De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe lang laten we mensen met een beperking nog in armoede leven?

Op de laatste ministerraad voor het zomerreces heeft men beslist om vanaf 1 september de inkomensvervangende tegemoetkoming te verhogen met 2%. Volgens staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) is "de ingreep een eerste belangrijke stap van de stelselmatige verhoging van de minimumuitkeringen richting de Europese norm." Is dit zo?

zondag 19 juli 2015 22:23
Spread the love

In 2014 waren er in het totaal 659 000 personen met een handicap die een erkenning hadden bij de federale overheidsdienst sociale zekerheid. Hiervan ontvingen 326.072 een tegemoetkoming. De verhoging van 2% betekent voor een alleenstaande met een beperking een stijging van 17 euro. Zijn inkomen zal verhogen van 817 naar 834 euro per maand. Het bedrag voor een samenwonende zal verhogen van 545 naar 556 euro per maand. Met een persoon ten laste zal het maximumbedrag op 1112 in plaats van 1090 komen.

Is dit een eerste belangrijke stap van de stelselmatige verhoging van de minimumuitkeringen richting de Europese norm?

Sleurs stelt impliciet in haar uitleg dat de verhoging met 2% een belangrijke en uitzonderlijke verhoging is. In het verleden zijn er ook verhogingen van 2% geweest. Op 1 september 2011 en op 1 september 2013 heeft er eenzelfde verhoging van 2% plaatsgevonden. De verhoging is dus niet zo uitzonderlijk als ze voorstelt. Integendeel, het lijkt alsof de verhoging perfect past binnen het beleid dat men al jaren voert. 
Daarnaast stelt Sleurs dat de verhoging een belangrijke stap is naar een uitkering boven de Europese armoedegrens. Een alleenstaande zal nu echter met 17 euro  extra maandelijks 834 euro krijgen. Een bedrag dat nog steeds ruim onder de Europese armoedegrens van 1000 euro ligt. Wanneer zullen de uitkeringen wel boven de armoedegrens liggen? Als we uitgaan van een verhoging van 2% om de 2 jaar zal het nog 20 jaar duren voor de tegemoetkoming boven de 1000 euro ligt. In 2035 zal een alleenstaande 1016 euro krijgen. De vraag is of de armoedegrens dan nog op 1000 euro zal liggen.
De 2% verhoging zal bovendien niet eens voldoende zijn om de extra kosten die men heeft door de besparingen van de regering te compenseren. Afschaffing van het gratis water en de gratis elektriciteit, een verhoging van de zorgverzekering, verhoging van de prijs van electriciteit, … Het bedrag loopt snel op tot meer dan 17 euro per maand. In tegenstelling tot wat minister Sleurs beweert, wordt de armoede bij mensen met beperking door het beleid van deze regering nog verergerd.

Armoede bij personen met een beperking

Uit een studie van de KU Leuven in 2012 bleek dat bijna 4 op 10 van de personen met een handicap leeft met een inkomen onder de armoedegrens. 39%  ten opzichte van 15% van de totale bevolking. Deze studie berekent het totale inkomen. Ze rekent bij de inkomensvervangende tegemoetkoming ook de integratietegemoetkoming. Een uitkering die men krijgt om de extra kosten te compenseren. Het geld daarvan gaat volledig naar verpleegsters die langskomen, medicijnen, hulp in het huishouden, psycho-sociale begeleiding, …  De integratietegemoetkoming is dus niet gewoon een extra inkomen. Het wordt berekend op de extra hulp die men nodig heeft om zelfstandig te leven. Het geld zal niet gaan naar huur, eten, electriciteit, … Omdat dit bij het inkomen werd gerekend kunnen we ervan uitgaan dat 39% een onderschatting is. Men houdt namelijk wel rekening met de extra inkomsten maar niet met de extra uitgaven van mensen met een beperking. Deze studie dateert uit 2012 maar sindsdien is er nog niet veel veranderd. De tegemoetkoming is met 2% verhoogd in 2013, en zal nu opnieuw met 2% verhoogd worden. In het totaal zal er 33 euro per maand bijgekomen zijn.
Als jonge pedagoog in het werkveld is het geen uitzondering om te botsen op geldproblemen bij je cliënten. Een appartement zoeken voor een persoon met een beperking is geen evidentie, zeker niet als het totale budget 834 euro is. Hoe kunnen we inclusie promoten als personen met een handicap niet voldoende geld heeft om een privéwoning of een uitstap te bekostigen? Hoe kunnen we werken aan een betere kwaliteit van leven zonder een degelijk inkomen? Integenstelling tot wat men beweert wordt de armoede verhoogt door het huidige beleid, ook bij mensen met een beperking. De vraag die we ons moeten stellen is hoe lang we mensen met een beperking nog in armoede laten leven.

Bronnen:http://www.belspo.be/belspo/fedra/agora/Handilab_persb_nl.pdf http://www.demorgen.be/binnenland/ruim-27-miljoen-euro-compensatie-voor-ocmw-s-a2397589/                                                    
http://5030.fedimbo.belgium.be/nl/nieuws/record-aantal-personen-met-een-handicap-vragen-steun-aan http://bestat.economie.fgov.be/BeStat/BeStatMultidimensionalAnalysis?loadDefaultId=2385

take down
the paywall
steun ons nu!