De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe Waarheid Verloren Gaat.

Hoe Waarheid Verloren Gaat.

vrijdag 6 januari 2017 16:18
Spread the love

Hoe Waarheid Verloren Gaat.

 

                                           Hoe Waarheid Verloren Gaat.

In mainstream media, alternatieve en sociale media is waarheid moeilijk te zoeken en te vinden. Regeringen en wereldleiders vertegenwoordigen allang niet het volk, maar het establishment. De heilige boeken zijn geschreven door de destijdse machtshebbers en gemanipuleerd, gekleurd in hun voordeel en naar hun inzichten. Nu, juist nu, is het belangrijk om naar je innerlijke stem te luisteren en je geweten te laten spreken en natuurlijk gebruikmakend van je gezond verstand…

Zelfs in je eigen leven is waarheid een gekleurde waarheid, jouw waarheid. En het is erg gemakkelijk om van het pad te geraken, want de waarheid is soms moeilijk te hanteren. Hoe verder men van het pad geraakt, hoe verder men van de waarheid afkomt, hoe gemakkelijker je gevangen raakt in halve waarheden en leugens. Wat het nog erger maakt, is dat de leugen uiteindelijk je eigen waarheid wordt en men een heel leven in en met leugens leeft, nadat je het kind hebt verloren in je.

Ik ken mensen die zo slim zijn in hun eigen leugens en alles afschuiven op anderen en de omstandigheden, dat ze werkelijk niet het besef hebben dat de leugen regeert in hun leven. Herkennend de ontkenning, het negeren en onmacht om te veranderen, maar realiseer dat het stap voor stap gaat en dat het moeilijk blijft, want waarheid verandert, naarmate men waarheid ziet. Evoluerende waarheid, net een kaasschaaf, die een laagje waarheid afschaaft en een andere waarheid tegenkomt, een dieper liggend laagje waarheid en zo schaaft men door, totdat onze levenskaas erop zit… Niets is mij vreemd, want we blijven mensen met onze zwaktes, onhebbelijkheden, onredelijkheden, ons onvolmaakt zijn, en een van hen ben ik.

Media.

Speciaal de mainstream media is geen onafhankelijke media meer, omdat media multinationals en extreem rijke eigenaars de inhoud bepalen. De heersende hedendaagse media bericht wat ze voorgeschoteld krijgen of juist niet voorgeschoteld krijgen, dus geen informatie en dat is ook informatie, zonder grondige research te doen of de berichtgeving wel klopt.

Klakkeloos overnemen en belangrijker is voortaan wat u niet hoort. Zoals de Panama Papers, waarvan de informatie enorm gekleurd was en waar een grote ploeg van journalisten gewoon alles overnam wat aan hun voorgelegd werd. Wat mij meteen opviel was de eenzijdige berichtgeving van de namen van personen en landen die daarop voorkwamen. Bijna allemaal tegenstanders van de dollar, van Amerika en van de westerse multinational banken. Veel belangrijker in deze kwestie was, wat we niet hoorden, waarom dit naar buiten werd gebracht en door wie??

Er zijn zovele valse vlag operaties, waaronder 9/11, zoveel oneerlijke verslaggeving, gevoed door regeringen. Vele oorlogen naar aanleiding van verkeerde verslaggeving. De geschiedenisboeken staan er vol van, maar ook weer gekleurd. De mainstream media moet zich serieus afvragen, of zij ook geen verantwoording dragen voor die oorlogen, al die gruwelijkheden aangedaan aan de mensheid.

Het is altijd belangrijk om af te vragen, waarom wij wat horen en waarom wij niet horen, wat we wel zouden moeten horen? En natuurlijk is de waarheid soms moeilijk te hanteren en mogen we erook soms voor beschermd worden, maar het moet geen gemanipuleerde waarheid zijn, of onwaarheden. Beter de harde waarheid, dan een leugen om bestwil.

