De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DSC00040

Internationale protestmars “Stop Tihange”

zondag 13 januari 2013 07:33
Spread the love

Op initiatief van de Nederlandse GroenLinks-partij stapten op 12 januari 2013 in Maastricht ruim 1000 demonstranten mee in een internationale protestmars tegen de kerncentrale van Tihange. Onder meer de Nederlandse SP, Pvda, de Belgische politieke partijen Groen en Ecolo en Greenpeace schaarden zich achter de eisen van de organisatoren.

Feestelijke demonstratie

Vanwege de lage temperaturen werden er zowel op het vertrek- als eindpunt van de demonstratie soep en warme dranken voorzien door de Duitse volkskeukenfläming Kitchen‘.

Onderweg werden de deelnemers aan de demonstratie toegezongen door het koor Stem des Volks, terwijl op het eindpunt de Sittard-Geleense band ‘Shelter Four‘ hun opwachting maakten.

Vanaf 15u30 weren korte toespraken gehouden door Eloi Glorieux (Greenpeace België), Martijn van Helvert(fractievoorzitter CDA Limburg), Richard Schoffeleers (raadslid D66 Maastricht), Jörg Schellenberg(Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie), en Léo Tubbax (Nucléaire-Stop-Kernenergie).

Duidelijke eisen

De demonstranten wilden een duidelijk signaal afgeven aan de federale overheid in België: de stokoude kerncentrale van Tihange, die de laatste jaren de veiligheidsincindenten opstapelt, moet zo snel mogelijk gesloten worden. Een tweede eis van de organisatoren en actievoerders was gericht aan de burgemeester van Maastricht, de provincie Limburg en de Nederlandse regering. Zij moeten meer daadkracht tonen in het tot stand brengen van nucleaire rampenplannen, grootschalige grensoverschreidende rampenoefeningen en decentrale opslag van jodiumtabletten. De kerncentrale van Tihange ligt immers op slechts 40 km van Maastricht

Om deze eisen kracht bij te zetten werd de petitie “Tihange dicht, Limburg veilig” met meer dan 11.000 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Hoes van Maastricht, aan Limburgs gedeputeerde Bert Kersten en Tweede Kamerlid Manon Fokke (PvdA).

Statenlid Gert-Jan Krabbendam en raadslid Rob Hoenen, namens GroenLinks: “We willen bereiken dat er plannen voor schuilen, evacuatie en uitdelen van jodiumpillen komen tot 80 kilometer van de potentiële rampplek. Daarnaast willen we grensoverschrijdende kernrampoefeningen en spoedige sluiting van de tikkende tijdbom Tihange.”

Tikkende tijdbom Tihange

De stokoude kerncentrale van Tihange toont al jaren tal van gebreken. Een lekkage werd zes jaar geheim gehouden en niet opgelost. Volgens eerdere plannen zou de levensduur van de centrale in 2015 afgelopen zijn, maar de Belgische overheid besloot, na politieke overwegingen, om de oudste reactor (Tihange 3) toch open te houden tot 2025.

Ondertussen werden door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in augustus 2012 scheurtjes vastgesteld in de wanden van de reactorvaten van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2. Dit leidde tot een onmiddellijke, preventieve sluiting van beide centrales.

Tot op heden maken de mankementen in de reactorvaten deel uit van een internationaal onderzoek. Verwacht wordt dat het FANC op 15 januari zijn definitieve vonnis geeft over de beide “scheurtjescentrales”. De Belgische regering krijgt dan het laatste woord over een eventuele sluiting. Al zullen ze zich wellicht aansluiten bij het FANC-vonnis.

Volgens een recente studie die de Europese groenen bestelden, zou een herstart van de centrales evenwel risico’s inhouden. Internationaal materiaalexperte Ilse Tweer sluit niet uit dat de duizenden scheurtjes tijdens het gebruik groter zullen worden en dat de reactorvaten dus zullen “falen”.

http://groen.be/actualiteit/Nieuwsflash-studie-doel–en-tihange–vraagt-duidelijkheid-of-sluiting_2980.aspx

take down
the paywall
steun ons nu!