De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Koop een geweer voor je jongen

Koop een geweer voor je jongen

zondag 22 januari 2017 18:11
Spread the love

Welkom op Radio 68

Waar komt al dat individuele geweld in onze samenleving vandaan? Waarom maait een jongmens zomaar andere burgers neer of trekt hij vrijwillig ten oorlog? De dag van vandaag zijn we geneigd om de oorzaak buiten het individu te zoeken: de geweldenaar zou een slachtoffer zijn, een slachtoffer van zijn milieu, van een samenleving die bol staat van racisme of sociale ongelijkheid. In ons hyperindividualistisch samenlevingsmodel wordt de verantwoordelijkheid van het individu en zijn naaste omgeving in dit geval vreemd genoeg bijna uitgegomd. Maar ook als we voor vrede zeggen op te komen, zijn we niet geneigd om bij onszelf te beginnen, om van onszelf een vredelievend persoon te maken. Liever nog vragen we, ja, eisen we vrede van een officiële instelling, zoals de VN of onze regering.

Tom Paxton

Niet zo bij de Amerikaanse singer-songwiter Tom Paxton (°1937) en dus evenmin bij het duo dat Paxton in Vlaanderen introduceerde: Miek en Roel. Paxton maakte deel uit van de zogenaamde “Greenwich folk scene” in New York, zoals Joan Baez, Bob Dylan, Dave Van Ronk, Phil Ochs en Doc Watson. Hij is één van de grootste protestzangers en het verbaast dan ook niet dat Miek & Roel vrij snel nummers van de Amerikaan opnamen, zoals “Koop een geweer” uit 1967 (oorspronkelijk “Buy A Gun For Your Son”, 1965). In 1972 brachten ze zelfs een hele LP met enkel werk van Paxton uit en het is die LP die op Radio 68 in de kijker staat.

Opvoeding

In de jaren zestig-zeventig, werd de verantwoordelijkheidsgraad van een individu direct gekoppeld aan het onderwijs en meer specifiek nog aan de opvoeding. Hoe de ouder een kind opvoedt, bepaalt in grote mate hoe hij zich als volwassenen zal gedragen. De jongere is medeverantwoordelijk omdat hij ook kansen krijgt, met name dankzij het onderwijs. Verantwoordelijkheid is op die manier verbonden met een mentaliteit, een opvoedingsmethode, vooral het gezin en de ouders. Vrede of geweld, het begint thuis en in je eigen hoofd. Tom Paxton en Miek & Roel zitten op die lijn in “Vrede Komt”? In “Vrede komt” (“Peace Will Come”) luidt het dat wij – wij allen, dus ook elk van ons – verantwoordelijk zijn voor wat scheef is gegroeid, zodat verandering ook bij ons moet beginnen: “vrede kom laat het beginnen in mij”.

Onschuld verdrongen

“Koop een geweer”, is nog explicieter: ouders die kinderen met geweren leren omgaan, kweken een gehoorzame soldaat en dus een potentiële moordenaar.

“Zo koopt meneer een geweer voor je jongen
Leer hem goed hoe daar moet mee omgesprongen
Want je jongen is nog klein hij zal gauw volwassen zijn
Het onschuldig kind in hem dient snel verdrongen”.

Wie drukt op de fatale knop? Maar vooral: waarom is iemand in staat om de trekker over te halen en op de fatale knop te drukken?

© Eddy Bonte

De uitzending     
Radio 68 www.radio68.be draait de volledige LP “Miek en Roel zingen Tom Paxton” (Vogue, 1972, niet langer verkrijgbaar) in het programma De Gedachten zijn Vrij: op maandag 23 en dinsdag 24 januari om 13 en 17 uur, op maandag 30 en dinsdag 31 januari om 14 en 18 uur.

Radio 68 Radio 68 www.radio68.be is een niet-commerciële en onafhankelijke internetradio die opkomt voor bepaalde types muziek en woord die je zelden of nooit hoort in een samenleving waar enkel geld en glitter telt. Radio 68 wil ook de herinnering levend houden en focust daarom op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven, niet-commerciële en door de media verbannen artiesten, genres en muziekjes.

take down
the paywall
steun ons nu!