Hoofddoel van de nieuwsmedia is niet meer objectieve informatievoorziening, maar hoofddoel is, ons te manipuleren en te beïnvloeden, omdat de rijke eigenaars ons in onwetendheid willen houden en gewoon zoveel mogelijk geld willen verdienen, daarom sensaties, suggestieve berichtgeving, roddels, kwaadsprekerij en wordt waarheid irrelevant. De hedendaagse media dwingt ons hun gekleurde en gemanipuleerde nieuws op en willen het volk dom houden.
“Wie de media controleert, controleert de geest” – Jim Morrison

‘In Nederland is de media, het journaal in de loop van de jaren ook meer een doorgeefluik en onderdeel van andere grote multinationals geworden, alleen de VPRO en VARA hebben nog gedeeltelijke onafhankelijke journalistiek. Nederland was vroeger in alles een voorloper, een voorbeeldland met veel vrijheden, sociale verworvenheden, goed onderwijs, goede verzorging, maar sinds het neoliberalisme en het daaruit voorvloeiende globalisering regeert, worden alle sociale verworvenheden beetje bij beetje uitgekleed en groeit het verschil tussen arm en rijk. Armoede in Nederland is enorm toegenomen, en vanaf 2011 zelfs met 40%.’

Alternatieve media is afhankelijk van hun bronnen en proberen waarheid te vinden en verdienen daarom het voordeel van de twijfel en ben blij met elke poging om waarheid te vinden. Helaas komen daar ook wolven in schaapskleren voor.

Sociale media is erg anoniem en daar is alles veroorloofd naar het schijnt. Veel ongenuanceerdheid, ophitsing, bedriegerij op sociale media. Tevens veel ongekende goede mogelijkheden om de wereld in huis te halen, dus wij allen kunnen ook eigen media zijn en kunnen wandaden filmen en openbaren, maar er wordt al aan gedacht, om sociale media te censureren.

Regeringen en wereldleiders.

Onze regeringen en wereldleiders regeren niet voor het volk, maar worden geregeerd door de schaduwregering, de werkelijke heersers van de wereld. In bijna al mijn artikelen wordt daar aandacht aan geschonken, omdat politiek allesbepalend is, voor voorspoed, welvaart en welzijn van ons en volgende generaties en voor onze enigste en unieke aarde. Werkelijke leiders leiden ons, het volk, naar voorspoed, zorgen voor vrede en veiligheid. Voeden ons met positieve ingrediënten en valse leiders voeden ons met armoede, onveiligheid, angst, woede, oorlogen en met negatieve en slechte ingrediënten.

Wat ook allesbepalend zal zijn, is het beëindigen van deze immense ongelijkheid en onrechtvaardigheid aangedaan aan de mensheid, door de 1% elite, de Rothschilds, Rockefellers, multinationals, banken, sommige royalties, het Vaticaan, die bijna alles bezitten en nog steeds rijker worden en waar eindeloze oorlogen voor gevoerd worden, enkel voor meer rijkdom en onderdrukking. Hun hoogmoed wordt hun ondergang.

  
Een voorbeeld van de geschiedenis van het monopolie van enkelen. Van olie, tot onderwijs, banken, media, medicijnen en voedsel, ze controleren dit door een monopolistisch systeem. Verschillende bedrijven onder één paraplu.

Speciale aandacht  voor onze soldaten, politie en geheime diensten. Ook jullie worden gebruikt en zijn enkel instrumenten van de 1% elite. Vecht U, aub niet hun oorlogen, niet voor loonslavernij, maar voor vrijheid en voor gerechtigheid. Vecht niet voor een totalitair regime, maar voor vrije democratie. Bescherm uw gezin en vaderland voor de echte waarden in het leven, voor respect, vrijheid, liefde en niet voor onderdrukking, voor moderne slavernij.

Hier kan ik beter zwijgen en Charlie Chaplin laten spreken, de beste speech die ik ooit gehoord heb. Een waarlijk wijs mens.

