Inkomensevolutie VS

Inkomensevolutie VS

donderdag 13 september 2012 15:43

Voor de zoveelste keer wordt de trend bevestigd: de laatste 35 jaar zag 90% van de Amerikaanse bevolking zijn inkomen niet meer stijgen, alle groei ging naar de rijkste 10%. Bron

Het neoliberalisme komt dus duidelijk enkel de rijksten ten goede en niet toevallig, ook voor de grote beurscrash eind jaren ’20 merken we deze ‘verdeling’ op. Om een dalende winstvoet tegen te gaan, wordt de werkende klasse steeds meer uitgebuit, maar de onvermijdelijke crash komt er toch.

[The Atlantic (online nieuws) geeft wel aan dat de gebruikte database overheidsuitkeringen niet mee rekent.]

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!