De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ISIS and the Empire

ISIS and the Empire

donderdag 2 april 2015 12:58
Spread the love
ISIS/Daech heeft onlangs een video vrijgegeven waarin een kind in militairenkledij een Israëlische Arabier executeert die beschuldigd werd van spionage. Waar of vals? Hoe dan ook, wat telt ligt elders. De waarheid zit hier niet in de feiten, maar in het symboliek: in de impact van dergelijke informatie, de psychologische schok die de auteurs van dergelijke beelden willen creëren in de publieke opinie. Twintig, tien, vijf jaar geleden werd islam in de wereld – in het bijzonder bij de onderdrukten – gezien als een geloofwaardig revolutionair alternatief voor de VS-Zionisme, een verzetskracht tegen het globalisme, een baken van levende spiritualiteit dat zich opstelt tegen het algemeen verval van het moraal/ethiek en tegen het triomferende materialisme.

Dat moest stoppen, het gevaar werd te groot. De onschuld van het oprechte verzet moest worden verknoeit. Sinds het ISIS project wordt islam beschouwd als een vertolking van barbaarsheid en nihilisme, erger dan het Systeem waartegen het zich opstelt. Wat de salafisten en wahhabis in hun extremen en Al Qaeda niet bereikt hebben, heeft ISIS in een paar maanden gerealiseerd.

De goed geoliede communicatie van ISIS rehabiliteert op een opportune manier het idee van een Kalifaat en associeert deze tegelijkertijd aan schurken met stereotypes die we via TV series gewend zijn geworden te haten. Het eindeffect is dat islam in zijn geheel gevangen is geworden van het gecreëerd beeld.

Het ontstellend portret van ISIS heeft de boodschap van de Profeet bezoedeld. Voor de meerderheid van het niet-moslim volk dat met verbijstering ISIS aan de slag ziet gaan, wordt de verwarring langzaam maar zeker gedaan. Verklaart trouwens ISIS zelf niet dat ze de authentieke, oorspronkelijke islam vertegenwoordigt?  

De media gooit er nog een laagje bovenop, maar zij zijn uiteindelijk alleen maar een aandrijfriem. Alle mogendheden – zowel seculiere, christelijke, islamitische als joodse – die deze organisatie van fanatici in haar prille begin hebben gesteund door haar wapens te bezorgen en haar politieke legitimiteit te verlenen, zijn de verantwoordelijken voor de huidige situatie.

In de meeste gevallen komen deze onheilspellende toestanden de plannen van deze mogendheden ten goede: de demonstratie van wreedheid, de met genot gefilmde bestialiteit, de opgeëiste gruweldaden zijn  een uitzonderlijke factor van verdeeldheid binnen het Verzet. Het staat de leiders van de imperialistische landen en hun lakeien toe campagnes rond veiligheid en nationale eenheid te voeren voor dewelke het volk van nature gevoelig is.

Diegenen die vandaag deze verloren zielen (talrijker dat we veronderstellen) volgen, plegen letterlijk zelfmoord en worden handlangers van diegenen die als missie het continue uitjouwen van de islam hebben. Erger nog, ze nemen de facto deel aan het verval van hun godsdienst dat zij van binnenuit moreel en spiritueel verrotten.

Dit zonder te begrijpen dat het doel van dit macaber spel is om het verzet te smoren, om het Systeem onontkoombaar te maken, deze in een lus te laten draaien en radicale in vraag stelling te voorkomen. ISIS is de “goddelijke verrassing” van de Empire. Israël wrijft zich in de handen.

Paul-Éric Blanrue

https://reinfobel.wordpress.com/2015/04/02/isis-en-de-empire/

take down
the paywall
steun ons nu!