De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Iedereen Piraat!

Dit is een open brief aan Piratenpartijwoordvoerster Sarah Van Liefferinge.

zaterdag 10 mei 2014 23:27
Spread the love

Afgelopen week las ik voor het eerst over de ideologie en waarden van een opkomende wereldpartij. Wie staat voor een ondermijning van censuur en oppert voor wereldvrede in een volledig open democratie, mag zich voortaan trots een Piraat noemen. Goed, over die naamkeuze kunnen we discussiëren -voornamelijk door de link met een dictatoriale hiërarchie die geldt op een schip, met de kapitein als opperste bevoegdheid -, maar de idee van een wereld die volledig met elkaar in verbinding staat via het internet, geregeerd wordt door alle lagen van elke bevolking en waarin openheid van de media een centrale rol speelt kan ik alleen maar toejuichen.

Weg met de dictatuur!

De Piratenpartij gelooft niet in partijen, maar beseft dat een electorale overwinning noodzakelijk is om –met de goedkeuring van het volk- drastische politieke hervormingen door te voeren en het juk van de particratie van zich af te werpen. Een land geregeerd door leiders in een ivoren toren leidt immers altijd tot een ongelijke verdeling van macht, wat op haar beurt dan weer de definitie is van een dictatuur. Daartegen wil ook ik strijden. Europa is de marionettenkolonie van de Verenigde Staten geworden, Afrika het leeggezogen en verstoten broertje van het Westen en Rusland de verketterde vijandstaat die door middel van propaganda haar eigen bevolking overtuigt om Oekraïne te heroveren. Het hokjesdenken neemt overal de bovenhand. Enkel autoritaire regimes kunnen zoiets verwezenlijken. Er wordt immers altijd één waarheid verteld en die is afhankelijk van de geografische ligging waarin je opgroeit.

Zo hoeft het niet te zijn.

Als politieke partijen en gevestigde regimes ontbonden worden, ontstaat een volledig nieuwe wereldorde. Geen Amerikanen, Russen of Belgen meer; enkel mensen. Iedereen dezelfde nationaliteit, iedereen hetzelfde gewicht aan politieke inspraak en volledige vrijheid van het internet. Maar zou dat dan niet leiden tot anarchie en complete chaos? Neen. Mits een goede regeling van allerhande onafhankelijk van elkaar werkende instituten die in directe verbinding met de wil van de mens staan, zou zo’n vorm van roekeloosheid vermeden worden. Via online referenda zou iedereen naar eigen voorkeur een wet kunnen stemmen, die dan meteen verwerkt en doorgestuurd wordt naar de desbetreffende instantie. Op die manier kan de mens zelf bepalen wat er met zijn zuurverdiende belastingsgeld gebeurt en waarop dringend bespaard moet worden.

Hier met informatie!

De waan van onafhankelijkheid waarin we leven wordt enkel ondersteund door politici die de macht in handen hebben. Laat ons niet ontkennen dat ze inderdaad een belangrijke rol hebben gespeeld in de post-prehistorie –de jaren vóór de opkomst van het internet-, maar sinds die technologie ons bereikt heeft houden ze slechts de schijn van hun onmisbaarheid in stand. Nu de hele wereld met elkaar in verbinding staat is de idee van grenzen immers achterhaald, waardoor internationale diplomatie slechts een loos en vooral duur begrip is. Als iedereen dezelfde kennis ter beschikking heeft, verworven door onafhankelijke en neutrale media, kan men zich een waarheidsgetrouw beeld vormen van een bepaalde problematiek en daarbij zijn mening delen met de rest van de wereldpopulatie. Op die manier kan er geen sprake meer zijn van censuur. Als iedereen zijn mening kan ventileren, onderbouwen en motiveren betekent dat eveneens dat de tegenpartij gehoord wordt met haar daaropvolgende reactie.

Toegegeven, er is nog veel werk aan de winkel inzake het programma van de Piratenpartij. De beweging gaat uit van het principe dat de Piraten de kernwaarden zelf mogen aannvullen, maar die gedachte zal enkel tot verscheuring en ongeloofwaardigheid leiden. De ideologie spreekt aan, maar van uitvoering is weinig sprake. Daarom een warme oproep aan partijwoordvoerster Sarah Van Liefferinge om meer duidelijkheid en rechtlijnigheid te creëren, zodat de kiezer ook effectief de transparantie krijgt waar de partij voor vecht.

Piraat Nick

take down
the paywall
steun ons nu!