De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is dé “psychiatrie” voor sommigen equivalent voor de “brandstapel” (moderne versie)?

Is dé “psychiatrie” voor sommigen equivalent voor de “brandstapel” (moderne versie)?

vrijdag 10 maart 2017 00:58
Spread the love
Voor mij is dit zo, als u me even toelaat, want mocht ik in de middeleeuwen geleefd hebben dan was ik waarschijnlijk verbrand geweest als wicca… Én dan zou ik er uiteraard met geheven hoofd naartoe gestapt zijn! “Stook” me maar op want mijn geest/mind (= energie) zal verder blijven gaan…

U hoeft het uiteraard allemaal niet te geloven en evenzo is dit niet bedoeld om in een slachtofferrol te kruipen of om me te wreken op bepaalde personages… Het is zuiver een vaststelling van enkele persoonlijk meegemaakte feiten en dokters psychiaters zijn ook maar mensen.

Een prelude en aanzet voor een (later) boekje hieromtrent!

Even een korte doorloop:

Heb in maart 1998 een, wat men noemt, “spiritueel ontwaken” mogen beleven (weerom “believe it or not”), een “wakker” worden. In het boeddhisme “verlichting” geheten. Dit n.a.l.v. een asbesthistorie in een hoog gebouw te Antwerpen. Was voor de firma de verantwoordelijke voor de gezondheid en het welzijn van het personeel en heb dit ter harte genomen. Ondanks de vele “tegenwind” deze asbestplaten en -koorden op een gespecialiseerde manier laten verwijderen en stabiliseren mits het activeren van arbeidsinspectie en parket na grondige labo-analyses en onderzoek.

Dit slorpte zoveel “brein”energie op wat uiteindelijk resulteerde in een “crash”, totaal uitgeput wegens gebrek aan slaap en rust. Maar had wel de zaak rond! Heb me laten opnemen via spoed en kwam terecht in “de psychiatrie” want ging door de “hel” op dat moment, echter volledig bewust: heb alles opgeschreven, iets wat de psychiater niet kon begrijpen. “Psychose” (sic) was wel de diagnose… Je hebt dat predicaat heel snel!

Zal dit later allemaal eens proberen te belichten in een boekje maar die “beleving” is in feite niet te beschrijven. Vele mystici hebben het daar ook over en uiteindelijk kom je tot de “minne” (onvoorwaardelijke liefde) en je gedragen voelen. De grens tussen “psychose” en “zelfrealisatie/spiritualiteit” is dan ook heel dun… De meeste psychiaters gooien dat op één hoop en begrijpen er niets van! Carl Gustav Jung “zag” dat ook anders en noemde het individuatie (animus-anima, de archetypen en het collectief bewustzijn). Hij heeft ook ooit een eenheidservaring meegemaakt…   

En ja, eens de stempel gezet, sleep je dat voor de rest van je levenswandel mee en wordt dat soms misbruikt, wat hierna zal blijken.

Het gevolg van zulk “spiritueel ontwaken” is dat je je volledig doorgrondt, je gaat in de diepste en donkerste spelonken van je geest en onderwerpt je ego. Je voelt je van dan af deel van het “geheel”, verbonden met het “al” (voor velen “God” of een andere benaming/invulling). Je bent je bewust van je emoties en gedachten en kan deze beheren. Ben soms heel “kwaad” maar ga niet kwaad worden = je gebruikt bewust die energie ook omdat je de dingen niet persoonlijk neemt… “Angst” valt volledig weg. Je bent wel voorzichtig, gaat geen domme dingen doen. Je leeft volledig in het “nu”. Je volgt eerst je intuïtie, je hart en pas dan komt het verstand ofte intellect. Hier zit zelfs blijkbaar een tijdspanne van 1.3 seconden op! Het is het samengaan van hart en geest (hartcoherentie – zo boven/zo beneden). In de alchemie het “Hieros Gamos”, het Heilige ofte Mystieke Bruiloft, de unificatie, de samensmelting van de tegengestelde energieën (o.a. man-vrouw in één lichaam). Dit is weerom onbekend terrein voor psychiaters en zij zien jou als “niet normaal”, zelfs gek, gestoord! Edoch de definitie van “stoornis” is: “niet aangepast zijn aan de maatschappij” en deze verandert constant -> wat is normaal? “De normaliteit van de absurditeit?”

Die crash, wat voor mij aanvoelde als een blikseminslag en een poort die openging naar een andere wereld of dimensie, heeft me aangewakkerd om er voor te gaan. Je ontplooit volledig “je zelf zijn” en volgt jouw missie zonder nadenken. Je wordt “geleid”, maar alles zit in je”zelf” (intuïtie). Je surft (metaforisch) op de kosmische golf, m.i. te vergelijken met de TAO.

