De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het is om misselijk van te worden

Het is om misselijk van te worden

woensdag 6 juli 2016 17:25
Spread the love

De combinatie van de farmaceutische fabrieken en zorgverzekeraars, allen gekleed in streepjes pak niet ontslagen uit de gevangenis maar vrij rond loopt in de nieuwe wereld, bereidt te zijn zich te laten omkopen, bedrog, ziek van winsthonger, die niet is te stillen, zelfs de zelf gemaakte medicijnen kunnen het niet stoppen, alleen de kracht van de bevolking gecombineerd met een eerlijke strategie, een goede politieke wil.

Sinds wanneer is dit een beroep medicijnen voorschrijven aan mensen die de voorgeschreven medicijn niet kunnen betalen, of de betaling van de huur uitstellen. Door het niet kunnen betalen van medicijnen en premies (dat zijn geen enkelen) maar honderd duizenden wordt deze als middel gebruikt om de ziekte te verergeren, het wegkwijnen en het wegverzieken is de premie van alle geld beluste onderhandelaren. Maar wel zelf een privé arts consulteren, tegen zeer rijke betaling. Wel privé klinieken bezoeken om de dood te bestrijden, allemaal betaald uit afgedwongen volkspremies.

 Het is de kosten baten analyse van deze handelaren tegen volkspremie berekent en weggestreept, om zichzelf overeind te houden door bedrog, oneerlijkheid en omkoping, elk heeft zijn eigen cluster beroepsuitoefening.

take down
the paywall
steun ons nu!