De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hesp, va te faire foutre!

Hesp, va te faire foutre!

dinsdag 24 november 2015 01:03
Spread the love

Hè Hesp, 
Va te faire foutre!

Als ge zou beweren dat achter uw schijnheilige communicatie ivm met het Brussels dreigingsniveau 4 geen politieke strategie zit, dan liegt ge. Uw partij wil een onafhankelijk Vlaanderen en in uw positie vandaag zit ge in een zetel om die te bekomen. Eerst de Belgische afbraak, dan de Vlaamsche opbouw.
Uw grenzeloos geklungel dezer dagen tart alle verbeelding. Ge hebt het slecht voor met de mensen, ge organiseert een staking van de hoofdstad waarvan het einde niet in zicht is, ge creëert aan de buitenwereld een vals beeld van een toffe stad. En dat in de hoedanigheid van minister? Hoe ziek kunt ge zijn? Nietzsche bedacht een term die deze lading dekt: dys-angelie (slechte Boodschap).

Ik ondervind direct gevolgen van uw geklungel, het regent annulaties op het werk. Daarnaast wordt mijn kinderen (8 en 12 jaar) een basisrecht ontnomen: ze mogen niet naar school omwille van veiligheidsredenen. Natuurlijk ben ik niet de enige die economisch en humaan gegijzeld wordt door uw politiek. Shock and Awe, wat anders.

Ofwel gijzelt ge de hoofdstad een paar dagen en komt dan met resultaten, ofwel er gebeurt een aanslag. Maar dit is ongezien: een dictatuur , vermomd als democratie.
Mijn dochter (12) las op haar smartschool dat er geen school was morgen. De zin die ze daarbij uitsprak was oh zo waar: ‘minister Hesp zegt dat hij wel wil dat het normale leven terug kan komen. Toch mag ik niet naar school. Dat is toch niet geloofwaardig.’ De jeugd van tegenwoordig, daar hoeft ge geen stemmen bij te rapen. Die weet wel beter.

Ge weet toch even goed dat er even veel joodse extremisten uit Antwerpen naar Gaza vertrekken, als moslim extremisten naar Syrië. Ge kunt efkes liegen, maar uw leugens worden langzaam maar zeker grenzeloos. Gebakken lucht.

Al lang heb ik uw spelletje door. Daarom maakte ik een schilderij om uwe psyche persoonlijk te kwetsen, u te ont-eren. Hoeveel moeite deed ge in uw politieke carrière immers niet om met hesp geassocieerd te worden? 
Wel Hesp, politiek gaat om meer dan vals spelen, tenzij ge facistoide zijt natuurlijk. Uwe ideologische vriend, de witte president met zwarte huid (Obama) is in dat verband nog een graad erger.

Ondertussen laat uwe collega mensen letterlijk in de kou staan voor DVZ. (ik passeer er alle dagen op weg naar het werk.) Ik nodig u uit om eens langs te komen en die door uw technocratisch mensbeeld gecreëerde ellende. Waarschijnlijk te druk bezig met het verder uitrollen van een politiek rookgordijn.

De termen ‘beenham’ en ‘uwe naam’ in de Uber-zoekmachine gaven een boel resultaten. Digitaal tot een collage gebracht en secuur in olie geschilderd geeft dat bijgevoegde afbeelding. Misschien kunt ge die gebruiken voor uw volgende verkiezingsaffiche? 

Zonder groet uit Brussel.
Maud Bolstein 

Ps: voorafgaand schrijfsel werd geïnspireerd door de lectuur van de volgende boeken:
1. Democracy: America’s Deadliest Export door William Blum.
2. De anti-christ door Friedrich Nietzsche.
3. Autoriteit door Paul Verhaeghe

take down
the paywall
steun ons nu!