De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Interpellatie voor de gemeenteraad van 27 april 2011

Interpellatie voor de gemeenteraad van 27 april 2011

dinsdag 15 maart 2011 17:46
Spread the love

Aanvraag tot het plaatsen van volgend punt op de agenda van de gemeenteraad van 27 april 2011   

Voordat we deze interpellatie behandelen wil ik graag eerst iets verduidelijken. Sinds kort zijn we een nieuwe politieke partij Onafhankelijk Edegem en een nieuwe politieke beweging democratiEdegem rijker in Edegem.  
Ik (Patrick Kloen) zetel vanaf heden in de gemeenteraad voor Onafhankelijk Edegem. 
Omdat de nieuwe politieke beweging democratiEdegem (nog) geen verkozenen heeft, maar met deze interpellatie inhoudelijk op dezelfde lijn zit als Onafhankelijk Edegem hebben we ervoor gekozen om deze interpellatie uit beide namen naar voor te brengen. Wij hopen dat we met deze openheid en samenwerking ook nog andere partijen achter ons voorstel kunnen krijgen.

Van bibliotheek naar een multimedia doe-en-leercentrum: een droom?

De huidige Edegemse bibliotheek voldoet al een geruime tijd niet meer aan de huidige normen. Voormalig gemeenteraadslid André van Ekelenburg heeft hierover in de gemeenteraad van februari 2002 al de nodige vragen gesteld. De toen daarvoor bevoegd schepen Bossuyt–Tack (Open VLD) gaf aan dat ze ook droomde van een betere bibliotheek. Tot op heden is er aan die droom niets meer gedaan. democratiEdegem en Onafhankelijk Edegem willen de bibliotheek omvormen in een echt multimedia doe-en-leercentrum. Ongewild is deze interpellatie op dit moment een topic. Zo lezen we in de Streekkrant (2 – 8 maart 2011) dat voormalig Groen! gemeenteraadslid Mattie De Ryck na 22 jaar de raad van beheer van de bibliotheek verlaat. Het probleem van de daling van het leden aantal en het plaatstekort word in dit krantenartikel nog eens duidelijk naar voor gehaald. Onafhankelijk Edegem en democratiEdegem hebben ook problemen met de huurkosten en het feit dat de bibliotheek niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. We betalen momenteel € 25.200 (meer dan één miljoen BFR) per jaar aan huur. Met de aankoop van de Indika site aan de Prins Boudewijnlaan en een optimale herschikking van de diensten en hun plaatsinvulling krijgen we de kans om dit op te lossen. De nieuwe bibliotheek moet omgevormd worden tot een echt multimedia doe-en-leercentrum aangevuld met het archief van het heemkundig museum.
Het archief van het heemkundig museum zit momenteel in de kelder van het oud gemeentehuis en moet er door de nieuwe plannen verdwijnen. We weten dat vele studenten en andere geïnteresseerden gebruik maken van dit unieke archief. Door dit archief als aparte identiteit mee te integreren in het nieuwe Multimedia doe-en-leercentrum krijgt men betere toegang tot dit archief.

Graag uw antwoord over dit voorstel.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!