De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is Wereldoorlog III reeds begonnen?

Is Wereldoorlog III reeds begonnen?

vrijdag 21 oktober 2016 19:16
Spread the love

IS WO III REEDS BEGONNEN?

Duitse tanks naderen opnieuw de Russische grens

Drie miljoen soldaten, 3.000 tanks, 7.000 stukken artillerie en 2.500 vliegtuigen…

Operatie Barbarossa” was de militaire code van de Nazi voor invasie van Rusland in 1941.

De grootste militaire invasie aller tijden.

De Nazi’s hadden al grote delen van Europa veroverd en Hitler raakte overmoedig door zijn recente overwinningen.

Nu ging hij voor zijn grootste gok… de USSR van Stalin.

Doorheen de geschiedenis hebben vele Europese aanvallers, waaronder ook Napoleon, monumentale verliezen geleden toen ze Rusland aanvielen. Desondanks meende Hitler te zullen slagen waar anderen faalden.

Het was de bedoeling om de Sovjets na enkele maanden strijd te verslaan, voor de beruchte Russische winter toesloeg.

Aanvankelijk leek het Duitse plan te slagen: de Russen waren verrast en slecht georganiseerd.

Maar die prille Duitse overwinningen volstonden niet. Door hun koppige weerstand en het enorme aantal troepen konden de Russen Operatie Barbarossa vertragen en uiteindelijk stoppen. Tenslotte vielen ze Duitsland zelf aan.

Het heeft de Sovjet Unie miljoenen levens gekost. Op het eind van de oorlog hadden de Sovjets 20 miljoen mensenlevens verloren. Sommigen vermoeden dat het er nog enkele miljoenen meer zouden zijn. Vergelijk dat met de 400.000 soldaten die de US hebben verloren.

En nu, voor de eerste keer in al die jaren sinds Operatie Barbarossa, naderen Duitse tanks opnieuw de Russische grens.

De media hebben er weinig ruchtbaarheid aan gegeven met de bedoeling om het niet tot de massa te laten doordringen terwijl men later toch kan beweren dat ze de bevolking hebben ingelicht. Er waren belangrijker dingen in het nieuws zoals de Olympische Spelen en de lotgevallen van de Rode Duivels.

Maar niets over Operatie Anaconda 2016. Het is nochtans de meest uitgebreide legeroefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Een voorbereiding om een snelle overwinning voor de NAVO te verzekeren in geval van oorlog met Rusland.

De ‘aanval’ werd vanuit Warschau georganiseerd, en omvatte 31.000 NATO troepen.

Operatie Anacona 2016 is héél belangrijk nieuws waar u echter weinig over hoorde. Nochtans komt hierdoor een derde wereldoorlog gevaarlijk dicht bij.

Zelfs binnen de NAVO is Operatie Anaconda 2016 controversieel. Frank-Walter Steinmeier, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken zie hierover:

Wie gelooft dat een symbolische tank-parade aan de oostgrens van de geallieerde staten de veiligheid kan waarborgen heeft het fout. Het is ons geraden om geen voorwendsels te creëren om een oude confrontatie te hernieuwen.”

Steinmeier zei dat Operatie Anaconda 2016 symbolisch is, maar liet buiten beschouwing wat het precies symboliseerde.

Vanuit het Russisch perspectief zijn zij het die bedreigd worden door een enorme NAVO-wurgslang. En Rusland verstikken is nu precies wat de V.S. bezig zijn door de revoluties in Oekraïne en Georgië, beiden in de Russische periferie, te steunen om deze landen op te nemen in de NAVO.

Operatie Anaconda 2016 symboliseert niets minder dan de derde wereldoorlog.

Schrijver Doug Casey, oprichter van Casey Research , meldt hierover:

Het is provocerend en bijzonder dwaas. De Westerse pers schildert de Russen af als de agressors, terwijl,vergeef me als dit u choqueert, het omgekeerde waar is.

Economisch staat Rusland vrij zwak omdat het vooral olie en gas uitvoert, wat, aan de huidige prijzen, niet erg lonend is. Zijn bevolking kalft af, het is een rijk in ontbinding door de talrijke onafhankelijkheidsbewegingen. Alleen de wapenproductie is nog lucratief. Maar zelfs de modernste Sukhois en Mig’s zijn artefacten van een voorbij tijdperk.

Nog afgezien van het feit dat de omliggende landen veroveren weinig zin heeft, kan Rusland in de huidige toestand geen enkele bedreiging vormen.”

Het nut van de NAVO is al 25 jaar voorbijgestreefd. De enorme militaire bureaucratie is niet méér dan een hamer die op zoek is naar een nagel. Het zou dringend moet afgeschaft worden voor iemand in de problemen komt.

Vladimir Putin heeft bij Operatie Anaconda 2016 zijn land in alarmtoestand gebracht. In een persconferentie waarschuwde hij de Westerse pers ervoor dat de wereld naar een derde wereldoorlog slaapwandelt:

Wij weten al jaren wat er gaat gebeuren, en zij weten dat wij het weten. Men vertelt jullie sprookjes die u onvoorwaardelijk gelooft en doorvertelt aan uw burgers. Uw bevolking is zich niet bewust van het dreigend gevaar – dat verontrust me zeer.

Hoe kan je er niet bewust van zijn dat de wereld naar onomkeerbare gebeurtenissen evolueert? Terwijl zij beweren dat er niets aan de hand is. Ik weet niet meer hoe ik dit jullie moet duidelijk maken.”

Amerikaanse politici gebruiken Putin als een piñata om te laten zien hoe stoer ze wel zijn. Hilary Clinton noemde Putin de nieuwe Hitler. Dergelijke insinuaties waren de aanleiding tot Operatie Anaconda 2016.

Putin afschilderen als Hitler of als een leider die zijn land naar rampspoed leidt, zoals in de massamedia en door politici beweerd wordt, is louter propaganda-praat. Niettemin draagt het bij tot onnodige spanningen die er toe kunnen leiden dat een wereldwijde oorlog, die vooral in Europa en Azië zal worden uitgevochten en waar atoomwapens niet kunnen vermeden worden, kan uitbreken,

Albert Einstein zei ooit:

Ik weet niet met welke wapens men in de derde wereldoorlog zal vechten, maar de vierde wereldoorlog zal beslecht worden met stokken en stenen.”

Oorlog maakt een natie gezond” (film Jason Bourne). Dit geldt in het bijzonder als de economische toestand hard wordt. Regeringen zoeken dan de oorzaken buiten zichzelf. Een denkbeeldige dreiging uit het buitenland doet de rangen onder de bevolking weer sluiten rond hun leiders.

Nu de wereldeconomie verzwakt en alle politieke leiders dezelfde goedachtengang hebben, bestaat er een gerede kans op een derde wereldoorlog. Zeker nu de Amerikaanse schulden historisch hoog zijn is het voor hen bijzonder lucratief om een oorlog op het Oude Continent Europa tegen Rusland, China en Iran uit te vechten. De V.S. zullen geen schade lijden maar daarentegen hun economie versterken door de levering van oorlogstuig.

Jammer genoeg kunnen enkelingen daar niets tegen in brengen. Het beste dat je kan doen is goed geïnformeerd worden buiten de massamedia om en proberen jezelf zoveel mogelijk te beschermen.

take down
the paywall
steun ons nu!