De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoger onderwijs en de zoektocht naar waarheid

Hoger onderwijs en de zoektocht naar waarheid

vrijdag 13 mei 2011 18:17
Spread the love

Wallonië en Brussel zijn volgens het charter van Firenze al GGO-vrije regio’s, in Vlaanderen bestaat er het voorzorgsbeginsel maar toch staan er genetisch gewijzigde populieren in Zwijnaarde, hoe is het zover kunnen komen?

Hoger onderwijs, Bologna en UNESCO

Laten we even teruggaan naar de Wereldconferentie over Hoger Onderwijs in het hoofdkwartier van de UNESCO te Parijs, 5-8 juli 2009. Daar sprak dhr. G. Haddad (organisator van de conferentie) de volgende woorden: “Het Bologna hervormingsproces begonnen door een verklaring op de Sorbonne universiteit, zodat de Bologna verklaring vooral de mening van de Sorbonne vertolkt en dus niet de visie van de betrokkenen van Hoger Onderwijs in Europa bevat.”

Ook toen de Bologna verklaring door Belgische politici werd goedgekeurd kwam duidelijk de kritiek naar boven dat wanneer het onderzoek aan universiteiten hoofdzakelijk door privé-kapitaal gefinancierd zal worden, professoren eerder carrière maken door hun onderzoek af te stemmen op de ‘vrije’ markt, dan door onafhankelijk en fundamenteel onderzoek te verrichten ten gunste van huidige en komende generaties.

Denk globaal, kijk lokaal

Dit kwam heel duidelijk naar boven in de kwestie van de GGO-populieren te Zwijnaarde. Academici die onafhankelijk durven denken wezen op het risico, en als de letter en de geest van de wet gevolgd zou worden, zou het onderzoek verboden worden.

Prof. Soetaart, die het onderzoek leidde reageerde hierop door te zeggen: “Het is not done om een collega het geld voor zijn onderzoek te misgunnen.” Met andere woorden zei hij: “Zwijg!”.

De rechter besloot de zaak met de volgende woorden: “Ik zie geen elementen die op een ernstig risico duiden, dus mag het onderzoek doorgaan.”

Ondertussen staan de transgene populieren lustig te groeien in de Zwijnaardse buitenlucht, men zegt wel dat ze ze niet zullen laten voortplanten, maar als een of andere kwibus er eentje gaat uittrekken ‘s nachts om in zijn tuin te planten, wordt mogelijk de volledige populierenpopulatie in de regio (en verder) genetisch vervuild, met alle gevolgen van dien; of kan een zware storm er een uittrekken en kilometers verder neergooien zonder dat er verder controle over is.

M.a.w. deze rechtszaak was een farce.

En dan heb ik het nog niet eens over de geplande commercialisering.

Durf denken èn spreken!

Dus, de UGent kan misschien als motto hebben “Durf denken”, soms kan je toch duidelijk tussen de regels lezen: maar zwijg! Zelf studeerde ik er ook, en met plezier, maar toen ik dit vernam draaide mijn maag zich toch een paar keer dubbel.

Aan de studenten en medewerkers van de UGent wil ik dus het volgende zeggen: Durf denken met een open geest, en spreek uw kritiek ook uit, op een nederige en duidelijke manier. Toch, wees nooit onderdanig, want dat sluit uw geest en houdt u dom.

take down
the paywall
steun ons nu!