De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe werkt het land? Ivan Van de Cloot (Itinera) schreef een handleiding voor politici

maandag 25 januari 2021 22:28
Spread the love

Ivan Van de Cloot schreef ‘Overheid + Markt: Het beste van beide werelden’ in 2020 bij Pelckmans Uitgevers. Hij wil van een statische naar een dynamische economische analyse van ons land, dat er niet goed voorstaat. Dit is echter wel een boek voor specialisten.

Ivan Van de Cloot is hoofdeconomoom aan het Itinera Instituut en executive professor economie aan de Antwerp Management School. Je ziet hem regelmatig op debatten zowel in levende lijven als op diverse media.

Pelckmans uitgevers wil de lezer van vandaag inspireren, informeren en ontspanning bieden met boeken die bijblijven, boeken die je beleeft. Met een neus voor trends van nu en morgen brengen ze romans, kinder- en jeugdliteratuur, memoires, kook- en andere doeboeken, verhalende en geëngageerde essays. Ze werken met toonaangevende auteurs, illustratoren en vormgevers die aansluiting vinden bij de leefwereld en de aspiraties van een divers publiek.

Ik las dit boek omdat ik hem eens op een debat over internationale samenwerking gezien had, ik dacht dat zijn boek een makkie zou zijn omdat hij naar bekende economisten verwijst waar we toch allemaal iets over weten.

Natuurlijk is dit fout, de genialiteit van Ivan zit er in om te schrijven wat die bekende economisten ook nog zeiden, en niet wat we allemaal al weten, dat maakt van hem dan ook een economist.

Hij schrijft duidelijk en goed gestructureerde zinnen. In dit boek komt hij echt tot de essentie van zijn vak. De meeste boeken kunnen met 200 pagina’s minder geschreven worden, maar Ivan overloopt de kernideeën van zijn economische analyses die hij dagelijks maakt.

Kernideeën hebben vaak nog een voorbeeld nodig, hier neemt hij het voorbeeld van de Belgische overheid en markt, toch worden deze in kernachtige grafieken uitgelegd. Dat maakt het niet minder interessant, maar je moet toch wel een goede basiskennis economie hebben.

Ivan Van de Cloot is niet ‘for starters’, ik als recensent met een basis in de internationale samenwerking, die wel de boeken las van enkele bekende economisten had het moeilijk. Toch is dit boek noodzakelijk voor een beter begrip van de werking van de Belgische staat en de markt.

Hij maakt dan ook een totaal analyse van België op elk bestuurlijk en economisch vlak. Hij laat blijken dat we teveel subsidiëren in België, dat we teveel op de onstabiele en weinige lucratieve dienstensector spelen en dat onze uitgaven van sociale zekerheid in de 21ste eeuw de pan uitswingen. Wij maken ook geen afgewerkte producten meer, maar onze productie zorgt voor deel elementen van een groter afgewerkt product.

We zijn dus niet goed bezig en daar dient het boek van Ivan voor, om dit aan te kaarten en naar oplossingen te zoeken. Het is dan ook een krachtige economische analyse van de huidige staat van België, waar elke politicus uit kan leren en als handleiding kan dienen voor iedereen die in dit land iets wil ondernemen of dit nu binnen de publieke sector en/of binnen de privé is. In België wordt er samengewerkt, maar zijn we misschien nog te braaf met projecten die niet werken.

Overheid + Markt, Ivan Van de Cloot, ISBN 978-94-6337-241-1, € 25,00, Publicatiedatum: 6 nov. 2020

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!