De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

IAO misnoegd over Zimbabwe

IAO misnoegd over Zimbabwe

vrijdag 1 juli 2016 11:57
Spread the loveLandbouwers in Zimbabwe (c) ICRISAT

Repressieve arbeidswetgeving doet stof opwaaien

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zal een speciale afvaardiging naar Zimbabwe sturen om de arbeidssituatie in het land te evalueren. De IAO is bezorgd dat Zimbabwe nog steeds discriminerende en repressieve arbeidswetgeving heeft en sociaal overleg niet gerespecteerd wordt. Daarnaast wil de IAO het wetsvoorstel voor de ‘speciale economische zones’ onderzoeken, een voorstel waar ook vakbondskoepel ZCTU niet over te spreken is.

Acht jaar geleden maakte de onderzoekscommissie van de IAO een resem aanbevelingen, onder andere om de Zimbabwaanse arbeidswetgeving te harmoniseren met internationale procedures. Maar de Zimbabwaanse overheid liet het na die toe te passen. De internationale organisatie is hier niet over te spreken en dringt erop aan dat Zimbabwe een hooggeplaatste IAO-afvaardiging toelaat om de situatie te analyseren.

Vooral het huidige anti-vakbondsklimaat in het land baart de VN-instantie zorgen. De overheid toonde onvoldoende engagement om tripartite onderhandelingen in een atmosfeer van dialoog, respect en wederzijds begrip te laten doorgaan. De aanbevelingen van de IAO moeten immers toegepast worden na raadplegingen van de sociale partners in het land.

Economische zones

Daarnaast zullen de IAO-afgevaardigden onderzoeken of de arbeidsreguleringen in de ‘speciale economische zones’ wel overeenstemmen met reguleringen die door IAO-leden zijn overeengekomen en of de werknemers in die zones wel voldoende beschermd zijn. De speciale economische zones zijn gebieden die buitenlandse investeerders moeten aantrekken door wetgeving die aantrekkelijk is voor werkgevers. In Zimbabwe moeten de bedrijven er de lokale arbeidswetgeving, volgens het huidig wetsvoorstel, niet volgen. Dat zorgt ervoor dat werknemers er zich moeilijk kunnen verenigen en dus ook weinig onderhandelingsmarge hebben tegenover de werkgevers.

FOS-partner ZCTU is alleszins heel duidelijk over de speciale economische zones. “ZCTU is verbouwereerd dat het parlement het beruchte wetsvoorstel zonder enige aanpassing heeft goedgekeurd”, zei Japhet Moyo, de algemeen secretaris van de vakbondskoepel. “En dat ondanks protest van de sociale partners. Het wetsvoorstel zal in haar huidige vorm slavenarbeid introduceren in Zimbabwe, want de arbeidswetgeving zal niet van toepassing zijn in deze zones. De werknemers zullen overgeleverd zijn aan de grillen van de werkgevers en vakbonden zullen er niet welkom zijn. ZCTU roept president Robert Mugabe op om dit wetsvoorstel te verwerpen en nodigt uit tot verdere onderhandelingen.”

Meer info: Newsday.com

Bron: Newsday.com
29 juni 2016
Auteur: Naomi De Bruyne
Contact: Ann.Verbeke@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!