De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Infosessie rond de burgerbegroting Stad Antwerpen bij de “Change Makers” Minderhedenforum – vrijdag 23 mei 2014 door Koen Pyls van het stedelijk wijkoverleg.

Infosessie rond de burgerbegroting Stad Antwerpen bij de “Change Makers” Minderhedenforum – vrijdag 23 mei 2014 door Koen Pyls van het stedelijk wijkoverleg.

zaterdag 24 mei 2014 10:29
Spread the love

DeWereldMorgen.be

De burgerbegroting is een uniek project en een primeur
voor België en komt overgewaaid vanuit Brazilië. Bewoners worden hierdoor
betrokken bij het beleid van de stad en dit vnml. voor het openbaar terrein in
alle districten.

Info: http://www.stadindialoog.be/burgerbegroting

Er zijn adviesraden in de stad en in elk district. Dit is
een vaste groep burgers die van het bestuur de opdracht heeft gekregen om het
bestuur te adviseren over een beleidsdomein vanuit hun leefwereld.

Welke zijn er?: jeugd- (niet in
Hoboken/Deurne/Antwerpen), senioren-, cultuur-, sportraad.

In het district Stad is er een cultuur-, sport-, jeugd-*,
ouderenraad, ADOMA (adviesraad voor duurzame
ontwikkeling en milieu Antwerpen), dierenwelzijn, AROSA (adviesraad voor
Ontwikkelingssamenwerking), adviesraad voor personen met een beperking, ASO
(algemeen secundair onderwijs).

In het district Antwerpen
(postcode 2000) is er een alternatief voor de *jeugdraad = oor.antwerpen.be,
een sport-, cultuur- en seniorenraad.

Algemene opmerkingen:

–      De
adviesraden geven advies over hun thema of vanuit hun doelgroep.

–      Het
advies is op vraag van het bestuur of op eigen initiatief.

–      Diversiteit
zit vervat in een wettelijk kader

–      Alle
adviesraden dienen half/half vrouwelijk en mannelijk te zijn alsook
vertegenwoordigers te bevatten van alle ideologische strekkingen.

Enkele casussen toegelicht:

–      AROSA:
staat open voor vierde pijler organisaties.

De ‘4de pijler’ is een verzamelnaam voor alle
particuliere ontwikkelingsinitiatieven die bestaan naast die van de overheid
(‘1ste pijler’), de internationale organisaties (‘2de pijler’) en de
niet-gouvernementele organisaties (‘3de pijler’).

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties en scholen
gaan zelf aan de slag en richten eigen projecten in het Zuiden op.

Vele multiculturele organisaties hebben een 4de
pijler werking en kunnen lid worden van AROSA.

–     
Het diversiteitsproject in Borgerhout = http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/18/983.html

Volgend hoofdstuk en waar het om gaat: de burgerbegroting

– Beslis
mee over 1,1 miljoen € = wat gebeurt er met dit geld van de overheid? De
beslissingen zijn quasi bindend voor de Stad.

– Voor
Stad en Districten behelst dit: sport & cultuur, verenigingsleven, jeugd
& senioren, parken en pleinen en straten, groen.

– Dit
omdat de burgers hun district het beste kennen!

– Hoe?:
er waren 12 startmomenten in april en mei (participatie)

– Uit
een lijst van 90 thema’s zijn er 12 gekozen voor 2015

– Op
15 juni zal op Park Spoor Noord het districtsforum doorgaan = tafels van 6
deelnemers en 5 thema’s per tafel waarbij de verdeling van de 1,1 miljoen € zal
bepaald worden.

De 12 thema’s zijn:

–     
Fietsvriendelijke
straten

–     
Fietsenstallingen

–     
Betere
voetpaden

–     
Gemeenschapstuinen

–     
Groen
in straten

–     
Groen
op pleinen

–     
Aantrekkelijkere
pleinen

–     
Bewonersgroepen

–     
Participatie

–     
Interculturele
projecten

–     
Langer
thuis wonen

–     
Kunst
in het openbaar domein

Het is een “levend” project en zal regelmatig dienen
bijgestuurd te worden. Er zullen dan ook regelmatig infomomenten gehouden
worden.

Bv over hoe alles zal verlopen op 15 juni.

Als het geld verdeeld is na het districtsforum zal de “inzet”
bepaald worden (bv 100.000€ op groen). Eerst zal dus de verdeling bepaald
worden en dan uitgegeven op de beste manier.

In 2015 zal deze oefening nogmaals gehouden worden (= een
nieuwe “pot” van 1,1 miljoen €) en zal er meer bevoegdheid gegeven worden aan
de bewoners (bv volledige inspraak op niveau van op welke locatie iets zal
aangepast worden => bv een bepaald plein)

In 2016 wordt dan verantwoording afgelegd door de Stad
qua besteding van de gelden.

Even een pauze ingelast en onder de “spelleiding” van
Koen hebben we eens geoefend hoe het zal verlopen in de Parkloods binnenkort. Op
een matrix liggen de kaarten per project en op de achterzijde staat wat het
kost. Wat wel op te merken viel is dat de “emoties” sterk speelden en iedereen
haar/zijn zegje wou doen i.v.m. de stadsverbetering. We verdwaalden soms en de
essentie werd een beetje vergeten, nl de verdeling van het “geld” middels
gekleurde muntstukken. 1 stuk is 10.000€ waard. In een eerste “verkenningsronde”
zet je 3 munten in en de thema’s waar minstens 3 deelnemers hebben ingezet en waar
6 munten liggen gaan door.

Daarna is er ruimte voor overleg en discussie waarom je
een bepaald project steunt (de motivatie). Je wordt hierdoor eventueel
beïnvloed en kan je inzet nog veranderen. De besteding kan dus wijzigen.

M.i. kan je bij deze spelvorm best het “sociocratisch
principe” toepassen want soms werd er gewoon door mekaar gepraat…

Het sociocratisch principe gaat er van uit dat iedereen
equivalent ofte gelijkwaardig is en steunt op geweldloze communicatie. Er wordt een moderator gekozen of iemand
stelt zich vrijwilliger. Zij of hij speelt dirigent, coach, spelleider maar mag
je niet zien als “de baas”. In een eerste ronde wordt duidelijk gemaakt wat de
bedoeling is en per thema uitgelegd wat het project behelst (= het tekenen van
de olifant). Als alles duidelijk is beginnen we er aan en komt iedereen één na
één aan de beurt (zoals in een pow-how bij de indianen). Dan hoef je niet door
mekaar te praten = je komt zeker aan de beurt en het kringgesprek gaat zo lang
door tot er een “consent” is bereikt (géén consensus). Een “consent” betekent: “daar
kan ik mee leven, dat is ok voor mij”.

Meer informatie omtrent sociocratie vindt u op :    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociocratie

Vorig jaar hebben we met een groepje een seminarie van 3
dagen gevolgd in Elcker-Ik Centrum o.l.v. Emile van Dantzig van het
Sociocratisch Centrum Nederland en oefenen we onder ons verder in een
werkgroepje.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!