Heb er 14 jaar over gedaan om mijn puzzel te leggen en te bewijzen (voor mezelf) dat het toen weliswaar voor psychiaters een psychose was maar voor mij helemaal iets anders en dat ik daar véél sterker ben uitgekomen én het zelf heb gedaan, wat blijkbaar weinigen lukt! Dat dank ik dan volkomen aan m’n AiKiDo training. Buiten het flexibele fysieke vergt dit heel veel mentale kracht en harmonie, concentratie, focus, balans, buigzaamheid. Je bewust zijn van je ademhaling is dan ook heel belangrijk. Dit leer je o.a. ook met bepaalde vormen van Yoga en de westerse vorm Mindfulness (Vipassana). Wees je ook bewust van je lichaam, praat met je cellen 😉

Nu maak ik een sprong naar eind 2011, moment waarop ik er volledig voor ben uitgekomen een lesbische vrouw (genderidentiteit) in een mannenlichaam (biologische sekse) te zijn. Ben daarbij hooggevoelig en hoogbegaafd. Dit is ondertussen allemaal getest en dat is dan zo – echter voel ik dit niet als iets speciaal aan; ten andere het IQ (zogenaamd slim zijn) is niet het enige en zeker niet hét belangrijkste. Er is ook nog een FQ (fysiek, je lichaam), een EQ (emotioneel) en een SQ (spiritueel). Dit SQ is het meest essentiële en zorgt voor een evenwicht tussen al deze “Q’s”). Ben als surplus ook nog half oosterling en half westerling en koppel beide werelden. Bestudeer o.a. vele wereldreligies en geloofsovertuigingen, oosterse en westerse filosofie, wetenschappen, mystiek, spiritualiteit, etc. Kortom heb een brede waaier aan interesses met uitsluiting van topsport en BV-dom, kijk ook geen TV of zeer sporadisch ofte “gericht”.

Diende te aanvaarden, toen ik dit “zijn” aankondigde op het werk, van de arbeids-geneesheer ‘ziek’ (sic) te zijn want “dan komt ge hier ook in een rokske werken zeker?… Nee, daar is ons bedrijf niet klaar voor!” Werd prompt op non-actief gezet op 25/06/2012 anders zou de arbeidsgeneesheer “last” krijgen, wat ik haar niet wou aandoen.

Ondertussen was m’n partner daar ook niet zo happy mee, wat ik wel kan begrijpen, maar is de “echtscheiding” een beetje uit de hand gelopen en het predicaat “psychisch gestoord” en “psychiatrie” heeft daar een bedenkelijke rol in gespeeld naar mijn gevoel, m.a.w. dat is “gebruikt” geworden…

Even een korte nadere verklaring want zoals gezegd de details zijn voor een later boekje. M’n vrouw is naar haar huisarts gestapt: “mijn man begint zich als vrouw te kleden en doet ‘raar’…”. Deze heeft een “medisch omstandig attest” afgeleverd, zonder mij te consulteren en toen is de mallemolen beginnen draaien. Via de vrederechter en het “expertiseverslag” van een ‘neutraal’ (sic) psychiater onder bewind geplaatst en onbekwaam verklaard, daarna middels doorverwijzing van een ander psychiater “gedwongen opgenomen” via m’n werkgever. Volgens de opgevraagde medische rapporten (patiëntenrecht) was dit het gevolg van een bepaalde e-mail van mijn vrouw aan deze laatste psychiater waardoor zij (citaat) “met een enorm ethisch dilemma worstelt”…

Werd gelukkig in beroep van beide feiten vrijgesproken. De bewindvoering werd door dezelfde psychiater maanden later als niet meer nodig geacht. Plots ben ik terug bekwaam… Was m.i. enkel bedoeld om het “geld” in de boedelscheiding vast te houden. De collocatie werd vernietigd door de rechter van de rechtbank van Eerste Aanleg. Voor mij een belangrijk vonnis want ben dan o.a. geen gevaar meer voor de samenleving, wat eerst werd gesteld!

Even een vaststelling: psychiaters kan je alles wijsmaken wat ze gretig noteren in hun “verslagen”. Psychiatrie is dus subjectief! Een psychiater is voor mij een persoon die denk te denken wat jij denkt… en lijdt aan een correctieneurose!

Spijtig genoeg misbruiken enkele “patiënten” dit door zich te laten opnemen en zeker als je een hospitalisatieverzekering hebt: hotel volpension! Wel af en toe je pilletje slikken.