Soldaten! ” Geef jezelf niet aan bruten – mannen die je verachten – U tot slaaf maken  – die uw leven reglementeren – u vertellen wat te doen – wat te denken en wat te voelen! Die U dresseert – U dieet  – U behandelt als vee, U gebruikt  als kanonnenvoer. Machine mannen met machine hoofden en machine harten – Geef Uzelf niet  aan deze onnatuurlijke mannen. U bent geen machines! U bent niet vee! Jullie zijn mannen! U hebt de liefde voor de mensheid in uw hart! U hoeft niet te haten! Alleen liefdelozen haten – de onbeminden en de onnatuurlijken!  Soldaten! Vecht niet voor slavernij!  Vecht voor uw vrijheid!” (Kippenvel telkens weer)

Soldaten, herinner Smedley Darlington Butler: (30 juli 1881 – 21 juni 1940) Hij was een United States Marine Corps generaal-majoor, op dat moment de hoogste erkende rang , en op het moment van zijn dood de meest gedecoreerde Marinier in de VS  geschiedenis.

Religies.

Als kind was ik bijzonder geïnteresseerd in Godsdienst en geschiedenis. Ben katholiek opgevoed en heb vele uren als koorknaap ( een van de beste kinderkoren in Europa) en als misdienaar doorgebracht in de kerk en heb nog steeds veel respect voor de essentie van de heilige boeken en van het woord ‘LIEFDE’ en de evoluatie van het individu. In de Bijbel staan vele belangrijke universele waarheden, maar de belangrijkste, voor mij is: ‘Heb U lief, zoals U anderen lief hebt.’  Voor mij geldt: GOD IS LIEFDE. En de evoluatie van de mens, naar een hoger bewustzijn, de goede eigenschappen ontwikkelen, je Goddelijkheid in jezelf laten groeien.

Een hele belangrijke conclusie, eye opener, voor mij, was; Dat in alle heilige boeken de vrouw onderdrukt en als minderwaardig wordt beschouwd en behandeld, terwijl juist de vrouw heel belangrijk is, want zonder vrouwen geen voortbestaan der mensheid. Bovendien zijn vrouwen veel meer gericht op: Wat is beter voor mijn kind, voor de gemeenschap, voor de samenleving. Zijn veel socialer, minder egoïstisch, veel minder agressief, minder crimineel. Vergeet niet dat een vrouw 9 maanden een nieuw leven draagt, wat van essentiële invloed is. Zo simpel ligt het.

De heilige boeken zijn hoofdzakelijk geschreven door mannen, mannen die graag macht willen hebben en behouden, vanaf het eerste bestaan, sinds de man bewust is geworden van zijn rol en fysieke dominantie, heeft de man de macht naar zich toegetrokken en daarmee gingen ze de vrouw onderdrukken. Alfa mannetjes gedrag, gevuld met testosteron.

Ben bewust van het gegeven, dat alles verzonnen kan zijn, dat de heilige boeken geschreven zijn, vanwege de angst voor de dood, vanwege de controle op het volk en dat er helemaal geen ‘GOD’ is en leven na de dood, laat staan reïncarnatie.  Wat mij betreft,  zijn we allemaal agnostici, zijn we allemaal onwetend. Zelf wil ik graag geloven in een  Heilige Grote Geest, in het Eeuwig Licht van Oneindige  Liefde..

Hindoeïsme. Boeddhisme. Joodse Godsdienst. Christendom. De Islam.  Alle respect voor Religies en alle andere culturen en overtuigingen. Maar GOD is geen GOD van haat, van angst, waar heidenen, afvalligen en ongelovigen bekeerd moeten worden of worden afgeslacht.

Alle soorten van extremisme is extreem en verwerpelijk, of het nu om religieus-, rechts-, links-, wit-, of zwart extremisme gaat, maar het extreemste extremisme zijn de 1% elite, de werkelijke machthebbers. Hoe kunnen hun zichzelf elke morgen in de spiegel zien?

Liefde, respect, begrip, vergeving en uzelf in positieve, liefdevolle manier ontwikkelen, zijn de fundamenten van het geloof, ongeacht welk geloof, of niet gelovigen. Dat zijn universele waarheden, waar we allemaal mee bezig zouden moeten zijn. Voor een betere, eerlijke, rechtvaardige wereld, voor volgende generaties en onze planeet.

Aldus mijn bescheiden, simpele en relatieve waarheid.

Lanaria Amberkira    27-12-2016
Blogspot:
Video peacemessage:

take down
the paywall
steun ons nu!