De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het moet eens gedaan zijn met al dat hokjes denken en mensen in vakjes stoppen! De befaamde “stempel” op iemand drukken…

Het moet eens gedaan zijn met al dat hokjes denken en mensen in vakjes stoppen! De befaamde “stempel” op iemand drukken…

zondag 11 mei 2014 22:47
Spread the love
Niemand is één iets maar een mengelmoes aan eigenschappen
en karakteristieken en dat verandert constant. Je bent én én en evolueert
verder. Zeker de psychiatrie en achterliggende drukkingsmacht “de farmacie” is
hier schuldig aan. Iemand is ADHD/HDD/bipolair/autist/(manisch) psychotisch/u
kiest zelf maar om verder te gaan. En voor die ‘stoornis’ hebben we dan dé
magische pil, nl de blauwe uit The Matrix…

Zelfs de scheiding der “seksen” in V/M is volledig
achterhaald en is een illusie! Het lichaam is het voertuig van de geest. Fysiek
ben je wel gedetermineerd a.d.h.v. je geslacht edoch mentaal kan het alle
richtingen op! En het is de “inhoud” die telt (althans voor mij).

 Zit ten andere ingebakken in het collectief bewustzijn
van de mensen, nl in alle religies (metaforisch en allegorisch). De meeste
goden worden tweeslachtig afgebeeld. Adam, ook de eerste profeet in de Islam (in het
Turks betekent dit “adem”) is de twee en “god” heeft op een keer een rib
verwijderd en de “vrouw” gecreëerd = dualiteit en staat voor de tegenstelling.
Sindsdien heeft alles een antithese (licht-donker, boven-beneden,
dag-nacht, hard-zacht, droog-nat, yin-yang, enz) en dit houdt mekaar in balans. Carl
Gustav Jung heeft dat principe beschreven als anima en animus. De alchemisten
zagen de mens als hermafrodiet en waren net als zo velen op zoek naar de
samensmelting = de unificatie = de totale rust ofte leegte vanwege het feit dat
de tegengestelden weggevallen zijn. “MU”.

Iedere vrouw heeft wel enige of meerdere mannelijke
eigenschappen en iedere man vice versa, vandaar dat iedereen uniek is. Als je
die “tegenpool” ofte onderbewuste volledig ontwikkelt, bewust maakt en benut
dan ben je in evenwicht en één met je”zelf”. Je bent die je bent. Toon dat dan
gewoon en draag geen masker(s) of (ver)wikkel je niet in een rollenpatroon.
Vele vrouwen dragen de broek valt me op… én dat heeft dan weer te maken met emancipatie heb ik vernomen. Vroeger mochten dames geen broek dragen!

take down
the paywall
steun ons nu!