De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Huishoud-st-ers zonder papieren poetsen mee voor proper werk!

woensdag 21 december 2011 17:29
Spread the love

Op maandag 19 december werd er actie gevoerd aan de trappen van het Europees Parlement in Brussel om de recente Conventie voor huishoudpersoneel van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te promoten bij de E.U.-lidstaten.

In Juni van dit jaar keurde de IAO voor het eerst in de geschiedenis een Conventie goed die de rechten van het huishoudpersoneel garandeert. Met de “12 by 12” actieop maandag willen de internationale en nationale vakbonden dat tegen 2012 minstens 12 landen de conventie ratificeren.

De Conventie geeft huishoudpersoneel onder meer recht op minimumloon, een wekelijkse vrije dag en werkdagen van 8 uur.Wereldwijd werken meer dan 100 miljoen mensen als huishoud-st-er.  Ze werken in het Zuiden maar ook in België en de rest van Europa. Velen van hen zijn migrant.

Volgens BernadetteSegol, ETUC Secretary Generalzou “de Europese Unie een voortrekkersrol moeten opnemen om de rechten van het Huishoudpersoneel te promoten omdat ze overal in de Europese Unie onvoldoende beschermd zijn en vaak uitgebuit worden” (etuc online).

Op de actie, georganiseerd door de internationale vakbond, waren naast de drie nationale vakbonden ook de Nationale Vrouwenraad,Wereldsolidariteit, Caritas Europa, Solidar, OR.C.A. en een aantal andere ngo’s en zelforganisaties aanwezig.Als België de Conventie ratificeert zullen alle huishoud-st-ers ook hier beter beschermd zijn, zelfs als ze migrant zijn, met of zonder papieren.

Samen met de Filippijnse zelforganisatie Samahan en de EcuadoraanseFederatie Fecbe nam OR.C.A. deel aan de actie met een aantal huishoud-st-ers zonder papieren. Ze voerden actie voor de ratificatie van de IAO Conventie  die ook drempels voor huishoud-st-ers zonder papieren wegneemt en vroegen ook meer legale werkmogelijkheden voor buitenlands huishoudpersoneel.

Meer info: www.orcasite.be of e-mail elke.gutierrez@orcasite.be 

take down
the paywall
steun ons nu!