De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jobs, Jobs, Jobs

Jobs, Jobs, Jobs

zondag 21 januari 2018 14:44
Spread the love

Premier Michel voerde deze week in de kamer zijn eerste toneeltje van het jaar op. De ietwat ouderen onder ons zullen het zich herinneren als de sketch ‘kwaad worden’ van Urbanus.

 In zijn eerste nieuwjaarsrede van het jaar met als titel ‘De stervende zwaan’’ had Elio Di Rupo het aangedurfd de slogan ‘jobs, jobs, jobs’ van de premier onderuit te halen.

Miserie, miserie, miserie,

…had hij er van gemaakt.

Om enige swung in zijn doorgaans door Bart De Wever uitgelokte speeches te brengen placht de premier het te verwijzen naar FC De Kampioenen, het stripverhaal dat al meer dan 20 jaar bekeken, bekeken, bekeken wordt op TV1 en gekend door de miserie, miserie, miserie quote van Fernand Costermans. Zo verklaarde hij van Di Rupo geen lessen te moeten ontvangen inzake job beleid. Zijn partij MR maakte echter wel deel uit van diezelfde regering Di Rupo maar laat dat nu even niet de pret bederven.

 Of de sketches van beide heren iets hebben bijgebracht tot de armoede in ons land valt ernstig te betwijfelen. Voor een deel van het volk zullen ze echter volstaan om opnieuw hun stem uit te brengen op deze gestelde lichamen.

 De quote van de week in deze kwam echter van Caro Bridt, ervaringsdeskundige in armoede aan wie in De Zevende Dag gevraagd werd wat er in haar opkwam wanneer ze de premier Jobs, Jobs, Jobs hoorde herhalen, herhalen, herhalen.

 Goh zei ze:

 Jobs, Jobs, Jobs,

Je hebt er vandaag 3 nodig om niet in armoede te vervallen.

 Ze kon naar mijn bescheiden mening dan ook niet beter samenvatten waar deze regering inzake arbeids- en armoedebeleid mee bezig is. 

take down
the paywall
steun ons nu!