De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

J’ accuse: “Het is onze schuld niet!”
Frank Talk

J’ accuse: “Het is onze schuld niet!”

zondag 6 september 2015 15:03
Spread the love

Geachte heer De Wever,

Toen uw mening gevraagd werd over de foto van het Syrische kind dat verdronk in de Middellandse zee, zei U boudweg: “Het is onze schuld niet!” U had er beter het zwijgen toe gedaan.

Vooreerst zijn er veel maatschappelijke thema’s waar we geen schuld aan hebben, maar waar we toch bijdragen aan een oplossing. Een futiel voorbeeld: het mobiliteitsinfarct rond Antwerpen is hoegenaamd niet de schuld van gans Vlaanderen, toch zal iedereen meebetalen aan de oplossing, wat die ook zij…

Maar er is meer, ergens knaagt ook diep in me een klein beetje twijfel of we er echt helemaal niets mee te maken hebben. Die Belgische F-16 bommen op Irak en Libië hebben die zeker geen vluchtelingen veroorzaakt? Hebben die geholpen? Net als die oorlogen van onze Britse en Amerikaanse bondgenoten in Irak?

Onze oliedollars waarmee we de Saoudi’s zo rijkelijk laven -die er vervolgens gretig onze wapens mee kopen en doorsluizen naar Syrië- onderhouden die het conflict daar niet? Maar ook die Vlaamse ‘Syriëstrijders’ die hier vertrokken, zijn we zeker dat we daar echt niks mee te maken hebben? De haat voor onze manier van leven en de gruwel die zij nu veroorzaken in Syrië, hebben ze dat dan helemaal op zichzelf en alleen in Syrië geleerd?

U heeft de boot waar die jongen in voer niet op zee gestuurd of omgeduwd, ik ook niet; maar is niet alles in deze wereld soms meer verbonden dan we denken?

Nu, eigenlijk is de schuldvraag helemaal niet waar het om draait. Als mijn buur zou verdrinken zou het laatste dat in me opkomt zijn om te roepen: “Het is onze schuld niet!” In het zicht van de dood, gaat het vooral om iets anders, een beetje medeleven, een moment van stilte en verdriet. Of als dat te veel gevraagd is, een respectvolle afstand.

Helaas, u verkoos de polemiek op te zoeken. Het is uw politieke handelsmerk, om met de regelmaat van de klok eens goed tegendraads te doen. Uw goed recht, maar de foto van een dode kleuter gebruiken, om politieke standpunten te vertolken. Ik weet het niet… De wansmaak heeft ook haar grenzen. U zal ongetwijfeld antwoorden dat uw politieke tegenstanders die foto ook gebruiken voor politieke doeleinden. U vergist zich in velen van hen. Ze zijn gewoon betrokken. Voor velen is het een kortstondige emotionele reflex -je kan je daar veel vragen bij stellen, veel visie gaat er vaak niet van uit – maar liever dat dat dan uw ijzig kille, harteloze reactie.

Betrokkenheid mocht ik bij U al jaren niet meer bespeuren, of het moet met ondernemers zijn. Aan al wie sukkelt, pech kent, te lang ziek blijft, in de miserie verzeilt, en nu dus ook voor al wie sterft in de Middellandse zee is uw heldere boodschap: “Trekt uw plan!”

Met achtingsvolle groeten,

Frank Talk

take down
the paywall
steun ons nu!