De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In São Paulo slaan maaltijdbezorgers en de dekoloniseringsbeweging de handen in elkaar

woensdag 11 augustus 2021 02:25
Spread the love

(Brussel) Een jaar na de rellen van de maaltijdbezorgers in São Paulo ging het protest een nieuwe fase in doordat de oprichter van de anti-fa maaltijdbezorgers samen met onbekenden het symbolisch standbeeld van kolonisator Borba Gato in brandstaken.

Borba Gato is een ‘bandeirante’ dat zijn zogenaamde kolonisatoren van het binnenland van Brazilië, zij hadden de beschavingsmissie om het land en de bevolking te onderwerpen.

Galo is een maaltijdbezorgen die in juli vorig jaar de betoging leidde van de motoboys voor hogere lonen tijdens de covid-crisis door een anti-fascistisch front op te richten.

De Borba Gato vertegenwoordigt de elite van São Paulo, omdat de belangrijkste familie van São Paulo afstammen van deze bandeirantes. Het is niet duidelijk, maar volgens ‘Brasil de Fato’ (een linkse krant), hebben deze families hun tentakels in de juridische macht.

Er wordt geopperd door critici dat de elite Galo uit de weg wilt ruimen en hem arbitrair wilt aanhouden. De rechter zegt dat hij wordt vastgehouden tot als hij de medeplichtigen van zijn daad heeft aangewezen.

Galo is een man die een lange weg heeft afgelegd. Hij begon als ‘office boy’, en deed daarna ‘delivery’ voor een baas en nu moet hij voor een app werken. Iedereen in Brazilië begint op jonge leeftijd als ‘office boy’. Hij is er nooit uitgeraakt, toch leiden zijn acties tot nieuwe discussies over de publieke ruimte.

De strijd van de gewone man is niet zinloos.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!