De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

IJdele lange Nelle

IJdele lange Nelle

vrijdag 3 februari 2023 11:39
Spread the love

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!