De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lekker veilig onder de atoomparaplu? Het gebruik van atoomwapens in Europa is weer een stap dichterbij!

De jaarlijkse NAVO-oefening Steadfast Noon vertoonde dit jaar enkele nieuwigheden. Om te beginnen het mediagebruik, want er werden voor het eerst enkele geselecteerde kranten uitgenodigd voor een gesprek over de opzet. Maar ook technologisch, want er werd geoefend met een nieuw type bom met verfijndere technologie, die de kans op het gebruik doet toenemen. De vijand werd niet gepreciseerd, maar had in deze oefening de karakteristieken van Rusland. De VS stellen duidelijk dat zij vasthouden aan het principe van het mogelijke eerste gebruik van de atoomwapens tijdens een conflict. Het gebruik van de wapens zouden de VS – die de controle behouden over de wapens die bij hun NAVO-bondgenoten gestationeerd zijn – wel alleen overwegen in “extreme omstandigheden”. Maar die zijn snel bereikt, namelijk zodra “de fundamentele belangen van de VS of hun bondgenoten” bedreigd zijn.

maandag 6 november 2023 06:53
Spread the love

Tijdens Steadfast Noon, dit jaar voornamelijk in en rond Italië gehouden van 19 tot 26 oktober, oefenden 13 NAVO-landen het koppelen van de nieuwe bom B61-12 aan gevechtsvliegtuigen, met name de F-35, en het transporteren naar een doelwit. De bom heeft een navigatiesysteem via satellieten en haar explosiekracht is regelbaar, wat de kansen op inzet ervan verhoogt. De bom kan bunkers penetreren, maar ook op het slagveld worden ingezet als “tactisch” wapen, in het bijzonder in een “zwaar omstreden omgeving”.

Om zeker te zijn dat een vliegtuig met een atoombom zijn doel bereikt en veilig terugkeert, is een begeleidingssysteem voorzien: jachtvliegtuigen  escorteren de bomdrager en speciale vliegtuigen met radardetectie sporen de vijandelijke radar op en vernietigen die.  De oefening voorzag ook in een stresstest: hoe reageren als er een vijandelijke tegenaanval of afweer is?

Het belangrijkste aan deze oefening is niet de gedachte dat Europa veiliger wordt, maar wel dat de drempel voor het gebruik van kernwapens flink verlaagd wordt. De VS hebben het alleen over de inzet ervan ver van hun eigen grondgebied, terwijl de radio-actieve besmetting van lange duur toch voor Europa zou zijn. Moeten wij ons daarbij lekker veilig voelen?

Bron: German Foreign Policy, “Das Atomkriegszenario”, 24 oktober 2023

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!