De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoeveel Vangheluwes telt Frankrijk?

Hoeveel Vangheluwes telt Frankrijk?

woensdag 9 november 2022 10:53
Spread the love

Het was schokkend nieuws in Frankrijk, maar het klonk niet zo vreemd in Vlaamse oren: op 7 november outte de Franse kardinaal Ricard zichzelf als dader van seksueel misbruik. Meteen vernam het Franse publiek ook dat er rond tien andere bisschoppen een pedofilieschandaal dreigt. Dat dient gepreciseerd: het gaat om om 8 daders en om 2 gevallen van toedekken of niet ingrijpen bij misbruik. Negen daders van seksueel misbruik aan de top van de Franse kerkelijke hiërarchie? De leegloop van de katholieke kerk wordt fors gestimuleerd! En wat blijft er over van haar moreel prestige?

 

Betekent de publieke schuldbekentenis van de kardinaal  over zijn misbruik van een 14-jarig meisje 35 jaar geleden een kentering in de mentaliteit? En de mededeling vanwege de bisschoppenconferentie dat er 10 bisschoppen betrokken zijn bij pedofiliekwesties dat er opeens een kritische golf doorheen de katholieke kerk bruist?

 

Het magazine Marianne brengt vandaag een interview met Yolande Dufayet-Delatour, psychologe en lid van de CIASE (Onafhankelijke Commissie Rond Seksueel Misbruik in de Kerk). Zijzelf heeft als kind dat misbruik ervaren. Deze direct betrokken waarneemster ziet geen verandering in het kerkelijk beleid, maar alleen een noodsprong. Dat de kardinaal en de bisschoppenconferentie zo “open” communiceren is gewoon omdat ze met hun rug tegen de muur staan: er zijn onthullingen op komst, en ze kunnen dus maar beter snel zelf al zeggen welke problemen er zijn.

 

Erger nog, het gaat om een communicatiemanoeuvre waar zij koude rillingen van krijgt: de onthulling van de kardinaal komt er zes maanden nadat de zaak verjaard is, zodat hij buiten vervolging valt. Ondertussen werd en wordt er niets ondernomen, niet om slachtoffers te vinden en niet om een kerkelijk tribunaal te creëren – beloofd maar al twee keer uitgesteld. En in kerkelijke kringen worden er nog meer namen genoemd i.v.m. pedofilieschandalen… Dit is nog maar het begin…

 

Mevrouw Dufayet-Delatour ziet ook geen vooruitgang in de informatie: “Er verandert niets: de kerk doet iets als de journalisten in de vuilnisbak woelen.” De kerk weet veel, maar zolang het niet uitlekt, houdt ze het potje gedekt en de informatie voor zich. En als er iets moet gezegd worden is het in bedekte termen. Iets gedaan “tegen het zesde gebod”! Geërgerd en verontwaardigd vraagt het lid van de kerkelijke commissie: “Gaat het over seksuele agressie? Verkrachting? Aanrakingen?”

 

Het effect van dat alles: “Je vindt niet veel mensen meer die het instituut nog willen beschermen.” Veel mensen gooien de handdoek in de ring. En priesters, jonge en minder oude, stappen op of zijn van plan dat te doen.

 

Interview van Jean-Loup Adenor met Yolande Dufayet-Delatour in Marianne, 9/11/2022:

Affaire du cardinal Ricard : “Dans les milieux catholiques, d’autres noms circulent” (marianne.net)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!