De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatprotest tegen Bond Beter Leefmilieu in Brussel

Klimaatprotest tegen Bond Beter Leefmilieu in Brussel

maandag 3 januari 2022 11:35
Spread the love

Beste BBL-medewerker,

Omdat u het waarschijnlijk van uw eigen directie niet meekrijgt,
informeren wij u graag verder over onze acties voor Project Duurzaam Carnaval.

Die richten zich het laatste jaar vooral tegen uw werkgever BBL (erg genoeg)
omdat uw directeur onze bewijzen van moedwillige vervuiling in BBL-pilootgemeenten in de doofpot meent te mogen stoppen,
en op die manier ons Project Duurzaam Carnaval actief tegenwerkt en saboteert.
Ongehoord toch, een klimaat-ngo die een duurzaam project opzettelijk boycot?

BBL past haar eigen statuten, haar eigen waarden en normen willekeurig toe,
en bepaalt welke klimaatfeiten taboe zijn. Dat is een bedenkelijke evolutie.
Dat is klimaatdictatuur.
‘Volwaardige informatie’ en ‘participatie van burgers en milieuverenigingen’ geldt niet bij kritische vragen.
Zelfs leden en lidverenigingen (en uzelf?) wordt door het blokkeren van kritiek informatie onthouden,
de rest van Vlaanderen al helemaal.
BBL filtert klimaatinformatie naar eigen willekeur, en dat is in tegenstelling met haar eigen waarden:

Afbeelding

Daarom stonden wij net voor nieuwjaar -een paar dagen na onze vorige mail- bij u aan de deur in Brussel,
om het klimaatonrecht van uw werkgever aan te klagen. (Zie de video hieronder)
Heeft uw directeur u dit al verteld?

Facebook: https://www.facebook.com/tooneerdekens/posts/5015208948502441
Twitter: https://twitter.com/tooneerdekens/status/1475886878905839623
YouTube: https://youtu.be/vUKzG_oaUCg

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!