De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderschrift

Klacht tegen VRT en Sven Pichal bij Raad voor Journalistiek

donderdag 19 maart 2015 12:32
Spread the love

Beste Raad van de journalistiek,
Beste Ombudsman,

Na een klacht bij de VRT-klachtendienst en bij de Vlaamse Ombudsdienst, die beide
geen concrete of bevredigende uitspraak opleverden, wend ik me tot uw dienst.

Het gaat over een uitzending van Sven Pichal op 12 februari, in het programma ‘De Inspecteur’
waarin ‘de consumentenman’ een vergelijkende test maakte tussen wegwerp drankverpakkingen enerzijds
en glazen statiegeldflessen anderzijds.

Hierbij kwam men tot de ‘verrassende conclusie’ dat wegwerp ‘vaak te verkiezen’ is boven statiegeld.
http://www.radio2.be/de-inspecteur/weg-met-die-glazen-flessen

In het programma ‘werd ingegaan op voor- en nadelen van de verschillende verpakkingen’ zoals de VRT-klachtendienst
mij antwoordde.
Helaas niet op ALLE nadelen van plastic en blik

1. Nergens werd de kost voor het opruimen van blik en plastieken flesjes in ons zwerfvuil in rekening gebracht.
    Nochtans een niet te verwaarlozen kost die in de miljoenen, waarschijnlijk tientallen miljoenen, loopt voor heel Vlaanderen. Vreemd…

2. Zo mogelijk nog vreemder:
    Nergens werd de milieuschade door plastic in onze rivieren en oceanen vermeldt;  de
    onschatbare en onherstelbare schade aan ons leefmilieu werd dus niet in rekening  gebracht!

Het programma leek een verholen pleidooi voor wegwerp, en tégen statiegeld.
Dat was niet alleen mijn mening, de commentaren op de site na het programma waren daarin unaniem..

Het argument van Sven Pichal en van de VRT-klachtendienst dat er werd genuanceerd  -‘áls we goed sorteren’- is
volstrekt naast de kwestie:
De ‘uitslag’ van het onderzoek was alleen maar mogelijk door het
verzwijgen van zowel de economische kostprijs als de ecologische
gevolgen.

De VRT-klachtendienst schreef letterlijk:
“Het interview gaat inderdaad niet over de vervuiling van plastic in de oceanen, 
maar dat was ook niet de insteek van het interview.
In het interview wordt de vraag gesteld: wat zijn nu de voor- en nadelen van het gebruik van glas, plastic en blik.
Wat kost het meest en wat is het meest belastend voor het milieu?

En net die twee factoren werden ‘vergeten’…

Sven Pichal baseerde zich op de gegevens van Fostplus -de verpakkingsindustrie zeg maar.
Daarbij stelde hij geen enkele kritische vraag; Hij citeerde zijn bron zonder enige vorm van journalistieke controle.
Hij had bijvoorbeeld kunnen vragen:
Hoeveel blikjes en plastieken flesjes belanden er jaarlijks in Vlaamse bermen?
Hoeveel kost het om dat zwerfvuil -zo goed en zo kwaad het kan- op te ruimen in heel Vlaanderen?
Hoeveel blikjes en flesjes (heel, gemaaid of kapotgereden) belanden er via onze rivieren jaarlijks in zee?
Heeft plastic nadelige gevolgen voor het leven in zee?

Sven Pichal heeft journalistiek geflaterd, en heeft de producenten een vrij podium
gegeven om hun verhaal te vertellen.
De impact van die fout bij de milieubewuste luisteraar is niet in te schatten.
Hier volstaan geen excuses, hier hoort een rechtzetting.
We verzuipen in het zwerfvuil, maar de VRT maakt ‘genuanceerd’ en op basis van verzwegen feiten promotie
voor méér wegwerp…
Na het ontwijkende antwoord van Sven Pichal en van de VRT-klachtendienst heb ik geen enkele reactie op mijn argumenten meer vernomen.
Mijn talloze pogingen om via twitter, facebook en de pers een antwoord of een een verklaring te verkrijgen werden beantwoord met een oorverdovend stilzwijgen…
Niet in overeenstemming met de missie en waarden van de VRT lijkt mij…

