De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Langer zwangerschapsverlof in El Salvador

Langer zwangerschapsverlof in El Salvador

vrijdag 13 november 2015 10:33
Spread the love

Het parlement van El Salvador keurde eind oktober met unanimiteit de uitbreiding van het zwangerschapsverlof van 3 naar 4 maanden goed. Men wil zo dat vrouwen langer borstvoeding kunnen geven aan hun kinderen. FOS-partner PIM hoopt dat de regelgeving snel in praktijk wordt omgezet.

In het hervormde artikel 309 staat: “De werkgever is verplicht aan elke zwangere werkneemster 16 weken zwangerschapsverlof toe te kennen, waarvan 10 weken verplicht meteen na de geboorte. Tijdens het zwangerschapsverlof moet de werkneemster 75% van haar salaris uitbetalen.”

Volgens de parlementairen komt de hervorming ten goede van de Salvadoraanse families. Op die manier versterkt de band tussen moeder en zoon en krijgen de kinderen langer borstvoeding. Zo hoopt men de gezondheid van de kinderen te verbeteren. Moedermelk zorgt immers voor een betere fysieke en mentale ontwikkeling van het kind.

Met de regelgeving wordt antwoord geboden op de vraag van de sociale bewegingen die sinds 1992 voor langer zwangerschapsverlof strijden. Onze partnerorganisatie PIM, het Platform voor lobbywerk voor waardig werk in de Maquila, benadrukt dat de overheid de regelgeving nu ook in praktijk moet omzetten. “Het is eigenlijk ingeburgerd om vrouwen te ontslaan na de bevalling”, zegt Marta Guadalupe van PIM/CEDM. De organisatie zal daarom, ook voor syndicale leidsters, een handvest opmaken dat stelt dat vrouwen die net zijn bevallen minstens het komende jaar na de bevalling niet kunnen worden ontslaan.

Bron: ASPS en eigen nieuwsgaring
12 november 2015
Auteur: Anke Leflere
Contact: Stijn.Roovers@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!