis met de schuldentijdbom, de bankencrisissen, de speculatietijdbom enz. Het schijnbare tegendeel, het collectivisme, is ook in crisis. De drie Internationales (de communistische, de socialistische, de neomarxistische of anders gezegd de neo- of nepprogressieve) zijn al ter ziele gegaan, imploderen of evolueren in reactionaire zin. Maar daarmee is het collectivisme niet voorbij. Collectivisme gaat verder dan dat. Collectivisme is de controle van de collectiviteit.

Malthus is afgelost door de “social engineers” en “mind control” thinktanks van de twintigste eeuw en door globalisten zoals Gates, Elon Musk, Uber enz. in de 21ste eeuw.

Schitterend artikel over de agenda van Gates en de “Good Club”, een treffen van de rijksten van de planeet o.a. in 2014.

In wezen zegt de Bill and Melinda Gates Foundation, de grootste private liefdadigheid ter wereld, niks anders dan Malthus ook al nemen ze afstand van zijn persoon. Er zijn te veel (arme) mensen, er is meer familieplanning en seksuele opvoeding nodig, meer inentingen zelfs tijdens de zwangerschap en de zaak lost zichzelf op. De industrialisering en de “genetic engineering” van de landbouw zullen honderden miljoenen boeren van zelf laten “afvloeien”. Niettemin is het collectivisme van globalisten als Gates, Zuckerberg in crisis. De Chinese “communisten” moeten nu de neoliberale globalisering redden. “Inclusive globalisation” noemden ze dat in Davos 2017.

De schijnbare tegenstellingen liberalisme en collectivisme functioneren niet meer als voorheen en verliezen hun greep. Dat geeft aanleiding tot hysterisch ontkenningsgedrag en regressiviteit. Demonische tijden! Het lijkt er in elk geval op dat het ongebreidelde globalisme en relativisme van de neoprogressieven en neoconservatieven uitgewerkt is… Zij zijn meer een deel van het probleem dan wel de oplossing.

We maken in de komende decennia een Aufhebung mee zoals Hegel dat noemt, het afschaffen van wat achterhaald is, het optillen tot een hoger niveau, het bewaren van het belangrijkste… Verre van evident. Welke elementen zullen nog mee spelen? Populistische en nationalistische of beter gezegd patriottische? Ethisch rechts en ethisch religieus? Sociaal links (of wat overblijft van het niet globalistische links)? Libertair maar niet in de gewoonlijke relativistische zin? Multipolair, bilateraal en multilateraal i.p.v. unipolair en unilateraal?

Tijden van verwarring. Als we ons verstand en hart er niet bij houden, kan ons spiritueel, mentaal en cultureel leeg gemaakte huis ook overgenomen worden door demonische krachten, zoals in het evangelie van Lucas

take down
the paywall
steun ons nu!