Hieronder de links die verwijzen naar de gevoerde correspondentie,
open brief, video’s e.d.:
http://www.radio2.be/de-inspecteur/weg-met-die-glazen-flessen
https://www.dewereldmorgen.be/blog/tooneerdekens/2015/02/13/open-brief-aan-sven-pichal-van-radio2-wegwerp-of-statiegeld
http://community.dewereldmorgen.be/blog/tooneerdekens/2015/02/22/wegwerpplastic-vs-statiegeld-antwoord-van-sven-pichal-en-radio2
https://www.facebook.com/video.php?v=936610396362337
http://www.tvl.be/nl/2015-03-13/afvalkunstenaar-toon-eerdekens-ruimt-de-maas-op/#.VQbDldN0yM-

In afwachting van uw antwoord,
met vriendelijke groeten,

Toon Eerdekens

Noot:
Als ik de site van De inspecteur nog aandachtiger bekijk lijkt het mij
alsof echt alles uit de kast is gehaald om statiegeldflessen in
een ongunstig daglicht te stellen, en wegwerp rooskleurig voor te stellen.
Vreemd dat journalist Pichal dit zomaar liet passeren:
(Een copy/paste uit de website met mijn commentaar in kleur)

“Glas op zich is oneindig recycleerbaar, maar een statiegeldfles heeft ook enkele belangrijke nadelen:
        je kan ze niet oneindig hergebruiken – omsmelten verbruikt energie
      
dat geldt ook voor blik en plastic, en dan wel na élke beurt!
       er is veel water en schoonmaakmiddel nodig om ze te spoelen
      
voor plastic 1 tot 3 liter water per geproduceerd fles. elke keer opnieuw…
        ze neemt meer plaats in want het glas moet een zekere dikte hebben
        
een argument dat klopt!
        ze is zwaar en weegt dus zwaarder door in transport.  Bovendien moet je het leeggoed ook nog terugbrengen.

plastic en blik moeten opgehaald worden, of zelf weggebracht: extra vervoer.
        
verwerking gebeurt vaak zelfs in india of china…
         de doppen en etiketten vormen een extra afvalstroom
      
   geldt nog meer voor plastic flessen, die vaak plastic etiketten hebben, en zelf nog eens extra verpakt zijn
         dranken in glas koelen minder snel af in de ijskast

          ze blijven daarentegen langer fris op tafel…
         Het lijkt mij dat er hier gezocht is naar ‘argumenten’ om statiegeld af te kraken…

En dat wordt dan zo ‘genuanceerd’:
“Tel dat allemaal samen, en je komt tot de conclusie dat andere verpakkingen soms beter zijn voor het milieu.  Als je tenminste goed sorteert…”

En nog het antwoord van de Vlaamse Ombudsdienst:
Beste heer Eerdekens,
Allereerst excuus voor dit ietwat latere antwoord.
Ik heb uw klacht en de antwoorden van de VRT-klantendienst en de heer Pichal met aandacht gelezen.
In essentie gaan uw klachten evenwel over de journalistieke aanpak van de VRT.
Er is een instantie die gespecialiseerd is in discussies over de journalistieke inhoud.
Dat is de Raad voor de Journalistiek http://www.rvdj.be/. Indien u dat wenst kunt u uw klacht aan de Raad voorleggen.
U heeft ook bedenkingen bij de Klantendienst van de VRT. In ons
jaarverslag over 2013 kunt u lezen (op pagina 11) hoe wij de werking van
die Klantendienst toen beoordeelden http://www.vlaamseombudsdienst.be/…/nl/nieuws/pdf/g411.pdf.
U mag en kan het uiteraard oneens zijn met een antwoord van de VRT, maar
in de antwoorden die u heeft gekregen, zien wij niet meteen een reden
voor verder onderzoek.
Aarzel niet om mij te contacteren indien u hierbij nog vragen zou hebben. Met vriendelijke groet,”

take down
the paywall
steun ons nu!