De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Keep On Pushin’: de optimistische strijd van Curtis Mayfield

Keep On Pushin’: de optimistische strijd van Curtis Mayfield

zondag 19 maart 2017 22:56
Spread the love

Welkom bij Radio 68

Met “I’m Black and I’m Proud” en “What’s Going On” werden James Brown en Marvin Gaye wereldsterren, maar het was Curtis Mayfield (Chicago, 1942) die zich al veel vroeger inzette voor de ontvoogding van de zwarte Amerikaan. Met alle respect voor Paul Robeson, die zich ook tot een links activist ontpopte, en met alle genegenheid voor Sam Cooke, de koning van de sweet soul, mogen we rustig beweren dat Curtis Mayfield het liedboek schreef bij de Civil Rights Movement, het radicalisme van Black Panther of de etnisch geïnspireerde tegenbeweging van Black Pride. Ja, in de jaren zeventig zelfs van de gedesillusioneerde zwarte Amerikaanse G.I.’s die in Vietnam het vaderland hadden gediend en bij hun terugkeer weer als het vuil van de straat werden behandeld.

People Get Ready

Het engagement van Mayfield toonde vooral een zeer menselijke, broze en gevoelsmatige strijder voor rechten en gelijkheid. Mayfield verpakte zijn boodschap altijd in bijzonder melodieuze nummers die iedereen kon meezingen, ook in groepen of tijdens marsen en betogingen dus. Daarenboven bleef hij dicht bij de leefwereld die elke doorsnee zwarte zich van zijn jeugd herinnerde en dus perfect begreep, met name de religieuze achtergrond: de gospelmuziek uit de kerk en verwijzingen naar de bijbel. Het zuiverste voorbeeld daarvan is wellicht “People Get Ready”, dat probleemloos aansluit bij het repertoire van gelijk welk zwart kerkkoor. Je kan niet naast de verwijzingen naar de verlossing uit de bijbel en de tocht naar het Beloofde Land kijken. Het nummer verzinnebeeldt tegelijk Mayfields optimistische ingesteldheid. In de trant van Martin Luther King, bezong Mayfield een betere toekomst. Geloof en overtuiging – faith – in de zaak is primordiaal:

“People get ready
There’s a train a-coming
You don’t need no baggage
You just get on board
All you need is Faith”

Keep On Pushin’

Mayfield had al een muziekleven achter de rug, toen hij in augustus 1963 zijn eerste echt geëngageerde nummer uitbracht, “It’s Alright” . Optimisme was nodig: op 15 september pleegde de Ku Klux Klan in Selma, Alabama, een aanslag waarbij onder meer vier kinderen omkwamen.

In 1965 pent hij “Keep on Pushin’”, dit keer na de dood van de James Powell, een vijftienjarige zwarte die door de politie werd doodgeschoten tijdens relletjes in Harlem, New York. De boodschap is zonneklaar: de strijd gaat verder, voetje per voetje winnen we terrein. De strijd gaat verder omdat niet verder doen nu eenmaal niet kan:

“I’ve got to keep on pushin’
I can’t stop now
Move up a little higher
Some way, somehow
‘Cause I’ve got my strength
And it don’t make sense
Not to keep on pushin’”.

Het sterkste aan Mayfield is wellicht dat zijn “black songbook” de tijd heeft doorstaan en de zwarte gemeenschap is overstegen: de symboliek van “People Get Ready” is zo universeel en zo menselijk emotioneel, dat het tot op vandaag wordt gebruikt als hymne van verzet door hoop – kijk maar eens naar het filmpje met U2 en Bruce Springsteen.

© Eddy Bonte

De uitzending   In “De Gedachten zijn Vrij” op Radio 68 www.radio68.be, draaien we één uur lang muziek die verbonden is met de strijd voor gelijkheid en ontvoogding van de zwarte Amerikaanse gemeenschap uit de jaren zestig en zeventig: maandag 20 en dinsdag 21 maart 2017 om 13 en 17 uur. Herhaling: maandag 27 en dinsdag 28 maart 2017 om 14 en 18 uur.

Radio 68 Radio 68 www.radio68.be is een niet-commerciële en onafhankelijke internetradio die opkomt voor bepaalde types muziek en woord die je zelden of nooit hoort in een samenleving waar enkel geld en glitter telt. Radio 68 wil ook de herinnering levend houden en focust daarom op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven, niet-commerciële en door de media verbannen artiesten, genres en muziekjes.

take down
the paywall
steun ons nu!