De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Climaxi vzw

Klimaat & Migratie – mensen uit de wereld aan het woord

Climaxi vzw heeft een boek uit: ‘Klimaat en Migratie - mensen uit de wereld aan het woord.’ We interviewden 22 mensen die op een andere plek in de wereld geboren en opgegroeid zijn of die er lange tijd geleefd en gewerkt hebben. Van elk van hen maakten we een mooi portret. De publicatie is een boekje geworden met verhalen over klimaatverandering in de hele wereld.

dinsdag 19 november 2019 16:32
Spread the love

We vroegen mensen uit de hele wereld hoe zij het klimaat hebben ervaren in hun geboorteland. In welke mate hebben zij het klimaat zien veranderen? Wat deed dat met hun leven? Welke invloed had dat op de samenleving om hen heen? En hoe kijken ze nu vanuit hun nieuwe thuisland naar de opwarming van de aarde?

Het leverde mooie en warme gesprekken op. Uit hun verhalen blijkt dat de klimaatverandering wel degelijk ook in andere landen al veel langer bezig is. En dat Europa niet enkel aan een migratie- maar ook aan een klimaatkramp lijdt, sinds de gevolgen van de climate change ook hier duidelijker worden en de klimaatbetogingen de kop opsteken.

Het formaat van het boek is A5. Het telt 64 blz en een zachte cover in vierkleurendruk. Het kost 10 euro. Het boek kan besteld worden door overschrijving van 10 euro op rekeningnummer BE40 0016 3236 1163 van Climaxi vzw, met vermelding ‘klimaatboek’. Indien uw exemplaar dient opgestuurd te worden, betaalt u 13 euro (boek + verzendingskosten bpost nationaal); vermeldt dan duidelijk het bezorgadres.

We stellen het boek ook voor op verschillende plaatsen. Medewerker van Climaxi, Wim Schrever, stelt het boek voor en gaat in debat met enkele mensen die geïnterviewd werden. Er is ook een muzikaal intermezzo voorzien. Alle info over de geplande boekvoorstellingen op de affiche in bijlage.

 

Meer info op www.climaxi.be.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!