De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe Parijs zichzelf kan eren

Hoe Parijs zichzelf kan eren

maandag 23 november 2015 01:21
Spread the love

Dit artikel is eigenlijk een open brief aan alle mensen van goede wil. Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om de daders van de aanslagen in Parijs te raken, daar waar dit hen op lange termijn het meeste pijn doet. Ook onze regeringsleiders zouden dit kunnen. Het is maar door op 11 december 2015 in Parijs een sterk klimaatakkoord af te sluiten, dat de ondersteunende financiering van de jihad drooggelegd kan worden. In onderstaand artikel wordt deze redenering verder uiteengezet. Veel leesplezier.

Beste lezer,

Elke dag spenderen veel mensen in de Westerse Wereld veel geld aan de aankoop van olieproducten (verwarming, tankbeurten, plastiek in al zijn vormen, vliegtuigreizen, enz.) .

Saoudi-Arabië leeft van de verkoop van olieproducten (In 2009 had de overheid bvb. een surplus van meer dan 150 miljard dollar op haar begroting).[i]

De Saoudische clerus ontvangt een percentage van deze inkomsten.

Een belangrijk deel van deze inkomsten worden door deze clerus wereldwijd geïnvesteerd in islamscholen (madrassa’s), waar hun Wahabitische leer wordt onderwezen.

Het salafistisch islamisme is de internationalistische variant van deze Wahabitische leer (de Taliban waren grotendeels ex-leerlingen van de madrassa’s in Pakistan).

Organisaties als Al-Qaeda en Daesh (IS) putten hun inspiratie uit en zijn de verpersoonlijking van het jihadistisch salafisme.

Ik ben niet verantwoordelijk voor enige logische conclusies die u, beste lezer, uit deze opsomming van feiten trekt. Ik ben ook niet verantwoordelijk voor een eventuele gedragsverandering die u, beste lezer, aan deze conclusies verbindt. Die verantwoordelijkheid, beste lezer, ligt enkel en alleen bij uzelf.

Ik weet alleen het volgende beste lezer,

Een ideologie die haar financiering verliest, sterft uit, en wordt vervangen door een andere ideologie.

Het stenen tijdperk eindigde niet bij een gebrek aan stenen, maar door het vinden van betere alternatieven om hetzelfde te doen.

Op 13 november 2015 vonden in Parijs verschrikkelijke en barbaarse gebeurtenissen plaats.

Elke crisis biedt ook nieuwe kansen, zeker als je ook buiten het kader durft te denken.

Van 30 november 2015 tot 11 december 2015 vindt in Parijs een internationale conferentie plaats om de kwalijke en desastreuze gevolgen van o.a. onze collectieve olieverslaving binnen de perken te proberen houden. Deze internationale conferentie is beter bekend onder de naam COP21.

Beste lezer,

Ga ik nu te ver door vast te stellen dat het net onze eigen olieverslaving is die de belangrijkste financieringsbron is van een ideologie die onze samenleving wil vernietigen?

Ga ik nu te ver door vast te stellen dat 2 van de belangrijkste problemen van onze tijd (terrorisme en klimaatverandering) eigenlijk gekoppeld, zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en het ene (terrorisme) niet definitief opgelost kan en zal worden zonder het andere (klimaatverandering)?

Kunnen we het ons veroorloven om genoegen te nemen met de obligate (maar evengoed noodzakelijke) politionele en eventueel militaire symptoombestrijding waar onze regering zich toe zal willen beperken?

Moeten we geen echte oplossingen eisen en verwachten? Oplossingen die niet enkel onze vrijheden zullen opofferen om de verschijningsvormen van een verziekte ideologie te bestrijden, maar oplossingen die de oorzaak van dat probleem ook echt aanpakken en ons in staat stellen om onze autonomie (want minder nood aan de invoer van olieproducten) en daardoor onze vrijheid te behouden. Het is echt geen toeval dat zeer diverse personen als Rudi Vranckx, Abou Jahjah en Etienne Vermeersch over de Saoudische financiering van de jihad hetzelfde zeggen.

Ons succes in de strijd tegen het terrorisme zal afhangen van de mate waarin wij, de Westerse wereld, er in slagen om onze olieverslaving af te bouwen de komende jaren. Zonder dat gaan we de geldstromen naar de Saoudische clerus en de madrassa’s die zij wereldwijd financieren niet kunnen afstoppen, en zal de massale uitstroom uit deze madrassa’s van gewillige jihadi’s ook niet afnemen. Zolang deze uitstroom blijft aanhouden, zullen er predikers zijn die via drogredeneringen anderen overhalen hun leven te geven in een zogenaamd heilige oorlog. Net daarom zou een sterk klimaatakkoord in parijs door iedereen gezien moeten worden als een noodzakelijke voorwaarde om de strijd tegen terreur op lange termijn te winnen.

Zou dat trouwens ook geen passend eerbetoon zijn aan de slachtoffers van 13 november? Dat we de volgende generaties de gebeurtenissen in Parijs 2015 niet laten herinneren als een spijtig incident in een rij van incidenten (New York, Madrid, Londen, Parijs, …), maar als een keerpunt en het begin van een nieuw tijdperk. Geen tijdperk van angst, maar een tijdperk van perspectief op beterschap. Zou dat geen manier zijn om de onfortuinlijke slachtoffers die op 13 november gevallen zijn, een plaats in de geschiedenis te geven? Om net in Parijs dit engagement aan te gaan?

Moeten we niet gewoon van onze regeringen eisen dat ze op 11 december 2015 tonen hoe hard ze de strijd tegen het terrorisme echt menen?

Gewoon iemand die af en toe eens buiten het kader denkt.

[i] CIA factbook

take down
the paywall
steun ons nu!