De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Je “zelf” worden door “zo te zijn zoals je bent” – je ware natuur

Je “zelf” worden door “zo te zijn zoals je bent” – je ware natuur

zondag 26 november 2017 22:06
Spread the loveOnderschrift

Dit middels “alchemie” wat een filosofie ofte een zelfanalyse en -ontwikkeling is en waar alles metaforisch bedoeld wordt/is want je kan nu eenmaal niet echt van lood goud maken… Je kan hoogstens lood vergulden en dan zie je geen verschil, zelfs het gewicht is identiek! De mens (psyche) heeft verschillende ontwikkelingsstadia, nl. 7 volgens de alchemisten. Komt ook overeen met de 7 chakra’s die een na één gesynchroniseerd worden. Dit is een heel “proces” en uiteindelijk kom je tot het punt waarbij alle tegenstellingen wegvallen ofte samengaan: wit-zwart dag-nacht man-vrouw etc. Je brein komt tot rust. Eens je deze staat (nirwana) hebt bereikt ben je in harmonie met alles en iedereen en surf je op de kosmische golf, je bent aangesloten op het AL, één met het universum (alles is energie) en dan wordt je leven heel gemakkelijk = je wordt geleid en die leiding zit weerom in je”zelf” (zoals alles) = je intuïtie, je hart. Je denkt niet meer, je “doet” maar gebruikt wel je verstand (in die volgorde).

Je vind vele teksten hierover als je zoekt op de term “alchemie” “alchemy” etc zoals bv http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/alchemie-een-tipje-van-de-sluier.html

Een hele goede is: http://www.soul-guidance.com/houseofthesun/alchemyintro.htm

Maar in sé komt het altijd op hetzelfde neer => transformeer je”zelf” tot één geheel “ziel-geest-lichaam” en dan ben je volgens het boeddhisme “verlicht”. En gaat het leven gewoon verder maar sta je er actief in (= Zen)! Je bent je bewust van alles en leeft volledig in het eeuwige NU (“tijd” bestaat niet meer en is slechts een middel). Je stelt zaken aan de kaak die volgens jou niet kloppen of niet juist aanvoelen, zelfs onrechtvaardig of discriminerend zijn. Je bent een “dwarsligger” maar zonder deze kan een spoorweg niet blijven liggen. Je komt op voor je medemens want jij bent onbevreesd en onversaagd en gaat ervoor op een zachte wijze = blijven stromen als water wat het zachtste “materiaal” is op aarde maar de hardste rotsen uitslijt. Je bent mysticus, sjamaan, tovenaar, profeet, of hoe je het ook noemen wil. Niets kan jou deren of kwetsen want je hebt je ego getemd (wat de zwaarste strijd is voor een mens op aarde). Men krijgt jou niet uit balans (AiKiDo = een Japanse Krijgskunst met spirituele inslag = KoToTaMa). Je hecht je niet meer aan “het materiële”…

Jouw energie komt uit het negatieve en transformeer je in het positieve middels gedachtekracht, de kracht van intentie. Je bent een krachtige zender-ontvanger. Uiteindelijk komt alles neer op Liefde wat de allerhoogste kracht en energie is. Heb je zelf lief (accepteer volledig hoe/wie je bent) zonder narcistisch te zijn en dan kan je onvoorwaardelijk liefde geven, aan alles en iedereen zonder (ver)oor-delen. Er zijn ook geen “vijanden” meer. Je bent je volledig bewust van je emoties en “driften” en kan deze bewust “gebruiken” 😉 Zoals bv je bent “kwaad” maar wordt niet kwaad => je gebruikt die kracht… Je kan ook niet “verliefd” worden maar je ziet/hebt vele mensen graag…

Amor Vincit Omnia.

Voor mij valt alles samen in: alchemie, mystiek en spiritualiteit!

En dan refereer ik nog even naar deze teksten over Zen en Tao =

De essentie van Zen

Het leven is dynamisch en verandert steeds, wil je het dus ten volle beleven, dan moet je zelf ook dynamisch zijn en mee veranderen.  De Weg van het aanvaarden is dat je het leven neemt zoals het komt – in de actieve betekenis van het woord dus – en niet bij de pakken neer gaat zitten.
Wie leert het leven te aanvaarden zoals het komt, leert ook de zin kennen van de twee ideeën die in zen centraal staan : onvolmaaktheid en vergankelijkheid.

Voortdurende oefening is noodzakelijk, dus rust niet.  Je gaat voort, en daarvoor moet je grootmoedig zijn, ruimdenkend en zacht – flexibel zijn en je nergens aan vastklampen.  Als je op die manier oefent, hoef je nergens bang voor te zijn en niets te negeren.  Dat is de strengheid van de Weg.  Als we nergens bang voor zijn, zijn we onverstoorbaar.
Volkomen concentratie op wat je aan het doen bent, dat is eenvoud.

Laat los!’ en ‘ga verder!’.  Laat de hunkering naar het zelf, naar eeuwigheid, naar bepaalde omstandigheden vallen en ga altijd mee met de beweging van het leven.  De geestestoestand die daardoor bereikt wordt, heet nirwana.

Wat is Taoïsme?

Letterlijk (voor zover je Chinees letterlijk kunt vertalen) betekent het woord Tao “Weg”.

Volgens het Taoïsme is alles in een perfecte harmonie. Geen statische harmonie, maar één die voortdurend verandert en in voortdurend wisselend evenwicht. Geen stilstand, maar dynamiek.
Alles heeft zijn tegendeel. Niets kan bestaan zonder dat tegendeel en: voor alles is er de juiste tijd.

Je zou kunnen zeggen, dat als je leeft met deze waarheden je met Tao leeft: op de juiste weg bent, de juiste manier van leven hebt. Leeft in overeenstemming met de werkzame kracht die het leven, het heelal, in stand houdt.

Die kracht heet ook Tao.

Tao is dus de weg, de waarheid, het leven.

In zijn meest fundamentele vorm is Taoisme een manier van leven en werken die accepteert wat er gebeurt, het waardeert en ervan leert.

In Japan spreekt men over Do (de weg) zoals in AiKiDo = de weg naar harmonie door innerlijke kracht en deze innerlijke kracht is je geest, je mind, je gedrevenheid, je passie, je vuur (zit in het hart)… De kracht van intentie! In AiKiDo kan je het KoToTaMa principe ontwikkelen en dan ga je volledig op de spirituele weg = je beweegt fysiek niet meer, je beweegt je geest!

Veel plezier…

take down
the paywall
steun ons nu!