De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israël gebruikt AI om de Palestijnen uit te roeien

Israël gebruikt AI om de Palestijnen uit te roeien

zondag 3 december 2023 00:11
Spread the love
  Gaza…
Foto: Atia Mohammed/Flash90

De repressie en het ombrengen van Palestijnen zijn voor Israël een interessante test om zijn oorlogs- en securityproducten, die het over de hele wereld verkoopt, uit te testen. Een artikel gepubliceerd door de Israëlische tijdschriften +972 Magazine en Local Call geeft een inkijk in de manier waarop AI het versneld liquideren van Palestijnen mogelijk maakt. De auteur van het stuk, Yuval Abraham, spreekt van een “fabriek voor massamoord”, een term die hij heeft van een insider van de Israëlische inlichtingendiensten.

 

Via gesprekken met personen bij het leger en bij de inlichtingendiensten – die uiteraard anoniem wilden blijven – kwam de journalist achter het bestaan van het Habsora-systeem en zijn werking. Het functioneert bijvoorbeeld als volgt: het systeem detecteert een signaal van een digitale telefoon. Een Hamaslid? Dat wordt uitgeschakeld met beschieting of bombardement, maar meteen ook de hele omgeving met alle personen die daar wonen of zich daar bevinden. De software waarover Israël beschikt, geeft aan hoe die omgeving is samengesteld, en hoeveel slachtoffers er te verwachten zijn bij een aanval, naargelang de grootte van de omtrek rond de signaalplek die wordt aangevallen. Dat kunnen tientallen personen zijn, maar soms ook honderden. Soms wordt die omtrek groot gehouden om tijd te sparen, terwijl het mogelijk zou zijn het aantal burgerdoden in te perken, zegt een bron van Yuval Abraham.

 

Collateral damage is bedoeld

 

De bedoeling van het werken met de militaire software zou kunnen zijn burgerdoden te vermijden, of hun aantal zo klein mogelijk te houden. Maar daarvoor wordt het systeem niet gebruikt, wel voor een calculatie van het aantal burgerdoden en een keuze daarvoor. Om één enkele topfiguur van Hamas om te brengen werd in een bepaald geval een “collateral damage” van honderden burgers acceptabel geacht. Habsora verwerkt klaarblijkelijk alle gegevens van de burgerlijke stand in Gaza, want een bron van Yuval Abraham zei hem: “Als een meisje van drie omkomt in een gebouw in Gaza is het omdat het leger beslist heeft dat het niet zo erg is dat ze doodgaat – dat het loont die prijs te betalen om het doelwit te treffen. Wij zijn Hamas niet. Geen raketten die in het wilde weg worden afgeschoten. Alles is bedoeld. Wij weten exact hoeveel collateral damage er is in elke woning.”

 

Het verminderen van het aantal burgerdoden – waarop wordt aangedrongen door de VS, maar zonder dat te eisen en daarvoor stevige druk uit te oefenen, eerder als een PR-noodzaak – is niet het doel van Israël. Er wordt nu bewust geprobeerd om burgers om te brengen en hun leefomgeving kapot te maken. De aanwezigheid van een Hamaslid of het gebruik van een ruimte of een stuk van een gebouw door Hamas zijn (echte of verzonnen) redenen om de civiele infrastructuur van Gaza te vernietigen.

 

De Dahiyadoctrine

 

Dit kadert in de Dahiyadoctrine die teruggaat op de oorlog in Libanon in 2006. Om de strijd tegen een guerillagroep te voeren, moet je disproportioneel geweld gebruiken en civiele doelwitten en regeringsinfrastructuur vernielen als afschrikking en om de burgerbevolking ertoe te brengen druk uit te oefenen op de guerillagroep om die te doen stoppen met zijn aanvallen.

 

Bij vorige conflicten met de Palestijnen placht Israël nog te verwittigen dat een gebouw onder vuur zou komen te staan of gebombardeerd zou worden, zodat de bewoners zich in veiligheid konden brengen. Maar dat is nu verleden tijd. Geen waarschuwing meer, maar een verrassingsaanval.

 

Het Habsorasysteem kan razendsnel doelwitten formuleren en voorstellen, inclusief de “collateral damage”, veel sneller dan mensen dat zouden kunnen. Terwijl in vorige oorlogen er soms een tekort was aan doelwitten, zijn die er nu bijna onmiddellijk. En vermits “collateral damage”, die vroeger afremmend werkte, nauwelijks nog van tel is, of eigenlijk gewenst, kan de liquidatie en de vernieling heel snel opschieten.

 

Israël kan zijn avantgardesysteem voor uitroeiing van subversieve groepen en guerillalegers nu verkopen aan buitenlandse mogendheden met Gaza als sprekend bewijs van doeltreffendheid.

 

https://www.972mag.com/mass-assassination-factory-israel-calculated-bombing-gaza/

Zie ook:

https://www.dewereldmorgen.be/community/de-palestijnen-zijn-proefkonijnen-voor-de-repressie-in-de-wereld/

https://www.theguardian.com/world/2023/dec/01/the-gospel-how-israel-uses-ai-to-select-bombing-targets

 

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!