Terug naar de werkgever. Na drie jaar ping pong spelen eindelijk een advocaat gevonden die me terdege verdedigt en hierdoor de vicieuze cirkel heeft doorbroken. Na een Medische Raad op 21/05/2015, met naar mijn gevoel een niet onafhankelijk dr  Geneesheer-directiehoofd Toezicht op het Welzijn op het Werk, met als verdict: “onbekwaam om werken wegens te confronterend”, bekwam ik een C4 “medische overmacht”, niet nader gemotiveerd op 23/05/2015. Basis hiervoor was een “medische expertise” bij weerom een m.i. “gekocht” psychiater waar ik me in opdracht van de werkgever moest laten “onderzoeken”. In dit geval een dokter uit Schoten (volgens zijn webstek een heerschap met vele titels) die “per toeval” op de datum van de Medische Raad in opspraak werd gebracht middels de Panorama uitzending “Onpartijdig Verzekerd” waar met verborgen camera werd aangetoond dat zulke corrupte dokters attesten afleveren op vraag van… en vele mensen gedupeerd worden en machteloos staan!

Wordt o.a. hier nader toegelicht alsook staat de uitzending nog integraal te bekijken:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/1.2364800

Je wordt geflikt en hebt het “zitten”! Dan is de enige weg: rechtbank. De rechtszaak voor de arbeidsrechtbank is onlangs gevonnist en de werkgever is voor het eerste luik (tijdstip van het op non-actief gezet te zijn) in het ongelijk gesteld. Voor het tweede luik, nl het ogenblik van de C4, heeft de rechter, zoals wij gesuggereerd hebben, aanvaard en opgedragen me nog eens te laten “onderzoeken” door een ander gerechtsdeskundige wat dan binnenkort gaat gebeuren. Op 7 maart l.l. vernomen dat de werkgever in beroep gaat tegen de aanstelling van de bijkomende deskundige en dien me dan weer eens naar de rechtbank te begeven op 24/04 e.k. om me te verdedigen… Seffens dien ik nog te bewijzen dat ik een “mens” ben op aarde 😉

Mij is het niet zozeer om dat “geld” te doen (het materiële), want medische overmacht betekent: geen ontslagpremie noch andere vergoedingen, noch outplacement etc, plus het brandmerk “arbeidsonbekwaam”, maar wel om het principe en dat dit allemaal zomaar kan met de ‘hulp’ van “de psychiatrie”! Deze dokters liggen er blijkbaar niet wakker van dat zij je financieel en mentaal zware schade toebrengen wat vele gedupeerden in een depressie doet sukkelen en zelfs tot zelfmoordpogingen aanzet. Is dát iemand helpen? Kunnen deze dokters en psychiaters daar mee leven, nog lekker slapen,…? Welzijn op het werk maar (dixit arbeidsgeneesheer) “het individu wordt opgeofferd aan de groep”…

Dit is geen “zorg” maar een aanslag op de authenticiteit van mensen!

Bij mij heeft dit alles, nogmaals dankzij AiKiDo en mijn “andere” kijk, ervaring en beleving, helemaal geen vat en ageer tegen deze onrechtvaardigheden en discriminatie op zachte maar kordate wijze. Ben “hard” met het hart! “Ik” blijf stromen en blijf standvastig in “mijn zijn”. Ben gewoon zó!

In de bewijsvoering hebben we uiteraard nog niet alle troeven uitgespeeld en het paard van Troje staat dan ook zo’n beetje te trappelen. Zo hadden bijvoorbeeld de muren oren tijdens het “conclaaf” wat men “Medische Raad” noemt! Heb daar al eens iets over losgelaten in deze blog. 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/robertinavandamme/2015/05/24/donderdag-21-mei-2015-de-medische-raad-heeft-beslist-en-wat-is-schizotypal-personality-disorder

Onlangs een artikel gelezen op DeLangeMars waar Rob Vellekoop stelt dat kritische mensen in Nederland stelselmatig “verdwijnen” in psychiatrie…

http://delangemars.nl/2015/04/25/andersdenkenden-als-complotdenkers-in-nl-mond-gesnoerd/

P.s. heb beloofd aan m’n laatste behandelend psychiater (eind 2012) dat ik deze mentale kracht nooit zal misbruiken. Zet me in om mee aan een betere samenleving te werken en vrede op aarde te bekomen door anderen te inspireren en op te komen tegen onrecht en onder- en verdrukking, discriminatie, racisme, uitbuiting,… Met de moderne digitale technieken en sociale media heb je vele mogelijkheden 😉 Met 6 connecties kan je o.a. de hele wereld overspannen! De globe is een dorp!

Voor alles is de juiste tijd! Festina Lente.

Tot hier. Vervolg dus later in een boekje.

*Robertina (Trans*Naut en op doorreis op deze Aarde) 😉

“Ik ben die, ik ben” en evolueer verder…

Amor Vincit Omnia

Ik heb alle tijd

Jullie de tikkende klok

Tic tac tic tac toc

take down
the paywall
steun ons nu!